Skip to main content
Home » Vermogensbeheer » Stabiliteit en gemoedsrust van groot belang bij vermogensbeheer
Sponsored

Belgische beleggers willen in de eerste plaats zekerheid en gemoedsrust. Een stabiele bank met een lange geschiedenis en een ruime ervaring in vermogensbeheer kan daar het best een antwoord op bieden.

Meer uitleg door:

avatar

Steven Maertens

Head of Flemish Market – Banque de Luxembourg België

Tekst: Joris Hendrickx – Foto’s: privé

Hoe zou u het beleggingsklimaat in België omschrijven?                       

“Voor de meerderheid van de Belgen is het behouden van het kapitaal een prioriteit en komt een toprendement pas op de tweede plaats. De gemiddelde Belg hanteert dus eerder een defensieve aanpak. Velen hebben hun kapitaal immers bijeen gespaard door jarenlang zuinig te leven of risico’s te nemen op hun onderneming. Voor hen is beleggen dus een appeltje voor de dorst en een zekerheid. En die zekerheid willen ze niet verliezen. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen aantrekkelijk rendement willen halen.”

“Een deel van het oudere publiek heeft vroeger veel in obligaties belegd. In de jaren 80 en 90 haalden ze daar heel mooie rendementen mee van 10 tot 15% – recent was dit nog tot 5 à 6%. Door de huidige lage – en soms zelfs negatieve – rentevoeten op spaargelden en obligaties, zoeken zij nu toch naar andere manieren om te beleggen.”

“Heel even was er een tendens naar high yield obligaties, maar gelukkig besefte men snel dat dat geen veilige manier van beleggen is. Het is beter om te gaan voor een gespreide portefeuille waar een goede filosofie achter zit. Hierdoor is men ook gaan beseffen dat men het beheer van de beleggingen beter overlaat aan een professional. Gespreid beleggen is immers heel wat ingewikkelder dan beleggen in een obligatie, zeker met de huidige volatiele markten.”

Voor de meerderheid van de Belgen is het behouden van het kapitaal een prioriteit en komt een toprendement pas op de tweede plaats.”

In welke zin sluit dat aan bij jullie manier van beleggen?

“Ook wij richten er ons in de eerste plaats op om geen definitief kapitaalverlies te lijden en gemoedsrust te geven aan onze cliënten. Dat is waarom veel Belgische beleggers voor ons kiezen. We selecteren onze beleggingen op een heel eenvoudige manier, maar volgens duidelijke principes.”

“We investeren enkel in kwaliteitsbedrijven waarvan we het businessmodel begrijpen, die een competitief voordeel hebben tegenover hun concurrenten en die aantrekkelijk gewaardeerd zijn. We gaan niet voor kortetermijnspeculatie en investeren in deze bedrijven omdat we overtuigd zijn dat ze het op middellange en lange termijn heel goed zullen doen.”

“Deze selectie voeren we uit met heel veel discipline. En dat doen we al meer dan twintig jaar, met veel succes. Bij grote crisismomenten schommelen onze aandelen minder, en ze herstellen zich ook sneller.”

“We bieden dus een portefeuille met een lagere volatiliteit dan de markt, maar met rendementen die op lange termijn toch hoger zijn dan de index. Zo heeft ons beheer met 100% aandelen over een periode van vijftien jaar een gemiddeld rendement opgeleverd van 6,6%, terwijl de MSCI World Index uitkwam op 6,1%.”

GESCHIEDENIS

100 JAAR ERVARING IN VERMOGENSBEHEER

Duurzame beleggingsresultaten vragen om veel ervaring, een stabiel beheer en een goede affiniteit met de lokale markt en klanten.

Banque de Luxembourg viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Dankzij die lange ervaring heeft de bank haar beleggingsmethodiek kunnen afstellen en finetunen om te komen tot een aanbod dat ook over een heel lange periode goede resultaten oplevert. Zo’n stabiel aanbod kan onmogelijk op korte termijn worden gerealiseerd.

Solide resultaten

Onze beheersteams zijn al lange tijd actief binnen de organisatie, en de manier van beheren wordt niet continu gewijzigd of bijgestuurd zoals dat bij jonge banken vaak wel het geval is. Door die stabiliteit behoudt Banque de Luxembourg haar rendementen. De geschiedenis van honderd jaar creëert overigens een solide balans. Ook tijdens de financiële crisis van 2008 is de bank totaal niet in de problemen gekomen.
De kernactiviteit van de bank is altijd vermogensbeheer of private banking geweest, lang voor het die namen kreeg. Door die honderdjarige ervaring in vermogensbeheer, de solide balans en het stabiele beleggingsaanbod bieden we onze klanten zekerheid en gemoedsrust.

Belgische klanten als hoeksteen

De Belgische klanten zijn al honderd jaar een hoeksteen van Banque de Luxembourg. Samen met de Luxemburgse klanten vormen ze al sinds het begin één van haar belangrijkste klantengroepen. De bank is dus zeer vertrouwd met hun mentaliteit en hun noden. Vlaanderen is zelfs een van haar snelste groeiers.
Sinds 2010 heeft Banque de Luxembourg ook eigen kantoren in België en heeft ze haar eigen Belgische rekeningen en oplossingen voor vermogensstructurering. Hoewel ze een dochter is van een buitenlandse bank, is ze dus wel een 100% Belgische bank. Alles wat we in België doen, blijft ook in België.

Next article