Skip to main content
Home » Vermogensbeheer » Goud als verzekering tegen inflatie
Vermogensbeheer

Goud als verzekering tegen inflatie

In samenwerking met
In samenwerking met

Zowel sparen als beleggen in aandelen zijn in de huidige financiële markt minder aantrekkelijk geworden. “Goud komt daarom steeds meer op de radar van grote en kleine spaarders die een deel van hun kapitaal willen veiligstellen”, zegt Bart Roosens, Commodity Trader bij Numagold.

Tekst: Joris Hendrickx

“Het monetaire beleid van centrale banken zorgt voor nooit eerder geziene situaties zoals negatieve rentes. Je betaalt zelfs een strafrente als je teveel liquiditeiten aanhoudt op je rekeningen. Spaarders worden hierdoor afgestraft en gaan op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het plaatsen van hun vermogen.”

“Daarbovenop is er de vrees voor stijgende prijzen. Het is een feit dat de inflatie wereldwijd in de lift zit. We zien nu reeds de eerste tekenen van de verwachte inflatie. De grondstoffenprijzen bereiken al recordhoogtes en de bevoorradingsketens blijven verstoord. Dat vertaalt zich in stijgende prijzen voor voeding, huisvesting, kleding, enz. Dit is deels het gevolg van het monetaire beleid tijdens de coronacrisis. Er is het afgelopen anderhalf jaar massaal veel geld geïnjecteerd in de markt om deze draaiende te houden.”

Aandelenmarkten bereiken verzadiging

“De aandelenmarkten hebben de afgelopen jaren continu een stijgende trend gekend, ook deels als gevolg van het monetaire beleid. Door het lagerenteklimaat zijn veel spaarders geforceerd op zoek gegaan naar rendement, vaak via vastgoed en aandelen. Daardoor is de participatie van het brede publiek in de aandelenmarkten nog nooit zo hoog geweest. Dat is een teken aan de wand dat overwaardering mogelijk nabij is.”

Meer mensen kiezen er bewust voor om hun vermogen in de eerste plaats te beschermen in plaats van het op een meer risicovolle manier te laten groeien.

“Steeds meer spaarders zijn er zich van bewust dat binnen het huidige economisch klimaat risicoloos beleggen een utopie is. Hierdoor kiezen meer mensen er bewust voor om hun vermogen in de eerste plaats te beschermen in plaats van het op een meer risicovolle manier te laten groeien. Een belegging in fysiek goud kan dan ook gezien worden als een verzekering en bood in het verleden een zeer goede bescherming tegen inflatie en geldontwaarding.”

Vrees voor toenemende inflatie

“De analyses die de centrale banken naar voor schuiven, schatten in dat de inflatie waarschijnlijk een tijdelijk fenomeen is. Het is volgens hen een gevolg van de bottlenecks die ontstaan zijn in de toeleveringsketens. Bepaalde sectoren zoals de auto-industrie kampten het afgelopen jaar met grote tekorten. De productie lag er zelfs enige tijd volledig stil. Nu de economie terug meer wordt geopend, komt de vraag opnieuw op gang, maar kan men tijdelijk nog niet voldoen aan die vraag.”

“Daarnaast is er de reële vrees dat er ook een structureel tekort zal ontstaan dat meerdere jaren zou kunnen aanhouden. Sommigen verwachten hierdoor een sterkere inflatie. Veel centrale banken hebben al aangegeven dat ze tot 2023 of 2024 de rente niet meer zullen verhogen. Dat creëert een bepaalde onzekerheid in de markt omdat centrale banken gezien de stijgende inflatie wel eens zouden kunnen worden gedwongen om die rente toch omhoog te trekken. De aandelenmarkten vrezen daarvoor en zouden hier slecht op kunnen reageren. Als er hierdoor een grote uitverkoop zou ontstaan, zouden we weleens in een negatieve spiraal kunnen terechtkomen.”

Iedereen die goud wil kopen, kan dat als het ware van vandaag op morgen doen.

Goud komt terug op de radar

“In deze context is fysiek goud een interessant en volwaardig alternatief om een deel van je vermogen veilig te stellen. Goud levert in normale omstandigheden weliswaar geen rente op zoals obligaties of aandelen, maar in deze situatie van negatieve rentes en inflatie kan je er ook niet bij inschieten. Het is als het ware een veilige haven voor (een deel van) je kapitaal in economisch turbulente tijden. Bovendien is er geen enkel tegenpartijrisico aan verbonden, wat steeds unieker wordt.”

Voor iedereen toegankelijk

“In principe kan iedereen die begaan is met het behoud van zijn koopkracht of het veiligstellen van zijn vermogen investeren in goud. We zien veel gewone mensen die maandelijks een klein deel van hun inkomen gebruiken om te investeren in goud, tot zeer vermogende personen die een deel van hun vermogen willen veiligstellen. In dat laatste geval gaat het bijvoorbeeld om mensen die meer dan 100.000 euro op spaarrekeningen hebben staan. Het depositogarantiestelsel stelt echter maar een bedrag tot 100.000 euro veilig in het geval dat de bank financiële problemen krijgt. Daarom is goud voor hen een interessante en veilige aanvulling, al dan niet als deel van een breder gediversifieerde portefeuille.”

“Iedereen die goud wil kopen, kan dat als het ware van vandaag op morgen doen. Wij volgen continu de koersen op de goudmarkt op, zodat je steeds een actuele quotatie krijgt voor het goud dat je op dat moment wil kopen. Bovenop de internationale goudprijs betaal je een kleine premie die varieert onder invloed van vraag en aanbod. We adviseren steeds voor iedereen individueel welke producten het interessantste zijn, afhankelijk van je profiel, je budget, je nood aan flexibiliteit, enz. Een groot voordeel is dat je met goud liquide blijft: wanneer je eruit wil stappen, kan je je goud onmiddellijk terug te gelde maken.”

Next article