Home » Vermogensbeheer » Financiële planning: het grootste rendement voor jou en je erfgenamen
Vermogensbeheer

Financiële planning: het grootste rendement voor jou en je erfgenamen

Ben je een ondernemer of vrije beroeper? Dan heb je er alle baat bij om je zo vroeg mogelijk te laten adviseren bij het opstellen van een financieel plan. Op die manier kan je immers heel wat bijkomend rendement realiseren. Je verzekert zo niet enkel een zorgeloos pensioen voor jezelf, maar ook een optimale overdracht van je vermogen naar de volgende generatie. Meer uitleg door Geert Mertens en Jean-Marie Bostyn, partners bij Omega Financial Advice.

Tekst: Joris Hendrickx

“Een goed onderbouwd financieel plan is cruciaal voor ondernemers om een goed beeld te krijgen van hun huidige financiële situatie en waar ze naartoe willen, zowel professioneel als privé”, vertelt Mertens.

“Het is daarom steeds een kwestie van maatwerk, waarbij we vooraf goed naar de klant luisteren. Omdat we geen eigen producten hebben, kunnen we onafhankelijk advies geven en een zeer breed pallet aan oplossingen voorstellen. We plaatsen de wensen van de klant centraal en gaan samen op weg naar een zorgeloos pensioen.”

“Uiteraard is niets statisch. Door veranderende omstandigheden en aanpassingen in de wetgeving sturen we indien nodig het plan bij om steeds op koers te kunnen blijven. We fungeren tijdens het hele traject als een vast aanspreekpunt, als een gids die helpt om het financieel plan verder te optimaliseren. Door continu de voor- en nadelen van elke oplossing af te wegen, zorgen we voor een beter resultaat en meer fiscaal voordeel.”

Jean-Marie Bostyn (links) en Geert Mertens (midden), partners bij Omega Financial Advice.
Opbouw, bescherming en overdracht van vermogen

“We helpen zowel bij de opbouw, de bescherming als de overdracht van vermogen”, vult Bostyn aan. “Bij de opbouw maken we vooral het verschil in de tweede, derde en vierde pensioenpijler. We hebben de voorbije dertig jaar een enorme expertise uitgebouwd op vlak van zowel beleggingen als fiscale spaarplannen. Zo wegen we het VAPZ en de IPT van de tweede pijler tegen elkaar af en vergelijken we de opties onder de derde pijler. Heb je voldoende spaarcapaciteit, dan kijken we ook naar de vierde pijler en eventuele investeringen in vastgoed. Zo helpen we om het risico te spreiden, wat ook op vlak van successie een voordeel kan zijn.”

“Samen met de klant en op basis van het beschikbare budget zoeken we de ideale weg waar zowel de klant als diens erfgenamen het grootste rendement mee kunnen behalen. Daarbij blijf je steeds zelf achter het stuur zitten. Wij fungeren enkel als een GPS die op elk moment de meest optimale richting aangeeft en deze beargumenteert. We willen zo vermijden dat je de verkeerde weg inslaat en zorgen dat je probleemloos op je eindbestemming geraakt.”

Een financieel plan op maat verzekert zowel een zorgeloos pensioen voor jezelf als een optimale overdracht van je vermogen naar de volgende generatie.

Onafhankelijk en objectief advies

“Veel mensen denken dat financial planning alleen draait rond het promoten van eigen producten, in het belang van de partij die het aanbeveelt, maar het kan wel degelijk anders”, benadrukt Mertens. “Wij bieden onafhankelijk en objectief advies, en stellen de belangen van onze klanten centraal. Financial planning gaat trouwens veel verder dan enkel maar een maximaal rendement. Onze focus ligt op financiële gemoedsrust, onze klant ‘ontzorgen’ door er onder meer zorg voor te dragen dat het vermogen zo optimaal mogelijk kan worden overgedragen naar de kinderen.”

Hoewel Omega Financial Advice zich in eerste instantie op ondernemers en vrije beroepers richt, kunnen ook loontrekkenden met financiële of fiscale vragen er terecht voor advies. “Daarnaast helpen we bestaande klanten die vanuit bijvoorbeeld een sociaal engagement hun werknemers een groepsverzekering willen aanbieden”, aldus Bostyn. “We peilen hierbij naar de behoeftes van iedere werknemer en kunnen van daaruit ook bijkomende raad geven over de mogelijkheden inzake pensioensparen.”

Vandaag werken we met een digitale tool waarmee we het volledige vermogen van de klant doorlichten én vervolgens alle elementen van dat vermogen automatisch up-to-date houden.

Extra meerwaarde dankzij digitalisering

“Door de toenemende digitalisering bij de meeste banken verdwijnt in grote mate het persoonlijke contact. Corona heeft die evolutie zelfs nog versterkt. Zeker wanneer het over vermogensplanning gaat, vinden veel mensen dat nochtans enorm belangrijk. Wij proberen daarom dat persoonlijke contact net wél te behouden en een vast aanspreekpunt te blijven”, klinkt het in koor. “We zien onze klanten drie tot vier keer per jaar voor een persoonlijk gesprek. Tijdens die afspraak bespreken we de evolutie en evalueren we of er moet worden bijgestuurd. Toch kunnen ook wij onze ogen niet sluiten voor de digitalisering. Vroeger gebeurde financiële planning op basis van een momentopname. Bij elk opvolgingsmoment was het dan een huzarenstuk om alles opnieuw in kaart te brengen.”

“Vandaag werken we daarom met een digitale tool waarmee we het volledige vermogen van de klant doorlichten én vervolgens alle elementen van dat vermogen automatisch up-to-date houden. Niet enkel de producten die wij in beheer hebben, maar ook alle andere financiële oplossingen kunnen er in worden opgenomen. Zo behouden we een helikopterview. Minstens één keer per maand wordt alles geactualiseerd. De klant kan deze gegevens op elk moment ook zelf consulteren en opvolgen om te kijken of hij nog op het juiste pad is richting zijn vooropgestelde doel. Indien gewenst kan hij dan zelf aanpassingen doen”, besluiten Mertens en Bostyn.

Next article