Home » Vermogensbeheer » “Beleggingsportefeuilles zonder oog voor duurzaamheid houden een groter risico in”
Vermogensbeheer

“Beleggingsportefeuilles zonder oog voor duurzaamheid houden een groter risico in”

Van Lanschot verankert duurzaamheid in haar DNA door het op te nemen als één van haar KPI’s. Ondernemers, particulieren en non-profitorganisaties kunnen al generaties lang rekenen op de persoonlijke begeleiding van een private bank die doordrongen is van duurzaamheid. Interview met Erwin Schoeters, Staf Lavergne en Pieter De Ryck.

Tekst: Joris Hendrickx – foto’s: Kris Van Exel

Waarom moeten ondernemers of particuliere beleggers kiezen voor een private bank die duurzaamheid in al haar activiteiten voorop stelt?
Staf Lavergne.

Lavergne: “Wij willen geen meeloper zijn, maar een koploper. Dat wil zeggen dat we verder willen gaan dan andere vermogensbeheerders. Het is onze ethische en morele plicht om op een positieve manier bij te dragen. Beleggingsportefeuilles zonder oog voor duurzaamheid hebben een groter risico. Niet-duurzame bedrijven zullen het in de toekomst moeilijker en moeilijker krijgen, want heel onze maatschappij is aan het verduurzamen. Bedrijven die daarin achterblijven, prijzen zichzelf uit de markt. Twee jaar geleden lieten we een duurzaamheidsscan uitvoeren waaruit bleek dat vooral de jeugd erg veel belang hecht aan de duurzaamheidsinspanningen van bedrijven. Dat merken we ook in onze gesprekken met klanten: zij worden hierin gedreven door de jongere generaties. Bovendien zijn die jongeren onze toekomstige werknemers. Om attractief te zijn voor jong talent moet de focus op duurzaamheid liggen.”

Hoe weet een belegger bij Van Lanschot dat hij via zijn portefeuille in duurzame bedrijven investeert?

De Ryck: “De eerste pijler van onze duurzaamheidsstrategie is het uitsluiten van een aantal bedrijfsactiviteiten die te veel schade berokkenen, zoals alle soorten wapens, tabak, thermische kool, sterk vervuilende nutsbedrijven, gokspelen, enz.”

Erwin Schoeters.

Schoeters: “We gaan echter veel verder dan enkel uitsluiten. Anders zouden we immers een enorme opportuniteit missen om de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin we beleggen te helpen verlagen. Om de omslag naar een duurzame maatschappij en de klimaatdoelstellingen echt te doen slagen, gaan we in dialoog en trachten we elk bedrijf zijn deel van het werk te laten doen. Daarvoor hebben we een Engagement & Voting-beleid uitgewerkt. Onze engagementtrajecten bestaan uit vier stappen. In de eerste stap gaan we met het bedrijf in dialoog en brengen we bepaalde zaken die beter kunnen onder de aandacht. We hopen dat het bedrijf in de volgende stap dan erkent dat er bepaalde issues zijn en dat hier een oplossing voor moet komen. In stap drie formuleert het bedrijf een beleid waarbij het zich engageert om bepaalde ESG-doelstellingen te halen. Tot slot wordt het beleid ook echt in de praktijk omgezet en worden er resultaten mee geboekt.”

“We volgen dus continu op welke vooruitgang de bedrijven boeken waarmee we in een engagementtraject zitten. Ook monitoren we ieder jaar hoeveel CO2-reductie elk bedrijf heeft gerealiseerd. Onze klanten kunnen rekenen op beheerportefeuilles met een koolstofintensiteit die op minder dan de helft van de benchmark ligt. Daarmee wordt de lat hoog gelegd, richting een nettonuluitstoot in 2050, een doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs.”

Hoe worden de bedrijven beoordeeld die jullie willen opnemen in de portefeuille?
Pieter De Ryck.

De Ryck: “De klant kan bij ons standaard een duurzaam discretionair beheer verwachten. In tegenstelling tot sommige andere vermogensbeheerders is duurzaam beleggen bij Van Lanschot geen optie, maar de norm. Naast een negatieve en normatieve screening en een best-in-class-beleid, is ons beleggingsproces volledig ESG-geïntegreerd. Dat betekent dat elke belegging die we doen onze duurzaamheidstoetsing op het vlak van milieu, maatschappij én governance heeft doorstaan. Dat gaat verder dan de bedrijfsactiviteit op zich. Zo kan de ene windmolenproducent duurzamer werken dan de andere. Het is belangrijk om duurzaamheid zo breed mogelijk te benaderen, want naast het milieu en klimaat gaat het ook over de mens, de maatschappij en een deugdelijk bestuur.”

Waarop moet je letten als je duurzaamheid wil integreren in je onderneming?

De Ryck: “Het is in eerste instantie vooral belangrijk dat je binnen je bedrijf het debat aangaat, zodat alle neuzen zo veel mogelijk in dezelfde richting staan. Daarbij dien je te polsen naar de verschillende visies over duurzaamheid. Ook moet je je bewust zijn van wat je concurrenten al doen om ervoor te zorgen dat je voorop blijft lopen.”

Lavergne: “Transparantie en communicatie met onze klanten zijn ontzettend belangrijk. Bij ons kan je alle recente jaarverslagen en alle productfiches online raadplegen, mét de volledige inhoud van de portefeuilles. We hebben ook een duurzaamheidsverslag over onze beleggingsportefeuilles.”

Hoe leeft duurzaamheid in jullie organisatie?

Lavergne: “Medewerkers bouwen zelf mee aan het duurzaamheidsverhaal en reiken initiatieven aan. We hebben een interne ESG-raad, gender- en leeftijdsneutraal, die nadenkt over hoe we onze CO2-voetafdruk nog verder kunnen verlagen.”

Schoeters: “Iedereen kreeg de kans om zich kandidaat te stellen voor deze raad. Door de enorme interesse was het voor ons zelfs moeilijk om een uiteindelijke selectie te maken. Dat bewijst hoe hard het leeft bij onze werknemers. Een duurzame aanpak kan alleen werken als de hele organisatie deze uitdraagt.”

Next article