Home » Veiligheid » Veiligheid in een VUCA-wereld
Business

Veiligheid in een VUCA-wereld

Onze (bedrijfs)wereld krijgt vandaag steeds meer het label ‘VUCA’ opgekleefd: ‘Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous’. Vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid bepalen onze manier van leven.

We veranderen sneller van job, technologische vernieuwingen volgen elkaar in sneltempo op, de veiligheidsregelgeving verandert sneller dan vroeger en organisatiestructuren evolueren van hiërarchische naar meer complexe structuren met onderaannemers, zelfsturende teams en en hybride functies. Samurai at Work, adviesbureau gespecialiseerd in veiligheidscultuur, begeleidt klanten bij de vraag hoe we in deze VUCA-tijden voor veiligheid op de werkvloer kunnen zorgen.

Duidelijke visie, aanpasbare plannen

Flexibiliteit is uiteraard belangrijk als er zoveel verandert, maar een duidelijke, overkoepelende visie moet richting geven. Als bedrijf moet je – ook op het vlak van veiligheid – helder zijn over waar je naartoe wilt, en flexibel over hoe je dat gaat bereiken.

Een vijf- of tienjarenplan waarin alles tot in detail is uitgewerkt, is niet meer van deze tijd. Vandaag moet je vertrekken vanuit een stappenplan dat je voortdurend kan bijsturen wanneer nodig.

Investeren in leiderschap

In tijden van verandering en onzekerheid is leiderschap cruciaal, maar ook uiterst moeilijk. Mensen verlangen van hun manager zekerheid en stabiliteit. Dat is echter een illusie, want verandering zal altijd een constante zijn. Het is de uitdaging om te investeren in leiderschap met sterke intermenselijke kwaliteiten. Leiders zijn motiverende managers die betrokkenheid creëren in een team.

Gemotiveerd veilig werken

Werken met veilig materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen (technische veiligheid), maar ook een kader van afspraken, regels en procedures (organisatorische veiligheid) blijven noodzakelijk om veilig te werken. In de meeste bedrijven wordt hierin sterk geïnvesteerd, maar het is onvermijdelijk dat mensen – bewust of onbewust – fouten maken.

Daarom is een veiligheidscultuur uitermate belangrijk. Durven mensen elkaar aan te spreken op onveilig gedrag? Is veilig werken zodanig vanzelfsprekend dat elke nieuweling automatisch het voorbeeld volgt? Een positieve veiligheidscultuur vermijdt ongevallen omdat mensen zelf bewust instaan voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s.

Communicatie

Ook als het over veiligheid gaat, hebben uw mensen nood aan duidelijke en motiverende communicatie. Een vaak gehoorde klacht is dat medewerkers het overzicht verliezen. Een duidelijke lijn in de veiligheidscommunicatie creëert dat overzicht.

Zorg voor enkele kernboodschappen, zoals de ‘gouden veiligheidsregels’, of ‘cruciaal veiligheidsgedrag’. Communiceer niet vanuit theoretische modellen, maar vertel het veiligheidsverhaal op basis van herkenbare cases. Beloon voorbeeldgedrag met positieve visibiliteit. Om mensen te motiveren om veilig te werken, is het belangrijk om hen af en toe te herinneren aan het ‘waarom’. Iedereen wil aan het eind van de dag veilig terug naar huis.

Next article