Skip to main content
Home » Veiligheid » “Onze veiligheids- en hulpdiensten maken steeds meer gebruik van nieuwe technologieën”
Opinie

“Onze veiligheids- en hulpdiensten maken steeds meer gebruik van nieuwe technologieën”

Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel.

Technologie kan op diverse manieren helpen om de veiligheid te verhogen, met respect voor onze vrijheden en rechten als burgers. Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel, geeft zijn visie.

België is een land van beperkte geografische omvang, met een unieke strategische ligging. Dat is een uitstekende zaak voor onze economie en bedrijfswereld, maar heeft natuurlijk ook gevolgen op vlak van veiligheid en grensoverschrijdende criminaliteit. Zo zijn er de uitdagingen op vlak van rondtrekkende dadergroepen, drugsmokkel, transmigratie en mensenhandel.

Ook de strijd tegen internationale terreur blijft veel van onze manschappen en middelen opeisen. De grootste uitdaging op het vlak van veiligheid is dan ook de permanente zoektocht naar een goed evenwicht tussen het vrij verkeer van goederen en personen, en een doeltreffende controle aan onze grenzen samen met een harde aanpak van de criminaliteit.

Systematische controles

De intrede van nieuwe technologieën speelt een belangrijke rol in het bewaken van dit evenwicht. Zo kunnen we de controle verhogen met een zo klein mogelijke impact op het dagelijkse leven van de mensen. Denken we maar aan slimme camera’s, gezichtsherkenning of de screening van passagiersgegevens. Wat dit laatste betreft levert een nieuwe dienst van het federaal crisiscentrum, de BelPIU of de Belgische Passagiersinformatie-eenheid, indrukwekkend werk af.

De grootste uitdaging is het evenwicht behouden tussen het vrij verkeer van goederen en personen, en een doeltreffende controle aan onze grenzen samen met een harde aanpak van de criminaliteit.

De dienst zorgt voor het verzamelen en verwerken van de gegevens van passagiers die een internationaal transportmiddel van of naar België gebruiken en helpt ons heel erg vooruit in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Momenteel ligt de focus op de screening van luchthavens, maar we breiden dit ook verder uit naar bussen en treinen. Weldra wordt ook een digitale vingerafdruk toegevoegd aan de Belgische identiteitskaart. Dit maakt het criminelen moeilijker om identiteitsgegevens te vervalsen of te misbruiken.

Inzetten op nieuwe technologieën

Verder zien we ook dat onze veiligheids- en hulpdiensten bij hun dagelijkse taken steeds meer gebruik maken van nieuwe technologieën. Denken we dan onder meer aan de inzet van drones bij politieacties tegen woninginbraken of verkeerscontroles, waardoor de agenten op de grond snel een beeld krijgen vanuit de lucht. Slimme camera’s zijn ook een vaste waarde geworden in het kader van verkeersovertredingen, inbraken en vandalisme, verdwijningen, aanrandingen en geweld. Uiteraard dient dit allemaal strikt te gebeuren binnen het wettelijke kader en met respect voor de privacy van de burgers.

Next article