Home » Veiligheid » Helft werknemers betrokken bij een ongeval op de werkvloer
Risk Management

Helft werknemers betrokken bij een ongeval op de werkvloer

Veel ongevallen op de werkvloer kunnen worden voorkomen. Werkgevers moeten dus hun verantwoordelijkheid nemen door de risico’s zo veel mogelijk te beperken en hun werknemers correct te sensibiliseren.

Tekst: Joris Hendrickx

Heel wat werknemers houden zich tijdens hun werk niet aan de veiligheidsregels. Sommigen negeren de veiligheidsvoorschriften zelfs weleens bewust. Als reden hiervoor geven de meesten aan dat hun werkdruk te hoog is en dat de voorschriften vaak onhandig zijn en belemmerend werken. Om tijd te winnen, is men geneigd om de voorschriften aan de kant te schuiven. Dat kan echter tot gevaarlijke situaties leiden.

Velen geven toe dat een hoge werkdruk soms voor onveilige situaties zorgt en dat ze uit vermoeidheid wel al eens een fout hebben gemaakt. Toch denkt een over-groot deel van de werknemers wel degelijk na over mogelijke gevaren op de werkvloer. Veel minder erkennen echter dat een onderschatting van risico’s ook echt ongevallen kan veroorzaken.

Ongeveer de helft van de werknemers is desondanks wel al eens betrokken geweest bij een ongeval op de werkvloer.

Risicogroepen sensibiliseren

Stress, vermoeidheid, een onderschatting van risico’s, risicogedrag en een gebrek aan kennis en ervaring zijn de belangrijkste oorzaken voor ongevallen op de werkvloer. Tijdelijke krachten, jongeren en anderstaligen lopen daarbij het meeste risico. Een aanzienlijk deel van de werknemers gaat echter aan het werk zonder dat de veiligheidsvoorschriften goed worden uitgelegd.


Werkgevers moeten ingrijpen als de veiligheid in het gedrang komt.


Werkgevers moeten dus extra de tijd nemen om de veiligheidsvoorschriften uit te leggen aan tijdelijke werkkrachten en jongeren. Tijdelijke werkkrachten hebben immers een gebrek aan ervaring, terwijl jongeren dan weer vaak risico’s verkeerd inschatten. Daarnaast moeten werkgevers de moeite doen om de voorschriften ook aan anderstalige werknemers uit te leggen, en dat liefst in hun eigen taal.

Verantwoordelijkheid werkgevers

Het is aan de werkgevers om actief in te grijpen wanneer de veiligheid in het gedrang komt. Ingrijpen kan enerzijds door ervoor te zorgen dat de werkdruk voor werknemers niet te hoog is, en anderzijds door het belang van veiligheid te blijven benadrukken.

Ook het bespreekbaar maken van mogelijke risico’s en gemaakte fouten is cruciaal. Daarnaast kan een preventiemedewerker een belangrijke rol spelen door onveilige situaties te voorkomen of in te perken, risico’s zichtbaar te maken en adviezen te geven.

Next article