Skip to main content
Home » Veiligheid » De opmars van drones: wat met de veiligheid?
Sponsored

Steeds meer drones duiken op in ons luchtruim. Hun aantal zal ook alleen maar toenemen, maar hoe wordt de veiligheid van alle aanwezige actoren gegarandeerd? Johan Decuyper, CEO van luchtverkeersleider skeyes, vertelt over de cruciale inspanningen voor optimale veiligheid én ondersteuning.

“Ons luchtruim is opgedeeld in gecontroleerde zones, militair en civiel/commercieel, waar verkeersleiders telkens per sector een aantal vliegtuigen veilig doorheen loodsen. Menselijke interventie is hierbij een belangrijke factor en die heeft uiteraard zijn limieten.”

“Met de exponentieel groeiende aanwezigheid van drones die automatisch vliegen, al dan niet vanop afstand bestuurd, is er nood aan doeltreffende software en algoritmes om alles in goede banen te leiden. Menselijke interventie zal altijd nodig blijven, maar niet langer op individuele basis. Als luchtverkeersleider moeten we hier mee over nadenken en dit sturen.”

“Wanneer deze geautomatiseerde algoritmes, infrastructuur en toepassingen op punt staan, zullen ze ongetwijfeld ook voor de bemande luchtvaart worden ingezet. Het is voor ons dus een strategische noodzaak om maximaal betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen. En dat niet alleen: onze kerntaak, het garanderen van een veilig luchtruim, hangt ervan af.”

“Vooral commerciële dronevluchten zullen sterk toenemen. Daarom zijn we een tijd geleden al gestart met een app die aangeeft waar drones mogen vliegen: droneguide.”

Johan Decuyper
CEO
Skeyes

Droneguide: gestroomlijnde procedures

“Vooral commerciële dronevluchten zullen sterk toenemen. Daarom zijn we een tijd geleden al gestart met een app die aangeeft waar drones mogen vliegen: droneguide. Vroeger was het een vrij zware procedure om vluchtplannen in te geven en te laten goedkeuren. Via droneguide gebeurt dit alles online en veel vlotter.”

“We blijven uiteraard voor veiligheid zorgen, maar we willen ook de commerciële en andere toepassingen optimaal ondersteunen. Belangrijk hierbij is de sociale aanvaardbaarheid. Zomaar overal massa’s drones toelaten stuit op verzet. Tegelijk zijn er toepassingen, denk aan medische transporten, die letterlijk levensnoodzakelijk zijn. Het doel is om tot een uitgebalanceerd geheel komen.”

Recreatieve of malafide dronevluchten

“Ook in de  drones zelf komen er steeds meer antibotsingsystemen, net zoals die in vliegtuigen geïntegreerd zijn. Commerciële en officiële dronevluchten zullen steeds vlotter controleerbaar zijn. Een grote  uitdaging ligt bij de niet-coöperatieve drones, zoals de recreatieve gebruikers en mensen met slechte bedoelingen.”

“We zijn volop bezig met maatregelen: policies in de torens, draaiboeken, samenwerking met politiediensten,… om alles optimaal veilig te houden. Ook zijn we een drijvende kracht achter diverse innovatieprojecten om zowel de veiligheid, als de sociale aanvaardbaarheid en het businessmodel rond drones proactief te perfectioneren.”

Next article