Skip to main content
Home » Vastgoed van de Toekomst » “Modulair bouwen kan residentiële (ver)nieuwbouw betaalbaar maken”
Sponsored

Betaalbaarheid en duurzaamheid blijven belangrijk bij de aankoop van een woongelegenheid. “Kies daarom voor nieuwbouw”, zegt Johan De Vlieger, CEO van residentieel projectontwikkelaar Bostoen. “Die kost je op termijn minder dan een renovatieproject.”

Wat zoeken mensen wanneer ze een woning willen kopen?

Johan De Vlieger.

“Mensen die voor eigen gebruik een nieuwe woongelegenheid willen, wensen vooral een betaalbare woning. Ze willen comfort met de nodige faciliteiten, buitenruimte en onderhoudsvriendelijkheid. Maar vaak gaapt er een kloof tussen wens en werkelijkheid. Het komt erop neer om je wensen aan te passen aan jouw budget. Toch loont het om bij aanvang iets meer te betalen voor een nieuwbouw. Want misschien is een te renoveren woning goedkoper bij aankoop, de kosten lopen al snel flink op. Bovendien kan je een bestaande woning op energetisch vlak nooit evenwaardig maken aan een nieuwbouw.”

Hoe komt het dat de huizen de laatste jaren zo duur zijn geworden?

“Dat heeft verschillende redenen. Zo zijn de grondstoffen en bouwmaterialen duurder geworden. Er is meer vraag naar en dus stijgen de prijzen. Daarnaast is er een tekort aan vergunningen én werkkrachten in de bouwsector. Er is ook de sterke demografische groei, de vergrijzing en de tendens naar kleinere kerngezinnen zoals alleenstaanden. Dat doet de vraag naar woningen stijgen, maar het aanbod op de markt volgt de vraag onvoldoende.”

Je kan een bestaande woning op energetisch vlak nooit evenwaardig maken aan een nieuwbouw.

Zijn er oplossingen om wonen betaalbaarder te maken?

“Mensen moeten onder meer kiezen voor kleinere woningen. De beschikbare ruimte om te bouwen, is beperkt. Nieuwbouw betekent niet dat er automatisch open ruimte wordt ingepalmd. Je kan bijvoorbeeld een oud pand afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woongelegenheid bouwen met verschillende woningen, die plaatsmaakt voor meer dan één gezin.. De nieuwbouw neemt dan geen open ruimte in en de woningen worden aangepast aan de huidige energie- en kwaliteitsnormen en zijn zo futureproof. Het aantal gezinnen in België groeit. En dus zijn er voldoende woningen nodig om die evolutie te kunnen volgen. Ook de overregulering en het grote ‘not in my backyard’-syndroom werken averechts. Wanneer vergunningen sneller zouden worden afgeleverd en er dus meer woningen gebouwd kunnen worden, zouden de prijzen weer dalen.”

Zijn er nieuwe bouwvormen die wonen goedkoper kunnen maken?

“In grote delen van de wereld – vooral Azië, Australië, de VS, Canada en Scandinavië – worden woningen gebouwd in hout, al dan niet modulair. Ook in België wordt meer en meer voor die bouwmethode gekozen, maar nog altijd te weinig. Toch is bouwen met modulaire onderdelen goedkoper en minder arbeidsintensief. De bouw gaat sneller, kost minder en is makkelijk uit te breiden of te verkleinen. Modulair bouwen lijkt mij een oplossing voor het woonvastgoed van de toekomst, al hangt alles ook hier af van de overheid om deze vorm van bouwen te vergunnen.”

Next article