Skip to main content
Home » Vastgoed van de Toekomst » “Het is onze prioriteit om de voetafdruk van de Belgische Staat te verminderen”
Sponsored

De Regie der Gebouwen streeft ernaar om haar energiebehoefte maximaal te beperken en te dekken met hernieuwbare of duurzame energie. Tegen 2040 wil de overheidsdienst alvast 100.000 ton CO2 en meer dan 350 GWh per jaar minder verbruiken. Interview met Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal en voorzitter van het directiecomité bij de Regie der Gebouwen.

Wat doet de Regie der Gebouwen concreet om de duurzame transitie te realiseren?

Laurent Vrijdaghs.

“De Regie der Gebouwen beheert het vastgoed van de Belgische Staat, waaronder de gevangenissen, gerechtsgebouwen, federale musea, gebouwen van de federale politie, het Koninklijk Paleis en de kantoren van de federale overheidsdiensten. We spannen ons al jarenlang in om de duurzame transitie van die gebouwen te versnellen. Zo werken we sinds 2017 samen met het VEB (Vlaams Energiebedrijf) om te garanderen dat al onze gebouwen 100% groene elektriciteit gebruiken. Dankzij de goede communicatie van onze energieleverancier voor aardgas en elektriciteit op het vlak van ons energieverbruik weten we op welke gebouwen we ons prioritair moeten focussen om ons verbruik te verminderen. Volgend jaar starten we bovendien een vier jaar durende energetische audit voor het algemene vastgoedportfolio van de staat. Dat zal ons een nog beter beeld geven van de meest dringende en belangrijkste investeringen én zal helpen bij het bepalen en blijven volgen van de juiste richting op lange termijn.”

Wat zijn jullie prioritaire acties?

“Onze eerste prioriteit is het verminderen van de voetafdruk van ons vastgoed. Dat doen we alvast via aangepaste bezettingsnormen. Tussen 2015 en 2025 zullen we de oppervlakte van onze gebouwen verminderen met één miljoen vierkante meter. We zijn al in 2012 gestart met deze operatie en zullen ook na 2025 nog verdergaan. Intussen is onze derde bezettingsnorm van kracht, die per werknemer in nog maar de helft van de oppervlakte voorziet dan in 2012. Niet elke persoon heeft immers een vaste werkplek nodig. Wij houden voortaan gemiddeld rekening met 58 werkposten per 120 werknemers (fysieke personen) terwijl dit voordien 82 à 85 werkposten waren. In de praktijk zal er in plaats van 1.700 vierkante meter primaire oppervlakte (periode voor 2018) daardoor slechts 1.214 vierkante meter primaire oppervlakte ingenomen worden door een klant. Deze aanpassing van de bezettingsnorm is voornamelijk het gevolg van de verhoging van het aantal structurele telewerkdagen bij de federale ambtenaren. Naast een energetisch voordeel levert dat uiteraard ook een budgettaire besparing op.”

Bij onze zoektocht naar nieuwe gebouwen hanteren we steeds de intern ontwikkelde ‘Green Immo Score’.

“Daarnaast blijven we onze vastgoedportefeuille verder renoveren. Zo isoleren we de daken en vervangen we de ramen, ook bij de beschermde historische gebouwen. Vroeger was het daar niet toegelaten om het enkel glas te vervangen door dubbel of driedubbel glas. Nu kan dat wel, waardoor onder meer het Koninklijk Paleis van Brussel en het Justitiepaleis van Brussel nieuwe ramen kunnen krijgen en de daken van de musea in het Jubelpark beter worden geïsoleerd.”

Wat met de vele kantoorgebouwen die niet meer conform zijn met jullie nieuwe normen?

foto: Globalview/Pixelab

“Die zullen we aan het einde van het huurcontract verlaten, om dan nieuwe en performantere gebouwen te zoeken om te bouwen, kopen of huren. Tussen 2025 en 2035 zullen de meeste contracten aflopen, waardoor we nu alvast volop op zoek zijn naar groenere gebouwen. Momenteel is dat soort gebouwen echter niet eenvoudig te vinden in Brussel, maar we kochten alvast twee groene kantoorgebouwen in de Brusselse Noordwijk. Ik roep private investeerders graag op om zich de komende tien jaar te focussen op de bouw van meer groene gebouwen. De vraag is er vanuit de overheid, maar het aanbod moet wel vanuit de markt komen. Binnenkort zullen er in dat kader nieuwe overheidsopdrachten worden uitgeschreven. In ons aangepast bestek hebben we alvast meerdere clausules geïntegreerd rond onder meer regenwaterrecuperatie, zonnepanelen, warmtepompen en LED-verlichting.”

Op welke manieren optimaliseren jullie de energievoorziening van jullie gebouwen?

“Voor de installatie van zonnepanelen op onze gebouwen hebben we enerzijds een samenwerking met het VEB dat hiervoor een raamcontract heeft uitgeschreven. Anderzijds investeren we parallel daarmee nog bijkomend in zonnepanelen voor de projecten die we zelf beheren. Zo investeerden we al in een zonnepanelenveld in Dourbes en op het dak van de Antwerpse scheepvaartpolitie. Ook de musea van het Jubelpark en het justitiepaleis van Namen zullen zonnepanelen op hun daken krijgen.”

“We hebben de energievoorziening van al onze gebouwen en die van het VEB verzameld onder één contract, waardoor we samen een groter gewicht krijgen en meer impact hebben op de marktprijs. Op die manier hebben we intussen al meer dan 15 miljoen euro bespaard. We bouwen momenteel ook heel wat nieuwe gevangenissen, waarbij energieprestaties telkens een belangrijk deel uitmaken van de aanbestedingscriteria. Deze zullen de oude gevangenissen vervangen. Daarnaast moderniseren en renoveren we ook heel wat musea en gevangenissen in het licht van betere energieprestaties. Bij onze zoektocht naar nieuwe gebouwen hanteren we tot slot steeds de intern ontwikkelde ‘Green Immo Score’. Dat is een analytische tool die ons helpt om de juiste strategische keuzes te maken om onze vastgoedportefeuille te optimaliseren, zowel op financieel als duurzaam vlak.”

Next article