Skip to main content
Home » Vastgoed van de Toekomst » De vastgoedmarkt als sleutel voor de financiering van de klimaattransitie van het gebouwenpark
Vastgoed van de toekomst

De vastgoedmarkt als sleutel voor de financiering van de klimaattransitie van het gebouwenpark

Klimaatrenovatie… één van de grote vraagstukken waar de vastgoedmarkt mee te maken krijgt de komende decennia. Wat is de marktimpact die we kunnen verwachten? Recent studiewerk van Agoria in samenwerking met Johan Albrecht, professor milieueconomie aan de Universiteit Gent, leert ons dat er mogelijk een grote opportuniteit voor het versnellen van de klimaattransitie ligt in het inspelen op de dynamiek van de vastgoedmarkt. Een vooruitblik op de impact die Agoria verwacht op de vastgoedmarkt vanuit het klimaatbeleid. 

Alle woningen renoveren: hoeveel kost dat en wie kan dat betalen? Dat was de insteek van de studie die Johan Albrecht, professor milieu-Economie aan de Universiteit Gent, op vraag van technologiefederatie Agoria uitvoerde in de drie gewesten. Om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen wereldwijd te doen afnemen, heeft de Europa zich een aantal klimaatdoelstellingen opgelegd. Het klimaatneutraal maken van ons woningenpark is er hier één van. Veel woningeigenaars moeten dus aan de slag met hun woning, maar hoe zit het met hun financieringscapaciteit? Een vergelijking van de resultaten voor de drie gewesten leverde interessante resultaten op. 

Uit de studies blijkt dat ongeveer de helft van de huidige eigenaars in Wallonië en Vlaanderen een klimaat- en comfortrenovatie kan betalen, tegenover 60% in Brussel. Wanneer er een tekort is, dan is dit ook significant. Ongeveer een kwart kampt met een tekort van meer dan 25.000 euro. Dat het aandeel eigenaars met financieringscapaciteit in Brussel iets hoger ligt, komt waarschijnlijk doordat eigenaars al een relatief hoog inkomen nodig hebben om een woning te kunnen verwerven. Kijken we naar de renovatie van een eventuele tweede huurwoning, dan ligt het aandeel ongeveer 20% lager. Beleidsinterventie op de eigenaarsmarkt zal hierdoor ook een invloed hebben op de huurdersmarkt en andersom. 

De resultaten pleiten voor een integrale beleidsaanpak, gezien een succesvolle klimaattransitie afhankelijk zal zijn van zowel het klimaatbeleid als het woonbeleid. Afhankelijk van de visie op het woonbeleid zijn er meerdere opties mogelijk. Van belang is dat de druk op de eigenaars- en huurmarkt beheersbaar blijft door vraag en aanbod in balans te houden. Dit zal in grote mate de impact op de vastgoedmarkt bepalen. Mocht het lukken hier de juiste sturing op te vinden, dan kan de vastgoedwaarde zelfs een stukje helpen de klimaattransitie te financieren. 

Studies:

Next article