Skip to main content
Home » Vastgoed van de Toekomst » “Bedrijven hebben nood aan ‘ontzorging’ bij hun transitie naar CO2-neutraliteit”
Sponsored

Overheids- en privébedrijven moeten tegen 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent in veel gevallen dat ze voor een flinke inhaalbeweging staan. Om hun investeringen logisch en geleidelijk aan in te voeren, doen ze een beroep op externe expertise, zoals de adviseurs van Freestone. Glenn Verheyen en Willem-Jan Slock lichten dit toe.

Bedrijven moeten vanaf volgend jaar de duurzaamheid van hun gebouwen aanpakken. Waarom?

Glenn Verheyen.

Verheyen: “Tot vandaag is er geen referentiepunt op het vlak van duurzaamheid voor niet-residentiële gebouwen. Vanaf 1 januari is echter de nieuwe wetgeving rond EPC Niet-Residentieel (NR) van kracht. Dat EPC geeft het aandeel hernieuwbare energie weer van een gebouw dat gebruikt wordt als bedrijf, kantoor, school, winkel of ziekenhuis en geeft een indicatie over de inspanningen die nodig zijn om de duurzaamheid te verhogen. Het doet dat aan de hand van een energiescore die doorvertaald wordt naar een energielabel. Het energielabel mag enkel toegekend worden door een energiedeskundige type D, een gecertificeerde consultant die de brug vormt tussen gebouweigenaars, -beheerders en de overheid. De Vlaamse overheid wil zo een meerjarenstappenplan ontwikkelen om tegen 2050 alle gebouwen CO2-neutraal te maken. Daarvoor moeten gebouwen binnen vastgestelde termijnen een specifiek energielabel behalen.”

Waarom dienen bedrijven hiervoor steeds vaker een beroep te doen op een externe adviseur zoals Freestone?

Willem-Jan Slock.

Slock: “Door de toenemende complexiteit van duurzaamheidsprojecten beschikken bedrijven te weinig over de juiste kennis om dit soort investeringen aan te pakken. Bovendien evolueren technologieën zo snel dat een gebouw vaak na tien of twintig jaar al aan nieuwe investeringen toe is. Slechts één aspect aanpakken is onvoldoende, het gebouw moet in zijn geheel worden bekeken met een juiste volgorde van investeringen. Zo worden nodeloze kosten vermeden in de transitie naar een CO2-neutraal gebouw. Onze medewerkers beschikken over de ervaring, expertise en focus om verschillende types gebouwen te analyseren en de eigenaars hierin te begeleiden. Er is bij bedrijven een grote nood aan ‘ontzorging’ bij hun transitie naar CO2-neutraliteit.”

Waaruit bestaat dat advies meestal?

Slock: “Freestone werkt verschillende scenario’s per gebouw uit, waardoor de beheerders en investeerders zelf kunnen bepalen welke verbeteringen ze – rekening houdend met de mogelijkheden van het gebouw – kunnen uitvoeren en welke niet. Onze adviseurs tonen in een dynamisch dashboard welke investeringen er nodig zijn, hoeveel ze kosten en hoe groot de CO2-besparing per investering zal zijn. Daarnaast werken we een strategie rond de vastgoedportefeuille uit: welke gebouwen kan de eigenaar behouden en welke kan hij best verkopen omdat de investeringen te hoog zouden zijn? Tot slot stellen onze adviseurs een meerjarenplan op. Van energielabel G naar B gaan, staat vaak gelijk aan een flink kostenplaatje. Daarom worden de investeringen gefaseerd uitgevoerd, verspreid over meerdere jaren.”

Met welke uitdagingen krijgen bedrijven te maken op het vlak van duurzaamheid?

Verheyen: “Het gaat erom het gebouw zo energiezuinig mogelijk te maken en te streven naar 100% hernieuwbare energie. Dat is gebaseerd op het Trias Energetica-principe. Allereerst willen we het energiegebruik beperken door verspilling tegen te gaan door meer isolatie, betere verwarmingsketels, slimme verlichting, enz. Vervolgens bekijken we hoe het gebouw eigen energie kan produceren uit duurzame bronnen zoals geothermie en zonne-energie via warmtenetten en zonnepanelen. Tot slot moet het gebouw de geproduceerde energie zoveel mogelijk ter plaatse benutten door bijvoorbeeld opslag van elektriciteit, lage temperatuurverwarming of warmtepompen.”

Onze adviseurs tonen in een dynamisch dashboard welke investeringen er nodig zijn, hoeveel ze kosten en hoe groot de CO2-besparing per investering zal zijn.

In welke mate past artificiële intelligentie of slimme technologie in dat verhaal?

Slock: “Om alles in goede banen te leiden, moeten bedrijven data verzamelen. Dankzij die gegevens krijgen ze de inzichten die nodig zijn om oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen. Gebouwen worden vandaag anders gebruikt dan vroeger: de manier van werken evolueert door het vele thuiswerk, er zijn nieuwe uitdagingen zoals laadpalen, enz. Door bijvoorbeeld een app te gebruiken waardoor werknemers een werkplek moeten reserveren, weet het bedrijf hoeveel beschikbare werkruimte het per dag moet voorzien. Zo kan het gebruik van die ruimtes geoptimaliseerd worden en de werking van bijvoorbeeld de verwarmingsketel aangepast worden aan de reële noden. Die introductie van ‘intelligentie’ kan ook best geleidelijk aan gebeuren.”

Is er nog veel werk aan de winkel om tegen 2050 alle gebouwen CO2-neutraal te maken?

Verheyen: “Het EPC NR is een eerste stap in de goede richting, want de meeste gebouwen zullen een energielabel F of G hebben. Als een bedrijf zonnepanelen op zijn dak heeft liggen, betekent dat nog niet dat zijn energielabel goed is. Wanneer het bedrijf slechts 10% van de opgewekte energie zelf gebruikt en de rest op het energienet plaatst, wordt dat niet meegerekend om het EPC te berekenen. De Vlaamse overheid wil dat bedrijven hun hernieuwbare energie zo veel mogelijk in het bedrijf houden en ter plaatse gebruiken. Er is dus een serieuze inhaalbeweging nodig.”

Next article