Skip to main content
Home » Strategic HR » Wellbeing as a Service ontzorgt HR-verantwoordelijken en leidinggevenden
Strategic HR

Wellbeing as a Service ontzorgt HR-verantwoordelijken en leidinggevenden

HR-verantwoordelijken en leidinggevenden kampen met een enorme werkdruk en zijn daardoor niet altijd in staat om voldoende in te zetten op het welzijn van werknemers. Wellbeing as a Service biedt hen daarom een volledige ontzorging, met oog voor zowel de menselijke, de digitale als de analytische factor. Interview met Ellen De Vleeschouwer, oprichter en general manager bij AG Health Partner.

Ellen De Vleeschouwer.

“Het werknemerswelzijn bevindt zich in neerwaartse spiraal. Werknemers kampen steeds meer met burn-outs en andere mentale en stressgerelateerde aandoeningen. Tegelijk daalt het werkgeluk stelselmatig en glijden we in België af naar de kaap van 500.000 langdurig afwezigen. Ondanks die alarmerende trends neemt de aandacht voor het welzijn op het werk af ten voordele van de war for talent en het productiever maken van mensen. Dat is echter helemaal geen duurzame oplossing. Als die mensen zich door het gebrek aan welzijn niet goed voelen, ziek worden en op korte termijn terug vertrekken of uitvallen, ben je eigenlijk aan het dweilen met de kraan open.”

Vicieuze cirkel

“HR-diensten worden met al deze uitdagingen geconfronteerd en moeten ervoor zorgen dat de productiviteit, retentie en aanwervingen op peil blijven. Aan de andere kant staan ook zij onder een enorm toenemende druk. Hierdoor krijgen ze dit niet meer allemaal beheerd. Daarnaast hebben ook leidinggevenden het erg moeilijk door de stijgende druk. Als zij er al in slagen om door die druk heen bepaalde problemen bij teams of medewerkers op te merken, ontbreken ze de tools en de tijd om er een antwoord op te bieden.”

“Bovendien wordt de kans veel groter dat zij door die druk zullen overschakelen op meer taakgericht leiderschap in plaats van mensgericht leiderschap, terwijl dat laatste een veel positievere impact heeft op het welzijn van medewerkers. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarbij problemen bij teams en leidinggevenden ad hoc opnieuw bij de HR-dienst terechtkomen, bovenop hun structurele werklast. Hierdoor lopen veel bedrijven vast.”

Welzijn wordt vandaag nog te vaak als een vaag en onmeetbaar begrip beschouwd, maar daar zijn wij het absoluut niet mee eens.

Van audit tot implementatie en adoptie

“AG Health Partner focust zich op het verhogen van het welzijn op het werk. Dat doen we enerzijds via analyses en audits van de huidige welzijnssituatie. Zo krijgen we een goed beeld van wat er aan de hand is en waar moet op worden ingezet. Anderzijds helpen we vanuit een zo breed mogelijk kader om initiatieven te implementeren die het fysieke, mentale en sociale welzijn kunnen bevorderen. We willen daarmee HR-diensten voor een stuk ontlasten. Vanuit onze ervaring weten we wat werkt bij bepaalde bedrijven, waar zij nood aan hebben en hoe best kan worden gecommuniceerd over welzijn. We helpen ook om een welzijnsagenda op te stellen waarbij bepaalde topics regelmatig aandacht krijgen.”

“Soms zetten we echter ook heel specifiek in op bepaalde problemen. Zo weten we dat je moet starten aan de top om te kunnen werken aan welzijn. Als leidinggevenden en HR-verantwoordelijken niet eerst zorg dragen voor hun eigen welzijn, vitaliteit en werkgeluk, zal dat ook niet globaal gebeuren bij de andere medewerkers en zal er geen verder draagvlak voor zijn.”

Totaaloplossing voor werknemerswelzijn

“Met Wellbeing as a Service (WaaS) willen we HR-verantwoordelijken zoveel mogelijk ontzorgen. We steunen hiervoor op drie pilaren: digital, analytics en human. Onder de digitale component hebben we My Health Partner ontwikkeld, een online welzijnshub waar medewerkers alle welzijnsinitiatieven binnen het bedrijf kunnen terugvinden. Vanuit ieders profiel worden er bepaalde zaken voorgesteld, maar de werkgever kan er ook bepaalde initiatieven pushen. Daarnaast is er de analytische poot. Welzijn wordt vandaag nog te vaak als een vaag en onmeetbaar begrip beschouwd. Daar zijn wij het absoluut niet mee eens. We tracken alles wat men doet via ons platform, we hebben ook steeds een intake en outtake meeting, we berekenen de ROI, meten hoeveel mensen deelnemen, kijken welke e-learnings men volgt, zien welke risicoscore iemand behaalt, enz. Op basis daarvan kunnen we achteraf heel gerichte acties opzetten.”

“Tot slot vinden we het ook erg belangrijk om steeds een menselijke component te behouden. In dat kader hebben we een well-beingmanager die samen met onze klanten kijkt wat zij best kunnen doen om mensen te engageren en aan te zetten tot een gedragsverandering. Dat gebeurt op basis van wat zij reeds in het verleden hebben gedaan, data en het gedrag van medewerkers. Daarnaast voorzien we in een gespecialiseerd marketingteam dat klanten helpt bij het informeren en verleiden van medewerkers rond welzijnsinitiatieven.”

Tot 10.000 euro terugbetaald via werkbaarheidscheques

“AG Health Partner is een geregistreerde en erkende dienstverlener. Bedrijven die gevestigd zijn in Vlaanderen kunnen hierdoor bij ons genieten van een financiële steun tot 10.000 euro en tot 60% van de kost van een project om de werkzaamheid binnen het bedrijf te verhogen. Dat kan gaan van een programma rond leiderschap tot het in kaart brengen van bepaalde noden en risico’s, waardoor uiteraard ook WaaS in aanmerking komt.”

Next article