Skip to main content
Home » Strategic HR » Virtuele trainingen als oplossing voor bedrijven
Sponsored

Opleidingen moeten tegemoet komen aan de diverse uitdagingen waar bedrijven vandaag mee kampen. Innovatieve virtuele training kan hier een geïntegreerd antwoord op bieden.

Tekst: Joris Hendrickx

avatar

Kathleen Heireman

Managing director bij BLCC (Business Language & Communication Centre)

Welke noden hebben bedrijven vandaag op het vlak van opleidingen?

Heireman: “Bedrijven werken steeds vaker wereldwijd, waardoor er een enorme toename is van internationale teams. Daarnaast rekruteren ze ook steeds internationaler omdat ze hun vacatures niet meer krijgen ingevuld met enkel Belgen. Naast talenkennis worden ook interculturele communicatievaardigheden cruciaal. Door de digitalisering worden trouwens ook soft skills alsmaar belangrijker. Dus taalopleidingen moeten een stuk verder durven gaan.”

“Een andere trend die we vaststellen is dat men alsmaar vaker vanop afstand en flexibel werkt. Hierdoor wordt het moeilijker om groepstrainingen te organiseren, zelfs wanneer het gaat over kleine groepjes. Een taal leren vergt bovendien tijd, terwijl de werkdruk wel toeneemt en werknemers dus minder tijd hebben. Hierdoor is er een sterk groeiende vraag naar performante en flexibele digitale taalopleidingen.”

Wat is volgens u de oplossing hiervoor?

“Om een geïntegreerd antwoord te bieden op deze verschillende uitdagingen, ontwikkelden wij een nieuw digitaal leerplatform. Hier kunnen we mensen vanop afstand tegelijk een taal en soft skills aanleren. Daarmee spelen we in op de succesformule die al langer bestaat in ons secundair onderwijs, namelijk het geven van bepaalde vakken in het Frans of Engels.”

“Bij ons blijft het hoofddoel uiteraard wel het aanleren van de taal, maar toch krijgen cursisten ook de kans om aan andere skills te werken (bijvoorbeeld sales of management skills). Zo kunnen ze met dezelfde tijdsbesteding meer realiseren en wordt de e-learning ervaring een pak rijker.”

Bedrijven beseffen steeds beter dat een combinatie van virtuele contactmomenten met een trainer en e-learning voor heel wat doelstellingen een efficiëntere leermethode is.

“Bovendien werken we via dit platform volledig virtueel, waardoor cursisten niet langer geografisch gebonden zijn. Er is nog steeds een docent, maar ook die is virtueel aanwezig. Zo kunnen we werknemers van verschillende entiteiten samen één cursus laten volgen.”

“Momenteel is al 25% van onze sessies virtueel. Bedrijven beseffen immers steeds beter dat een combinatie van virtuele contactmomenten met een trainer en e-learning voor heel wat doelstellingen een efficiëntere leermethode is. De nood is er alvast.”

Wat blijft de grootste uitdaging?

“Discipline en actief deelnemen zijn cruciaal voor het succes van een cursus, of die nu online of offline plaatsvindt. Werknemers moeten de ontwikkeling van zichzelf en hun carrière in eigen handen leren nemen.”

“Dat is evenwel niet altijd even vanzelfsprekend, en zeker niet voor mensen met een uitvoerende job. Daarom stellen we iedere cursus samen op maat van de doelgroep die we ermee willen bereiken. Ook zetten we volop in op e-coaching om onze cursisten maximaal te ondersteunen en te motiveren tijdens hun virtuele training.”

Next article