Home » Strategic HR » “Rol en positie van leidinggevende in volle beweging”
Sponsored

De snel veranderende wereld vraagt om aanzienlijke aanpassingen van bedrijven, hun leiders én hun werknemers. “De juiste begeleiding en coaching kunnen daarbij cruciaal zijn”, vertellen Leon Vliegen en Frank Philippaerts, partner-bestuurders bij FLY Consult.

Tekst: Joris Hendrickx

Voor welke uitdagingen staan bedrijven op het vlak van HR?

Vliegen: “Mensen binnen een organisatie moeten op de juiste manier leren omgaan met de risico’s die gepaard gaan met de snel veranderende wereld. Ze moeten durf en moed aan de dag leren leggen om buiten hun comfortzone te treden.”

“Leiders moeten dus een werkomgeving scheppen waar mensen daartoe worden uitgenodigd en er ook in worden ondersteund. Om duurzaam succesvol te blijven, is er bijgevolg een grote nood aan veerkrachtig leiderschap en wendbaarheid. Het is dus belangrijk om in dat kader het leiderschap enerzijds in kaart te brengen, en anderzijds dat leiderschap verder te ontwikkelen.”

Waarom is dat zo belangrijk?

Vliegen: “Wanneer de omgeving verandert, moet soms ook de strategie veranderen of minstens worden bijgestuurd. Vervolgens dient ook de organisatie daar op te worden aangepast en moeten de leiders leren omgaan met die verandering en hun mensen er in meekrijgen. Velen lopen daarbij op tegen de risico’s, de onvoorspelbaarheid en de onzekerheid. Deze kunnen immers een weerstand oproepen bij henzelf en bij medewerkers.”

De leidinggevende moet zijn eigen rol en positie ten opzichte van anderen in vraag durven te stellen.

“Leiders moeten zich als inspirerend voorbeeld kunnen opwerpen, maar zich ook kwetsbaar durven opstellen zonder daarbij hun veerkracht te verliezen. Daarnaast moeten ze de mensen een perspectief en realistische hoop geven.”

Philippaerts: “De rol en positie van een leidinggevende in een organisatie is in volle beweging. Hierdoor veranderen niet enkel de verwachtingen van anderen, maar is het ook voor de leidinggevende zelf soms zoeken hoe hij of zij daarop moet inspelen. Daar is heel wat zelfvertrouwen voor nodig. In onze programma’s en coachingtrajecten ondersteunen we hen daarom om zich in die veranderende rol te versterken en effectiever te maken.”

Frank Philippaerts (l) en Leon Vliegen (r), partner-bestuurders bij FLY Consult
Hoe pakken jullie dat concreet aan?

Vliegen: “Uiteraard vergt dat steeds een aanpak op maat. Bij de meeste organisaties evolueren we uiteindelijk naar een lange termijn cocreatie partnership. Enkel zo kunnen we een oplossing op maat uitwerken die beantwoordt aan wat een organisatie, haar leiders én haar mensen nodig hebben om op een goede manier in te spelen op de specifieke veranderingen waar zij mee te maken krijgen.”

“Een leiderschapsprogramma duurt vaak een halfjaar tot een jaar. In die periode vinden er zes tot acht sessies plaats. Alles is ook zeer praktijkgericht, zodat we zeer specifiek op de situatie en uitdagingen van de leiders binnen de betreffende organisatie kunnen werken.”

Philippaerts: “Een opdrachtgever in de energiesector hielp zelfs mee om een leiderschapsprogramma te ontwikkelen. Ook de doelgroep werd daar onder meer via een pilootsessie in betrokken. Zo kwamen we tot een programma op maat dat volledig tegemoet kwam aan de noden van zowel de organisatie als de mensen binnen die organisatie. Dankzij deze aanpak was er meteen ook een zeer grote acceptatie door de organisatie heen.”

Vliegen: “Hoe meer mensen aanvoelen dat een programma beantwoordt aan wat ze nodig hebben, hoe meer ze zich ervoor zullen engageren. Zo vergroot de kans op een duurzame impact, zeker wanneer ze vervolgens merken dat het ook effectief kan worden geïntegreerd en gebruikt in de dagelijkse praktijk. Eigenlijk kan je het allemaal samenvatten als ‘shifting mindsets, changing behaviours and lifting possibilities’.”

Waarom is dat zo moeilijk?

Philippaerts: “Bedrijven beseffen intussen ook dat dit niet kan worden opgelost met eenvoudige oplossingen of quick fixes. Omdat het te maken heeft met het veranderen van mindsets vergt het meer inspanning en diepgang dan een training die louter focust op skills of vaardigheden.”

We hebben zelf een lange loopbaan achter de rug in het bedrijfsleven en zijn vertrouwd met de persoonlijke en professionele uitdagingen waarmee leiders te maken krijgen.

Vliegen: “Bepaalde overtuigingen moeten worden losgelaten of verschoven. Daarom is het creëren van psychologische veiligheid en een vertrouwensomgeving zeer belangrijk. Mensen moeten durven experimenteren én mislukken. Dat betekent ook voor ons, consultants, coaches dat men een rol als ‘trusted partner en eerlijk klankbord’ van ons verwacht.”

Philippaerts: “Wanneer we bijvoorbeeld werken rond het thema ‘delegeren’, merken we dat sommige leidinggevenden er nog steeds van overtuigd zijn dat zij alles moeten kennen en weten. De wereld verandert echter, waardoor er nieuwe taken bijkomen. Hierdoor zullen sommige taken moeten worden toevertrouwd aan anderen. De leidinggevende moet dus zijn eigen rol en positie ten opzichte van anderen in vraag durven te stellen.”

“Wat voor onze klanten heel belangrijk is en het verschil maakt in deze tijden van verandering, is de combinatie van diepgang, pragmatiek en partnership in het zoeken van de meest optimale oplossing. We hebben zelf een lange loopbaan achter de rug in het bedrijfsleven en zijn vertrouwd met de persoonlijke en professionele uitdagingen waarmee leiders te maken krijgen.”

“Daarnaast steunen we op de expertise van twaalf freelancers, waardoor we internationaal zowel MNO’s, familiebedrijven, scale-ups als zorgbedrijven kunnen ondersteunen in het Nederlands, Frans en Engels.”

Next article