Skip to main content
Home » Strategic HR » “Outplacement is al lang geen vies woord meer”
Sponsored

Mensen moeten via outplacement alle kansen krijgen om zich te heroriënteren en hun talenten cross-sectoraal tot uiting te laten komen. Hiervoor is een neutrale begeleiding nodig die zich focust op het doel, en niet op de middelen. Gesprek met Roeland Van Dessel, afgevaardigd bestuurder bij Travvant.

Tekst: Joris Hendrickx – Foto: Samuel Zeller

avatar

Roeland Van Dessel

Afgevaardigd bestuurder bij Travvant

Waarom is neutraliteit zo belangrijk bij outplacement?

“Als neutrale speler willen we mensen zo snel en zo goed mogelijk aan een nieuwe en langdurige job helpen. Dat kunnen we op een kwalitatieve manier doen omdat het voor ons mogelijk is om elke HR-verantwoordelijke en elk uitzendkantoor te contacteren indien we een passende vacature zien, zonder dat we een vergoeding verwachten van die partij.”

“Voor een uitzendkantoor is de dynamiek anders. Zij ontvangen vaak eveneens een budget om ontslagen mensen in outplacement te begeleiden, maar zijn dan eerder geneigd om hen richting een uitzendjob te duwen.”

“Zo verdienen ze twee keer geld aan diezelfde mensen, want ze worden hiervoor ook nog eens betaald door het bedrijf dat op zoek is naar uitzendkrachten.”

“Bovendien denken zij er niet aan om openstaande vacatures van een concurrerend uitzendbureau in overweging te nemen, ook al passen die perfect bij de ontslagen personen. Zo belemmeren zij deze mensen om de beste job te vinden.”

Op welke manieren kunnen jullie mensen nog helpen om een nieuwe job te vinden?

“Naast outplacement bieden we drie complementaire diensten aan: inplacement, coaching en loopbaanbegeleiding met loopbaancheques.”

“Wat betreft inplacement helpen we bedrijven bij het heroriënteren van werknemers binnen het bedrijf. Zo gaan we na wat hun competenties zijn en welke daarvan in de toekomst in het bedrijf zullen nodig zijn.”

“Zo kunnen veel van deze werknemers tijdig worden herschoold. Daardoor wordt het onnodig om hen te ontslaan en te vervangen door andere werknemers die wel over die competenties beschikken.”

Het is de normaalste zaak van de wereld geworden dat mensen zich tijdens hun carrière niet enkel naar boven werken, maar ook naar links, rechts en zelfs naar onder.

“Ook macro-economisch is dat beter. Het kost immers heel wat om nieuwe mensen aan te werven en op te leiden. De reeds aanwezige werknemers kennen het bedrijf al en kunnen dus sneller aan de slag binnen hun nieuwe functie, zonder nood aan een inloopperiode.”

“Onze gecertificeerde coaches helpen mensen om in een nieuwe job of sector aan de slag te gaan. Al deze coaches zijn arbeidspsychologen of hebben minstens de nodige training en achtergrond om dat zonder vooringenomenheid te kunnen doen.”

“Elk van hen beschikt over de ervaring en drive om mensen de juist handvaten te geven. Ze voeren ook de vereiste analyses en testen uit die nodig zijn om te achterhalen wat hun bekwaamheden en potentieel zijn.”

Hoe ziet u de markt verder evolueren?

“Outplacement en inplacement zijn al lang geen vieze woorden meer. Integendeel, ze zijn een strategisch gegeven geworden waarmee bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om mensen verdere perspectieven te bieden.”

“Werknemers gaan ook steeds meer zelf op zoek naar begeleiding. We zien een duidelijke stijging in het aantal mensen die zich via loopbaancheques door ons laten begeleiden.”

“Het is bovendien de normaalste zaak van de wereld geworden dat mensen zich tijdens hun carrière niet enkel naar boven werken, maar ook naar links, rechts en zelfs naar onder. Het kan immers ook dat men er bewust voor kiest om een andere richting in te slaan of een stap terug te zetten.”

“Het komt er dan op aan om op basis van een diepgaand en professioneel gesprek te achterhalen hoe de competenties van die persoon het best verder kunnen worden ingezet.”

Next article