Home » Strategic HR » [opinie] Toptalent aantrekken in een krappe arbeidsmarkt
Strategic HR

[opinie] Toptalent aantrekken in een krappe arbeidsmarkt

prof. dr. Dirk Buyens, CEO bij Great Place to Work.

De krapte op de arbeidsmarkt is vandaag één van de belangrijkste zorgen voor Vlaamse ondernemers. Enerzijds zijn werknemers niet snel geneigd om te jobhoppen, anderzijds zitten we met een vergrijzende beroepsbevolking. Een analyse door prof. dr. Dirk Buyens, CEO bij Great Place to Work.

We belanden bij onze huidige werkgever relatief snel in een gouden kooi en vaak vormen Belgische anciënniteitsvoorwaarden een drempel om van job te veranderen. De ouder wordende werkende bevolking is dan weer sterk voelbaar in bijvoorbeeld de bankensector, waar ruim één op de drie werknemers tussen de 50 en 60 jaar oud is. Daarnaast is er nog onze lage werkzaamheidsgraad, eerder een gevolg van hoge inactiviteit dan van hoge werkloosheid. Inactieven zijn niet-werkenden die niet op zoek zijn naar een baan. Uit cijfers van Eurostat blijkt meteen dat het percentage inactieven onder de 25- tot 64-jarigen 21,8% bedraagt. Dat is twee procentpunt hoger dan het EU-27-gemiddelde van 19,7%. Onder deze groep bevinden zich echter ook mensen die waardevolle activiteiten verrichten binnen hun gezin en/of in de samenleving, maar het beïnvloedt wel sterk de krapte op de arbeidsmarkt.

Onze lage werkzaamheidsgraad is eerder een gevolg van hoge inactiviteit dan van hoge werkloosheid.

Sociale en ecologische impact

Om als organisatie toch toptalent aan te trekken, start je best met het bepalen van de huidige knelpunten en de toekomstvisie. Enkele cruciale vragen zullen meer inzicht geven in de lacunes tussen de huidige staat van je bedrijf en wat je in de toekomst wil bereiken. Het is dan ook belangrijk voor leiders om precies te identificeren welk talent ze missen. Navraag leert dat ook niet-financiële beloning zoals betrokkenheid, impact, een goede werksfeer en kansen om zichzelf te ontwikkelen belangrijke elementen zijn.

Deze worden helaas te vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Wees als werkgever dus duidelijk over loopbaantrajecten en geef aan waar je voor staat. Onderzoek door Vlerick toont aan dat 62% van de jonge werknemers een werkgever kiezen die toegewijd is aan het bijdragen tot een sociale en ecologische impact. Daar sluit ook het belang van een inclusieve bedrijfscultuur bij aan. De beste werkgevers slagen erin om een werkcultuur te bevorderen die gastvrij is voor iedereen, ongeacht wie ze zijn, wat ze doen of welke identiteit ze dragen.

Next article