Skip to main content
Home » Strategic HR » OPINIE: “HR-bedrijven die niet inzetten op technologische innovatie, zullen niet lang meer bestaan”
HR

OPINIE: “HR-bedrijven die niet inzetten op technologische innovatie, zullen niet lang meer bestaan”

Conny Vandendriessche, Founder Stella P, co-founder House of HR en co-founder Accent Jobs.
Conny Vandendriessche, Founder Stella P, co-founder House of HR en co-founder Accent Jobs.
Conny Vandendriessche, Founder Stella P, co-founder House of HR en co-founder Accent Jobs.

Terwijl de coronacrisis zich aan een tweede piek waagt in België, beseft de rekruteringssector dat ze in de nabije toekomst meer onderzoek moet voeren naar technologische innovatie binnen HR. “Bedrijven die die omschakeling nu niet maken, zullen niet lang meer bestaan” zegt Conny Vandendriessche, founder Stella P, co-founder House of HR  en co-founder Accent Jobs. 

Rekrutering gaat er binnen 25 jaar volledig anders uitzien. De sector loopt momenteel tegen een muur omdat veel bedrijven te graag vasthouden aan de oude manier van werken. Een combinatie van verschillende technische tools, juiste data en personeel met hard & soft skills is broodnodig om mee te kunnen blijven draaien binnen de HR-sector. We denken binnen HR nogal snel dat we klaar zijn voor de technologische toekomst, maar de waarheid ligt daar iets verder van af. Innovatie kan namelijk enkel plaatsvinden met state-of-the-artsoftware en ruimdenkend personeel. Veel grote bedrijven beschikken bijvoorbeeld over een gigantische hoeveelheid aan passieve data, maar als die data niet actief gemaakt wordt, is deze onbruikbaar. Daar moeten we nu op inzetten, zodat de rekruteringssector in 2045 blijft bestaan.

Onze sector loopt momenteel tegen een muur omdat veel bedrijven te graag vasthouden aan de oude manier van werken.

Inzetten op artificiële intelligentie 

Gelukkig wordt tegenwoordig ook veel data automatisch levend gemaakt, doordat ze geconnecteerd is aan een profiel op Facebook of LinkedIn. Artificiële intelligentie kan, met de juiste data, een ondersteunende rol spelen in de toekomst. Denk maar aan een uitzendkracht die interviews afneemt, waarin het gedrag of de mimiek van een kandidaat-werknemer wordt geïnterpreteerd door software. Aan de hand daarvan kan de uitzendconsulent beter vaststellen of de kandidaat-werknemer een goede match zou zijn met de job waarvoor gesolliciteerd wordt. 

Technische tools 

Met technische tools kan je bijvoorbeeld snel inspelen op personeelstekorten en die functies laten invullen door personeel dat thuis zit. De applicatie SHAREJOBS is daar een goed voorbeeld van. Het ondertekenen en opvolgen van contracten gebeurt hierbij volledig virtueel. De HR-sector is jammer genoeg nog niet altijd overtuigd van de meerwaarde van dergelijke technische tools. Bedrijven reageren eerder wantrouwig en zijn bang om personeel te verliezen aan een concullega. De huidige situatie laat echter wel zien dat we snel moeten kunnen omschakelen en dat we niet zonder de ondersteuning van technische tools kunnen. We zijn het verplicht als sector om mee te blijven groeien, om zo de essentie van HR te bewaren: de juiste mensen op de juiste plaats aanwerven.

Next article