Home » Strategic HR » “Levenslang leren moet een evidentie worden”
Strategic HR

“Levenslang leren moet een evidentie worden”

Prof. dr. ir. Wim Haegeman, raadslid VARIO.

Volgens prof. dr. ir. Wim Haegeman, raadslid bij VARIO, heeft Vlaanderen dringend nood aan een cultuuromslag. “We moeten de motivatie van Vlamingen om levenslang te blijven leren opkrikken.”

“Als adviesorgaan voor de Vlaamse overheid is het onze visie dat we werken en leren al zouden moeten combineren vanaf de basiseducatie. Nu denkt men vaak dat men na het behalen van een diploma in het secundair of hoger onderwijs klaar is met leren en in het werkveld kan stappen. Werken is echter ook leren. Beide aspecten moeten continu met elkaar verbonden zijn. Op zich gebeurt dat reeds met tal van afzonderlijke initiatieven zoals bijvoorbeeld werkplekleren en duaal leren. Maar het kan nog intenser, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. Ook de centra voor volwassenenonderwijs mogen trouwens nog meer aandacht krijgen wanneer het gaat over duaal leren of contractonderwijs.”

We willen tegen 2030 met Vlaanderen naar de top van de kennis- en innovatieregio’s.

Nood aan onderbouwde initiatieven

“Als de overheid verdere initiatieven wil nemen, adviseren wij om dit evidence based te doen. Er zijn in het buitenland al heel wat mooie voorbeelden waar we ons door kunnen laten inspireren en er is voldoende academisch onderzoek om deze initiatieven te onderbouwen. Bovendien adviseren we om dit dan zeker ook te koppelen aan monitoring. De overheid moet de acties die ze lanceert nauwgezet opvolgen en indien nodig bijsturen. Dat kan door er duidelijke KPI’s aan vast te hangen. Sommige van die KPI’s bestaan zelfs al, maar we zien helaas dat Vlaanderen daar momenteel niet goed op scoort.”

Europese top tegen 2030

“Het ‘Partnerschap Levenslang Leren’ formuleerde 47 prioritaire acties waarmee we koers kunnen zetten naar een ‘Lerend Vlaanderen’ door de drempels in levenslang leren te identificeren, weg te werken en noodzakelijke he‹omen te versterken. VARIO ondersteunt deze acties, hoewel het misschien allemaal iets sneller kan. Het streefdoel van dit actieplan is om een cultuur te creëren waarin blijven leren en deelnemen aan opleidingen ook na het verlaten van de schoolbanken als een evidentie wordt beschouwd. Het Partnerschap onderschrijft de Europese ambitie om tegen 2030 tot een opleidingsdeelname (formeel en non-formeel leren) van 60% in de laatste 12 maanden te komen. We willen tegen dan met Vlaanderen zelfs naar de top van de kennis- en innovatieregio’s, wat trouwens ook altijd de kerngedachte is van VARIO.”

Next article