Skip to main content
Home » Strategic HR » “HR moet zigzaggen tussen traditionele en progressieve praktijken”
HR

“HR moet zigzaggen tussen traditionele en progressieve praktijken”

Lesley Arens, Oprichter #ZigZagHR
Lesley Arens, Oprichter #ZigZagHR
Lesley Arens, Oprichter #ZigZagHR.

Vandaag speelt HR een centrale rol binnen het bedrijf, en dat vergt een andere mindset, een andere skillset en een andere toolset. Lesley Arens, oprichter van #ZigZagHR, bespreekt de drie hefbomen voor succes.

Tekst: Joris Hendrickx

“Ieder bedrijf heeft drie hefbomen nodig om zijn doelen te bereiken: geld, mensen en een vlag. Zonder geld kan je niet koken. Om iets op tafel te toveren, heb je mensen nodig die aan de slag willen gaan met de ingrediënten. Zonder een vlag – een visie en strategie hoe je je doelen wil bereiken – zal je een stuurloos schip hebben. Alle deze hefbomen zijn dus cruciaal.”

HR in het hart 

“Het HR-departement speelt een centrale rol bij deze drie hefbomen. Zeker sinds de coronacrisis zijn alle uitdagingen waar een bedrijf mee te maken heeft HR-gerelateerd. Hoe kan je werknemers vanop afstand aan het werk houden? Hoe kan je blijven inzetten op teamengagement? Hoe zal je zorgen dat werknemers die wel fysiek aanwezig willen of moeten zijn dat op een veilige manier kunnen doen? Hoe kan je mensen aantrekken en zich laten ontwikkelen? Ook wanneer sommige bedrijven binnenkort dienen te herstructureren en moeten beslissen wie ze laten gaan, is het aan HR om daar voldoende proactief op in te spelen. Daarbij moet goed worden nagedacht over wat dat betekent voor talent dat verdwijnt en welk talent essentieel blijft voor het bedrijf. Ook moet HR op de hoogte zijn van de wetgeving die dan van toepassing is.”

Ieder bedrijf heeft drie hefbomen nodig om zijn doelen te bereiken: geld, mensen en een vlag. HR speelt een centrale rol bij deze drie hefbomen.

Basistaken digitaliseren of outsourcen

“De kernopdracht blijft onveranderd: de juiste mensen tegen de juiste prijs op de juiste plaats en op de juiste manier inzetten. Daarnaast moet HR er mee voor zorgen dat zij geëngageerd blijven en in het bedrijf willen blijven. Als ze dan toch vertrekken, dan kan het departement er mee voor zorgen dat zij ambassadeurs worden van het bedrijf. Binnen HR is er eerst en vooral de basic skillset nodig waar het traditioneel voor gekend is: payroll, legal, social, transactionele zaken, enz. Deze blijven belangrijk, maar het is vandaag effectiever en efficiënter om hier technologie voor in te zetten of om deze te outsourcen. Zo hoeft het HR-departement zelf hier niet té veel tijd in te steken.”

Nood aan nieuwe skillset en mindset

“Daarnaast moet HR ook de business goed kennen. Hoe zit het bedrijf in elkaar? Wie zijn de klanten? Wat hebben zij nodig? Hoe worden het bedrijf en de sector geïmpacteerd door allerlei evoluties zoals bijvoorbeeld COVID-19? Waar zitten de grote kostenposten? Enkel als HR hier voeling mee heeft, kan het vertrouwen winnen van de business en proactief inspelen op de strategische uitdagingen.”

“Verder moet HR de medewerker vandaag als een klant benaderen, in plaats van te vertrekken vanuit procedures. Hiervoor zijn bijkomende vaardigheden nodig uit andere beleidsdomeinen zoals marketing, finance, IT, gedragseconomie,… HR moet de silo’s dus overstijgen. Het vertrekpunt is: wat heeft een medewerker nodig, wat heeft het bedrijf nodig en hoe kan je beide behoeften op elkaar afstemmen. Daarvoor zal HR moeten leren zigzaggen tussen traditionele en progressieve praktijken.”

Next article