Skip to main content
Home » Strategic HR » Het nieuwe normaal: opleidingen worden bijna volledig digitaal
Het Nieuwe Werken

Het nieuwe normaal: opleidingen worden bijna volledig digitaal

De overstap naar meer digitalisering binnen de opleidingswereld is – gedeeltelijk gedwongen door de coronacrisis – in volle opmars. “Het aanleren van hard en soft skills via digitale tools zoals Vitero, Zoom of Teams wordt stilaan het nieuwe normaal” zegt Johan De Meyer, directeur bij NCOI Learning. “En dat kan op verschillende manieren, denk onder meer aan virtual classrooms, webinars, een on demand e-learning bibliotheek of hybride e-opleidingen.

Tekst: Deborah Seymus – foto: J. Kelly Brito (Unsplash)

Johan De Meyer, directeur bij NCOI Learning.

Johan De Meyer

Directeur

NCOI Learning

“Hard skills draaien rond kennis die je kan vergaren door te studeren of je in te lezen over een bepaald onderwerp. Waar dat vroeger met een cursus gebeurde, verschijnen er nu steeds meer webinars, gekoppeld aan een online cursus die je eventueel kan volgen. Ook bestaan er virtual classrooms, waar een docent voor een beperkte groep op een interactief platform zijn kennis en ervaring overbrengt. Vragen stellen aan de docent of werken in subgroepjes, kan dus ook gewoon online. Wanneer die kennisoverdracht overgaat in vaardigheden, spreek je van soft skills. Deze omvatten onder meer persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Daarbij kom je terecht in een zachtere en meer praktische leeromgeving, waarbij veel interactie tussen deelnemers onderling of tussen deelnemer en docent centraal staat. Door middel van een interactief platform, waarop e-coaching wordt aangeboden, kan je ook een soft skill vanop afstand aanleren.”

On demand e-learning bibliotheek 

“Bij NCOI Learning werken we al een tijdje met webinars, maar de transitie van live webinars (die professionals in realtime kunnen volgen) naar on demand webinars (die vooraf opgenomen worden en je later kan bekijken) is redelijk nieuw. Het idee is dat als er rond die harde topics voldoende on demand webinars worden gecreëerd, er een digitale bibliotheek kan worden uitgebouwd. Net zoals bij Spotify betalen mensen dan een jaarlijkse abonnementskost om onbeperkt webinars te bekijken. We hebben al een stevig aanbod on demand webinars voor juristen, accountants en fiscalisten en  breiden dit aanbod stelselmatig uit naar andere functionele doelgroepen, zoals HR, marketing en ICT.”

De vraag naar kort en krachtig leren wordt steeds groter en die kan je enkel met snel ontwikkelende digitale tools beantwoorden. Het is dus noodzakelijk om de inhoud van opleidingen en trajecten te herbekijken.

“Sinds kort organiseren we korte digitale boostsessies, specifiek voor opleidingsverantwoordelijken van bedrijven. Tijdens hun lunchpauze of vrij moment kunnen ze zo’n interactieve sessie van dertig minuten volgen en zo op korte tijd heel wat bijleren over verschillende topics en ideeën opdoen om in hun organisatie te implementeren. We evalueren elke sessie en onderzoeken welke  onderwerpen het meest gevraagd zijn om hier dieper op in te gaan. Daardoor konden we bedrijven verrassen met digitale leertrajecten, om ook in tijden van thuiswerk iedereen mee aan boord te krijgen.”

Hybride e-opleiding in de toekomst

“Bij hybride ofwel blended e-opleidingen volg je enerzijds les in een klaslokaal en anderzijds digitaal. Door de coronacrisis hebben opleidingsinstituten zich razendsnel moeten aanpassen. Die aanpassing kan je niet meer terugdraaien en wordt een onderdeel van de nieuwe wereld, hoe die er ook mag uitzien. Thuiswerk is de laatste jaren bijvoorbeeld enorm geëvolueerd. In de toekomst zullen mensen dan ook geen lange afstanden meer afleggen voor het volgen van een seminatie of dergelijke. De maatschappij heeft binnen elke sector geproefd van de digitale mogelijkheden. Mensen zijn flexibeler dan we denken en hebben tijdens deze crisis bewezen dat ze snel kunnen omschakelen.”

Als er voldoende on demand webinars worden gecreëerd, kan er een digitale bibliotheek worden uitgebouwd. Net zoals bij Spotify betalen mensen dan een jaarlijkse abonnementskost om onbeperkt webinars te bekijken.

“Digitale tools evolueren zeer snel en worden laagdrempeliger en intuïtiever. De vraag naar kort en krachtig leren wordt steeds groter en die kan je enkel met snel ontwikkelende digitale tools beantwoorden. Het is dus noodzakelijk om de inhoud van opleidingen en trajecten te herbekijken. We kunnen de ideale leervorm kiezen die bij elk onderdeel van een opleiding past. Sommige aspecten lenen zich misschien het best om digitaal aan te leren, terwijl in bepaalde gevallen interactie in een fysiek lokaal noodzakelijk is.”

De toekomst voor NCOI

“Sinds kort is Kluwer Opleidingen NCOI Learning geworden en maakt het deel uit van de NCOI Groep. Zo smolten de marktleider in België en Nederland samen en is de NCOI Groep nu de grootste private onderwijsgroep in Europa. Daardoor kunnen de merken van NCOI NV in België (NCOI Learning, Fiscaal Informatief en M&D Seminars) meegenieten van de digitale tools die NCOI in Nederland al langer ontwikkeld heeft.”

“Er is echter een blijvende nood aan face-to-facecontact. Opleidingen zullen nooit volledig 100% digitaal ontwikkeld kunnen worden. Mensen blijven nood hebben aan contacten met collega’s op kantoor of van andere bedrijven. Opleidingen brengen mensen ook samen en zorgen voor een uitgebreider netwerk. Werknemers willen zich blijven ontplooien en groeien. Met de ondersteuning van digitale tools, platformen en de menselijke en interpersoonlijke factor van de docent als key persoon zal dat perfect kunnen en wordt levenslang leren makkelijker en aangenamer.”

Next article