Skip to main content
Home » Jobs » Diversiteit in de facilitaire sector: vijf voordelen
Diversiteit

Diversiteit in de facilitaire sector: vijf voordelen

Diversiteit biedt heel wat voordelen, ook voor de facilitaire sector. Wij sommen graag de vijf belangrijkste redenen op waarom ieder facilitair bedrijf voluit zou moeten inzetten op diversiteit.

1. Lage instapdrempel

Veel functies in de facilitaire sector hebben een eerder lage instapdrempel, wat ze ook toegankelijk maakt voor anderstaligen en laaggeschoolden. Dit zijn doelgroepen die een hoge werkloosheid ervaren, wat meteen zorgt voor een grote beschikbaarheid. Nieuwe werknemers kunnen vaak zonder veel voorkennis onmiddellijk aan de slag.

2. Meer welbevinden

Werknemers die werken in een bedrijf met een diversiteitsbeleid voelen zich beter geaccepteerd en zijn bijgevolg gelukkiger in hun job. Dit kan enerzijds gaan over etniciteit, maar ook over een aangepast werkschema volgens iemands levensfase of talenten. De focus ligt dus niet op mensen hun zwaktes, maar op hun sterktes. Gelukkige werknemers zullen niet enkel met meer fierheid hun job doen en dus betere resultaten boeken, ze zullen ook minder vaak afwezig zijn. Studies tonen namelijk aan dat een diversiteitsbeleid het zogenaamde ‘grijze verzuim’ aanzienlijk kan verminderen.

3. Rijk aan inzichten en standpunten

Een facilitair bedrijf dat inzet op diversiteit is rijker aan inzichten en standpunten. Bijgevolg staat het sterker in de markt en boekt het betere resultaten. Inzichten uit verschillende culturen, mannelijke vs. vrouwelijke inzichten, ervaren vs. jonge werknemers,… Deze versterken elkaar en zorgen voor dynamische bedrijven die beter kunnen inspelen op de vele evoluties rondom hen. Het bedrijf wordt als het ware een weerspiegeling van de maatschappij in al haar aspecten.

4. MVO

Diversiteit is ook beter voor het imago van een bedrijf. Zeker nu de vraag naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) alsmaar stijgt is diversiteit een eenvoudige kans voor facilitaire bedrijven om aan te tonen dat ze verantwoord willen ondernemen en inzetten op gelijke kansen. Dit is niet enkel goed voor het imago, het kan ook leiden tot nieuwe klanten die daar veel belang aan hechten.

5. Transparantie

Bij een goed diversiteitsbeleid staan objectiviteit en gelijkheid van kansen centraal. Dit zorgt ervoor dat iedereen weet dat men op basis van dezelfde criteria wordt geselecteerd en beoordeeld. Zo creëert men meer transparantie en ontstaan er minder snel discussies over bepaalde beleidsmatige keuzes. Het resultaat is een eensgezind team dat zich kan focussen op een optimale dienstverlening.

Next article