Home » Smart Industry » Proeftuinen rond nieuwe technologieën bieden inspiratie aan bedrijven
Smart Industry

Proeftuinen rond nieuwe technologieën bieden inspiratie aan bedrijven

In samenwerking met
Kris Van de Voorde, Business Program Manager bij imec.
In samenwerking met
Kris Van de Voorde, Business Program Manager bij imec.

Om het maximale potentieel uit industrie 4.0 te halen moet sterk worden ingezet op samenwerking en de combinatie van technologieën en expertises. Via proeftuinen wil imec alvast mee de nodige inspiratie bieden.

Tekst: Joris Hendrickx

Samenwerking wordt essentieel

Van de Voorde: “imec bouwt aan vier pijlers die samen de smart industrie transitie ondersteunen: nieuwe sensor technologieën, draadloze connectiviteit, mens-cobot interactie en AI-gedreven beslissings-supportsystemen. Elk van deze vier is belangrijk, maar de kracht van industrie 4.0 zit vooral in de combinatie hiervan.”

“Deze domeinen matchen bovendien goed met de expertises van andere Vlaamse onderzoekscentra. Samenwerking met andere spelers in het landschap is dan ook ontzettend belangrijk. Om onze doelstellingen te bereiken en Vlaanderen te kunnen positioneren ten opzichte van andere regio’s is het samenbrengen van onze technologische bouwblokken en expertises over domeinen en sectoren heen essentieel.”

Proeftuinen: tonen en inspireren

“In dat kader heeft de Vlaamse overheid 17 industrie 4.0 proeftuinen geïnitieerd waarin het potentieel van nieuwe technieken gedemonstreerd wordt. Imec nam samen met Vlaamse innovatie partners deel aan de proeftuinen rond smart maintenance, smart connectivity, collwork4.0 (samenwerking tussen mensen en cobots), training4.0 en smart farming. Ieder van deze proeftuinen maakt een link met één of meer van onze net aangehaalde pijlers. Gekoppeld aan deze proeftuinen vinden vervolgens ook opleidingen en workshops plaats”, vertelt Van de Voorde.

De menselijke operator moet centraal staan en nauw samenwerken met technologie die hem ondersteunt.

De mens blijft centraal staan

“Daarnaast vinden we het belangrijk om de link te leggen met werkbaar werk. De menselijke operator moet immers centraal staan en nauw samenwerken met technologie die hem ondersteunt. Dat vergt uiteraard ook nieuwe vaardigheden en competenties. We moeten er daarom over waken dat al onze werknemers mee kunnen in deze transitie. Dat kan via opleidingen en trainingen waarbij naast kennis ook wordt ingezet op acceptatie. Bovendien moeten we een hogere werkzaamheidsgraad bekomen. Nieuwe technieken zorgen ook voor een grotere nood aan geschoolde arbeidskrachten. Ook in die opdracht kunnen proeftuinen een rol spelen.”

Echte meerwaarde zit in combinaties

Van de Voorde: “De huidige proeftuinen tonen alvast wat het potentieel is van bepaalde specifieke technologieën. Als we nu vervolgens combinaties zouden maken van technologieën en expertises uit verschillende proeftuinen en die oplossingen demonstreren, dan kunnen we écht tonen aan bedrijven welke enorme meerwaarde industrie 4.0 bouwblokken kunnen opleveren. Bovendien zal het ook nieuwe samenwerkingen initiëren.”

Next article