Skip to main content
Home » Smart Industry » “Maakindustrie terug naar België halen dankzij digitalisering en automatisering”
Smart Industry

“Maakindustrie terug naar België halen dankzij digitalisering en automatisering”

In samenwerking met
Jo Pauwels, Managing Director ABB Benelux.
In samenwerking met
Jo Pauwels, Managing Director ABB Benelux.

Digitalisering en slimme automatisering bieden enorme opportuniteiten voor onze maakindustrie. “Zowel kleine als grote bedrijven kunnen immers met minimale investeringen al significante winsten boeken op ecologisch én economisch vlak”, vertelt Jo Pauwels, managing director bij ABB Benelux.

Tekst: Joris Hendrickx – foto’s: Kris Van Exel

Hoe kunnen digitalisering en automatisering bijdragen aan een betere wereld?

“Dé grote uitdaging is het creëren van een betere wereld zonder dat we die verder consumeren. We moeten hem zelfs eerder herstellen. Net daarom integreren steeds meer bedrijven duurzaamheid in hun missie en strategie. Zij beseffen dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en niet enkel meer naar de winst mogen kijken.”

“Een betere wereld zet volgens mij in op gezondheid en welvaart. Gezondheid behoort niet tot onze corebusiness, maar welvaart wel. Welvaart gaat over kennis en onderwijs, globalisering, diversiteit en inclusiviteit, en tot slot economie en werk. Vooral dat laatste aspect is iets waar wij een grote bijdrage kunnen leveren.”

Artificiële intelligentie zal de jobs van mensen niet afnemen, maar er net voor zorgen dat ze die job efficiënter zullen kunnen doen en meer vrije tijd krijgen.

Welke opportuniteiten ziet u dan voor ABB?

“De digitalisering is een revolutionaire stap voorwaarts binnen dat domein. Het verhoogt de transparantie en de snelheid én heft grenzen op. Als technologiebedrijf willen we daar dus volop op inzetten. Industriële automatisering hoort daar ook bij. Een sprekend voorbeeld daarvan zijn de evoluties binnen robotisering. Dat gaat over de gekende machines, maar ook over artificiële intelligentie (AI) die op een ander niveau voor meer automatisering zorgt.”

“AI zorgt voor een boost aan productiviteit. Het zal niet zozeer de jobs van mensen afnemen, maar ervoor zorgen dat ze die job efficiënter kunnen doen en meer vrije tijd krijgen. Daarnaast zal het ook de kwaliteit verhogen, het afval verminderen en meer controle geven.”

Welke concrete stappen namen jullie recent om hieraan bij te dragen?

“Naast onze interne investeringen in R&D kopen we ook geregeld bedrijven die hierin een eigen expertise ontwikkelden. Zo is er ABB Robotics Solutions, dat zich toelegt op het automatiseren van de volledige logistieke keten: bereiden, verpakken, consolideren en verzenden van producten. Hier zijn robots die itempicking kunnen doen op basis van zicht en gevoel van cruciaal belang. Op die manier helpen we om de distributie en e-commerce in België een flinke duw in de rug te geven.”

“Recent kochten we ook een bedrijf dat autonome mobiele robots maakt die productieprocessen op een slimme, flexibele manier verbinden. In de bouwsector zorgen we er met automatisatie dan weer voor dat er minder onveilige situaties zijn en dat er meer ergonomisch gewerkt kan worden.”

Hoe kunnen jullie de energietransitie mee ondersteunen?

“In plaats van brandstoffen uit de aarde te trekken en in de lucht te pompen, zullen we CO2 net moeten opvangen en terug in de aarde moeten stoppen. Hierin kadert alvast de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie (zon, wind, waterstof,…). Elektrificatie zal de wereld veranderen, en daarin willen we als bedrijf heel innovatief zijn. Daarnaast moeten we ook zuiniger en milieubewuster met energie omgaan. Dat gaat trouwens niet enkel over nieuwe, maar ook over alle bestaande productie-installaties. Hen willen we vooral helpen om efficiënter te werken.”

“Ongeveer 45% van alle elektrische energie wordt verbruikt door roterende elektromotoren. Dat gaat van wasmachines tot turbines, generatoren, compressoren, ventilators en pompen. We zouden minimum 10% aan energie kunnen besparen door bij die bestaande motoren slimmere aandrijftechnologieën – bijvoorbeeld een frequentiesturing in plaats van een motor die continu moet af- en aanslaan – en efficiëntere motoren te implementeren. Op die manier alleen al zouden we 40% van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen bereiken. Dat kan vaak met heel kleine en helemaal niet dure ingrepen zoals het plaatsen van sensoren op bestaande installaties, zodat deze beter opgevolgd en dus geoptimaliseerd worden. Zelfs voor heel kleine bedrijven komt slim en duurzaam produceren zo binnen handbereik.”

Artificiële intelligentie: bij automatisering van de volledige logistieke keten zijn robots die itempicking doen op basis van zicht en gevoel van cruciaal belang.
Welk potentieel biedt de combinatie van slimme robots met AI?

“Veel bedrijven zetten nu de stap naar cobots. Dat zijn robots die in alle veiligheid tussen en samen met de mensen kunnen werken. De programmatie hiervan is ook sterk vereenvoudigd en intuïtiever geworden. Door het toepassen van camera’s, sensoren en AI kunnen ze vandaag onder meer worden ingezet om afval nog beter te sorteren op basis van herkenning en gevoel.”

“Een andere belangrijke evolutie is de mass customisation: maatwerk binnen massaproductie. In de auto-industrie bestaat dat gegeven al langer, omdat iedere wagen nu eenmaal deels op maat gemaakt wordt op basis van de gekozen opties. Dat soort keuzemogelijkheden zal in diverse industrietakken veel uitgebreider worden zodat men tot volledig gepersonaliseerde massaproducten komt. Hiervoor is de flexibiliteit nodig die AI en slimme robots kunnen bieden.”

“Wanneer we dankzij deze slimme automatisaties de productiviteit en kwaliteit kunnen verhogen, zullen we minder genoodzaakt zijn om onze productie uit te besteden aan andere landen. Zo zullen we dus heel wat maakindustrie terug naar België kunnen trekken. Dat is niet enkel beter voor onze bedrijven en de Belgische economie, het is ook een enorme winst op logistiek vlak.”

Next article