Home » Smart Industry » Digitaliseren om je operationele uitmuntendheid te versterken
Smart Industry

Digitaliseren om je operationele uitmuntendheid te versterken

In samenwerking met
In samenwerking met

Met het project digiPilot koos John Cockerill voor een beter prestatiebeheer, en dit met de steun van een gespecialiseerde partner op het gebied van digitale transformatie.

Tekst: Olivier Clinckart

De groep John Cockerill bestaat al meer dan tweehonderd jaar en is ondertussen met 5200 werknemers aanwezig in 19 landen over de hele wereld. Het bedrijf levert uitrustingen binnen verschillende belangrijke activiteitendomeinen, zoals industrie, defensie, milieu, energie enz.

Artikel geschreven op basis van interviews met Yves Honhon, Mélissa Collard, Gérard Purnode en Frédéric Lemaitre van John Cockerill.

De grootste uitdagingen voor de dit wereldwijde aanwezige bedrijf bestaat er in te zorgen voor een zo efficiënt mogelijke samenhang in een hele reeks belangrijke bedrijfsprocessen. Vandaar de keuze om in 2020 te digitaliseren binnen de processen die het bedrijf aanbelangt (CRM, aankoopprocessen, human resources, projectbeheer enz.) om de organisatie wendbaarder te maken en om nog beter te zorgen voor talenten, partners en klanten.

Een hybride oplossing

Die digitaliseringsprocessen genereren echter een aanzienlijke hoeveelheid informatie en data. Daarom besloot het bedrijf om samen te werken met de afdeling Finance Transformation & Performance van Micropole, een adviesbureau dat zowel het technologisch SAP-platform beheerst als een uitstekende zakelijke kennis biedt om de juiste toepassing van deze technologie te waarborgen.

Concreet werd een hybride SAP-oplossing geïmplementeerd, waarbij twee services, SAP BPC (Business, Planning and Consolidation) en SAP Analytics Cloud Planning, werden gecombineerd. Dat is een primeur in België die perfect aansluit bij de meervoudige behoeften van een grote groep zoals John Cockerill.

Dankzij deze digitalisering zal bij elke begrotings- of ramingsoefening geanticipeerd kunnen worden op de behoeften en de nood aan analyse, met bijvoorbeeld de mogelijkheid om achtereenvolgens een optimistisch, een realistisch en een pessimistisch scenario op te stellen, waarbij de data centraal staan in de analyse.

Aanvaardingsfase

Parallel daaraan is het voor een succesvolle digitale transformatie ook van cruciaal belang om de aanvaardingsfase van deze oplossingen binnen de betrokken afdelingen volledig te doen ondersteunen. Nog te vaak doen bedrijven IT-investeringen die hen uiteindelijk weinig opleveren, omdat ze onvoldoende rekening houden met de bedrijfswaarden.

In een onderneming die geografisch zo verspreid is, vormt deze fase van aanvaarding door heel verschillende business units echter een aanzienlijke uitdaging. John Cockerill besteedt hier bijzondere aandacht aan en stelt voor zijn projecten systematisch een team samen dat zich met Change Management bezighoudt. Technologische investeringen zijn noodzakelijk, maar op voorwaarde dat je op het terrein beschikt over de juiste mensen die ervoor zorgen dat die investering een meerwaarde wordt.

Contact: [email protected]

Next article