Home » Smart Industry » “De slimme industrie van de toekomst is duurzaam, gedigitaliseerd en competitief”
Smart Industry

“De slimme industrie van de toekomst is duurzaam, gedigitaliseerd en competitief”

Dirk Torfs, CEO Flanders Make.

In deze bewogen tijden hebben veel bedrijven hun veerkracht getoond en de coronacrisis nuttig gebruikt om in te zetten op innovatie. Dirk Torfs, CEO bij Flanders Make, ziet de toekomst dan ook positief tegemoet.

Het algemene herstel van de industrie komt nu echt op gang en wordt bijkomend versneld door diverse Vlaamse en federale initiatieven, zoals het ‘digitalisering accelerator plan’ van Flanders Make. Dit alles moet leiden tot een duurzame transformatie van de bedrijven en de economie. Wij geloven dat een slimme industrie met toekomstpotentieel duurzaam, gedigitaliseerd en competitief is en dat elke businesstransformatie best op deze pijlers steunt om het voortouw te blijven nemen in een wereldwijde economie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid vormt een van de sleutelfactoren voor een slimme industrie die past in het huidige maatschappelijk en economisch klimaat. Duurzaamheid steunt op vier pilaren om tot een slimme industrie te komen:

  1. een groene economie met meer aandacht voor energie-efficiëntie en elektrificatie.
  2. een menselijke economie die gericht is op werkbaar werk, upskilling en reskilling.
  3. een ecosysteem economie die duurzame samenwerkingen met bedrijven en kennisinstellingen opzet om complexere processen te realiseren.
  4. een circulaire economie die concepten als levensduurverlening, remanufacturing en smart maintenance als de nieuwe norm beschouwt.
Digitale transformatie

Daarnaast is data de tweede drijvende kracht achter een succesvolle digitale transformatie. Data kan gebruikt worden om meer in te zetten op digitale mogelijkheden zoals cobots, digitale werkinstructies, augmented reality, digital twins, virtual reality, enz. We moeten artificiële intelligentie combineren met domeinkennis en menselijke inzichten om ervoor te zorgen dat we de impact ervan kunnen beheersen. Enkel zo kan het de hefboom creëren die we nodig hebben voor de integratie van mens en machine. Het ondersteunt het organisatorisch leerproces dat zowel mens als machine versterkt en draagt bij aan werkbaar werk en efficiënte productieprocessen die in de toekomst het verschil zullen maken.

Het onderscheidend vermogen voor industriële spelers om een duurzame transformatie op gang te trekken, bevindt zich in de relatie tussen mens, machine en domeinkennis.

Competitiviteit

Een ander aspect dat bijdraagt aan de uitbouw van een slimme industrie, is de competitiviteit van de maakbedrijven. Meer dan ooit vraagt de klant maatwerk in kleine volumes. Bedrijven die hun ontwerp- en productiekosten onder controle weten te houden, kunnen zo concurrentieel blijven op de globale markt. End-to-enddigitalisatie is daarbij een sleutelelement om op een flexibele en geautomatiseerde manier te kunnen inspelen op de continu veranderende klantenvragen en de daartoe benodigde design- en productieaanpassingen.

Het onderscheidend vermogen voor industriële spelers om een duurzame transformatie op gang te trekken, bevindt zich dus in de relatie tussen mens, machine en domeinkennis. Een versnelde implementatie van digitale oplossingen en extra aandacht voor duurzaamheid en competitiviteit vormen de noodzakelijke cocktail om onze welvarende economie verder uit te bouwen onder druk van internationale grootmachten. Ik ben alvast optimistisch: ik zie een positieve dynamiek vanuit Flanders Make: we werken intens samen en creëren met ons onderzoek maatschappelijke en industriële impact op elk van de sleuteldomeinen richting een slimme industrie.

Next article