Skip to main content
Home » Retail » “Distributieovereenkomsten vereisen gespecialiseerde ondersteuning”
Retail

“Distributieovereenkomsten vereisen gespecialiseerde ondersteuning”

Bij het opstellen van een distributiecontract dien je rekening te houden met heel wat aandachtspunten en valkuilen. Daarom laat je je best bijstaan door een gespecialiseerde en ervaren partner in deze materie. Alexei Loubkine, advocaat-vennoot bij Van Olmen & Wynant, legt uit.

Welke expertise biedt Van Olmen & Wynant aan?
Alexei Loubkine.

“Van Olmen & Wynant is een Belgisch onaankelijk advocatenkantoor. We tellen momenteel een 35-tal meertalige advocaten en bieden kwaliteitsvolle juridische ondersteuning aan in het ondernemingsrecht, met een bijzondere focus op het handels-, het vennootschaps- en het arbeidsrecht. Door onze nichebenadering is ons kantoor uitermate flexibel, wat resulteert in het aanbieden van kostenefficiënte en pragmatische maatwerkoplossingen. Als lid van het International Distribution Institute leid ik het team dat gespecialiseerd is in diverse aspecten van het ondernemingsrecht in onder meer de retailsector. We hebben een bijzondere jarenlange expertise inzake de samenwerking met distributeurs en tussenpersonen, waaronder de handelsagentuur, de commissieovereenkomst, de makelaardij, de distributie in de enge zin en de franchise.”

Je moet bij de redactie van de overeenkomst niet enkel oog hebben voor het commerciële evenwicht, maar ook voor de mogelijke juridische valkuilen en de potentiële geschillen.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van distributiecontracten?

“Het is belangrijk om uit de brede waaier aan mogelijkheden de juiste samenwerkingsvorm te kiezen en deze op creatieve wijze af te stemmen op de noden van je onderneming, rekening houdende met haar plaats binnen de distributieketen en de specifieke en vaak dwingende toepasselijke regels. Je moet bij de redactie van de overeenkomst niet enkel oog hebben voor het commerciële evenwicht, maar ook voor de mogelijke juridische valkuilen en de potentiële geschillen.”

Welke evoluties spelen zich af binnen dit domein?

“De rechtsregels inzake distributiecontracten zijn continu onderhevig aan de evolutie van zowel de rechtspraak als van de toepasselijke wetgeving. Zo is er bijvoorbeeld een belangrijke kentering in de rechtspraak inzake aanvullende schadevergoeding waarop een handelsagent bij het einde van de overeenkomst aanspraak kan maken. Ook is er de zeer recente wijziging van de toepasselijke Europese regels inzake concurrentiebeperkende afspraken, die noodzakelijkerwijs een belangrijk aandachtpunt vormen bij de onderhandeling van overeenkomsten.”

Hoe kan Van Olmen & Wynant bedrijven hierin ondersteunen?

“Je kan steeds op ons rekenen voor de redactie van overeenkomsten, adviesverlening en geschillenbeslechting. Daarnaast bouwen we graag mee aan jouw interne juridische kennis via regelmatige opleidingen. Deze kunnen zowel extern als in-house worden gegeven en worden steeds aangepast aan het doelpubliek.”

Next article