Skip to main content
Home » Retail » 6 stappen richting slimmere stedelijke distributie
Retail

6 stappen richting slimmere stedelijke distributie

Goedele Sannen, mobiliteitsexpert van het Voka-kenniscentrum.

In de stad van morgen zal stedelijke logistiek aan belang winnen. “Steden en dienstverleners experimenteren volop met hoe ze deze goederenstromen zo groen mogelijk kunnen organiseren, maar het blijft hierbij erg belangrijk om te werken met een helder en transparant regulerend kader”, zegt Goedele Sannen, mobiliteitsexpert van het Voka-kenniscentrum. Hieronder een opsomming van de zes stappen richting een slimmere stedelijke distributie.

1

Ken je stad

Onze steden en gemeenten moeten meer data verzamelen en beschikbaar stellen over de stedelijke logistieke stromen. Het is essentieel dat lokale beleidsmakers daarmee rekening houden. Afstemming met de lokale handelszaken, bedrijven en logistieke spelers is daarbij van groot belang.

2

Zorg voor juridische zekerheid

Een leefbare stadskern moet voor veel beleidsmakers voorzien zijn van winkelkernen, autovrije winkelwandelstraten,… Dat is natuurlijk enkel mogelijk als de handelslocaties in deze steden aan realistische kostprijs bevoorraad kunnen worden. Kan dat niet, dan loopt de stad het risico dat handelszaken zich verplaatsen. Te strenge regels en venstertijden zorgen er bovendien voor dat logistieke bedrijven geen efficiënte routes meer kunnen plannen.

3

Consulteer alle betrokkenen, dialoog is essentieel

Het spreekt voor zich dat een stad enkel voldoende draagvlak kan creëren voor de maatregelen wanneer alle betrokken partijen geconsulteerd worden. Hierbij moet niet enkel gedacht worden aan de horeca en de detailhandel, maar eveneens aan onder meer kantoren of bouwwerven. 

4

Wees zuinig met subsidies, hanteer een marktgerichte aanpak

Subsidiëring is in sommige specifieke gevallen te verantwoorden om de markt in een bepaalde richting te sturen. Maar als deze té hoog is en té lang aanhoudt, kan een negatief marktverstorend effect optreden. Daarom pleit Voka ervoor om opstartsubsidies (dus uitdovend van aard) enkel mogelijk te maken op voorwaarde dat er transparante regels gelden met eisen en maxima.

5

Omarm technologische innovaties

Steden vormen ideale proeftuinen om innovatieve alternatieven voor stadsdistributie te testen. Het (stads)beleid moet dus voldoende ruimte en vrijheid laten aan marktpartijen om zelf innovatieve en alternatieve oplossingen voor de uitdagingen in de stedelijke distributie te kunnen aanreiken.

6

Harmoniseer zoveel als mogelijk

Over het algemeen is er weinig afstemming tussen de acties en tussen de steden. Ook binnen de steden zelf is logistiek beleid veelal versnipperd. Voor logistieke bedrijven is het zeer moeilijk werken als elke stad afwijkende reglementering invoert. Het verhoogt de kost exponentieel, verlaagt de duurzaamheid en jaagt activiteiten weg uit de stadscentra. 

Next article