Skip to main content
Home » Outsourcing » HR Officer On Site biedt oplossing voor HR-uitdagingen
Sponsored

Externe HR-specialisten kunnen een grote meerwaarde opleveren voor bedrijven die nood hebben aan flexibele oplossingen. Maar ook voor de specialisten zelf biedt een dergelijke samenwerking heel wat voordelen. Meer uitleg door Serge Gommé en Karl Moeremans van Hudson.

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe is de outsourcing business door de jaren heen gegroeid?

Moeremans: “Hudson is al meer dan tien jaar actief in de interim-managementsector, met een focus op seniorprofielen en senioropdrachten. Sinds 2016 stellen we echter een toenemende nood vast aan wendbaarheid en flexibiliteit van arbeidskrachten. Bijgevolg willen steeds meer bedrijven een beroep kunnen doen op externe mensen met een goede ervaring binnen HR. Daarom hebben we in 2017 een nieuwe divisie opgestart: ‘HR Officer On Site’ (HROO).”

Gommé: “Dankzij onze ervaring in permanente rekrutering kunnen we vlot inspelen op de flexibilisering en de specifieke vragen die we krijgen van klanten. Zo specialiseren we ons al heel wat jaren in het leveren van tijdelijke interim-managers die zelfstandig en op projectbasis werken. Sinds kort hebben we aan dat aanbod mensen toegevoegd die we zelf op onze payroll hebben en dan op projectbasis outsourcen naar klanten.”

Wat is jullie toegevoegde waarde op dat vlak?

Gommé: “Onze klanten weten al op voorhand exact hoeveel een bepaald profiel hen per dag zal kosten. Met een HROO krijgt men bovendien iemand met een frisse kijk op zowel het bedrijf als de processen. Vanuit zijn specifieke expertise zal deze persoon ook kritische vragen durven te stellen met als doel het verhogen van de efficiënte van bepaalde processen.”

Moeremans: “We leiden onze HROO’s ook zelf verder op. Iemand met bijvoorbeeld ervaring in recruitment geven we ook opleidingen rond andere domeinen van HR. Voor de klanten is het vooral ook kostenefficiënter, want zij moeten deze mensen zelf niet meer opleiden. Onze HROO’s gaan meteen aan de slag en leveren dus onmiddellijk een toegevoegde waarde.”

experts
Karl Moeremans, Principal Consultant bij de divisie interim management en contracting bij Hudson – Serge Gommé, Director/Partner en o.a. verantwoordelijke van de divisie interim management en contracting bij Hudson.

Wat is het prototype van een HR Officer On Site?

Gommé: “Een HROO is iemand met minstens drie tot vijf jaar relevante ervaring binnen een specifiek HR-domein. Daarnaast moet deze over sterke interpersoonlijke skills beschikken en zich vlot kunnen aanpassen aan en inburgeren in nieuwe omgevingen. Ook een hoge sense of urgency en ownership zijn cruciaal, want meestal worden zij gevraagd om een acuut probleem aan te pakken en daar de volledige verantwoordelijkheid voor te nemen. Uiteraard kunnen ze hiervoor wel rekenen op de ondersteuning, expertise en omkadering vanuit Hudson.”

Wat zijn de te vermijden valkuilen voor de opdrachtgever?

Gommé: “Eén van de risico’s is dat de interne werknemers de komst van een externe HR-officer als een bedreiging beschouwen. Daarom is het belangrijk dat het bedrijf nog voor de start van de outsourcingopdracht heel goed intern communiceert waarom deze persoon nodig is en welke voordelen een samenwerking oplevert. Daarnaast is het belangrijk dat de spelregels voor de HROO duidelijk worden gesteld. Zo ontstaan er geen misverstanden over wat er wel of niet wordt verwacht van deze persoon.”

Moeremans: “We starten daarom altijd vanuit een briefing bij de klant. Het is wel mogelijk dat door omstandigheden een opdracht een ander karakter krijgt. Dat maakt het boeiend, maar vormt tegelijk ook een uitdaging, omdat we er dan op moeten toezien dat de geplaatste persoon over de nodige skills beschikt. Een nauw contact en overleg tussen consultant en klant kan dan het verschil maken. Dankzij zo’n partnerrelatie kunnen we, indien nodig, tijdig en flexibel andere HROO’s inschakelen om assistentie te verlenen.”

Steeds meer bedrijven willen een beroep kunnen doen op externe mensen met een goede ervaring binnen HR. Een HR Officer On Site beantwoordt aan deze vraag.

Wat zijn de voordelen voor de HROO?

Gommé: “Met deze functie bieden we jonge talenten de gelegenheid om op een relatief snelle manier in verschillende rollen en omgevingen ervaring op te doen, mét de omkadering en ondersteuning van een professionele HR-organisatie. Bovendien geven we hen continu technische én niet-technische opleidingen, ook over domeinen waar ze daarvoor helemaal niet in thuis waren. Het is voor hen dus een unieke kans om zich te ontwikkelen.”

Moeremans: “We zien ook heel wat kruisbestuivingen ontstaan tussen HROO’s onderling. Zo steken ze heel wat van elkaar op. Onze consultants staan bovendien voortdurend in contact met de klanten waar de HROO’s aan het werk zijn, én blijven continu in contact met de HROO’s. Dat gebeurt zowel formeel als informeel. Zo blijven deze HROO’s nauw deel uitmaken van onze Hudson-familie en ons DNA, ook al werken ze haast uitsluitend op locatie bij klanten.”

Gommé: “Door het succes van deze divisie zullen we in de nabije toekomst naast HR ook in andere domeinen soortgelijke flexibel inzetbare profielen met een specifieke expertise aanbieden. Dat zullen domeinen zijn die in het verlengde liggen van HR en waar de markt matuur en ontvankelijk genoeg is om externen op dergelijke manier in te zetten.”

Next article