Home » Outsourcing » “Bedrijven hebben nood aan mobiliteitsoplossingen op maat”
Sponsored

Steeds meer bedrijven bieden flexibele mobiliteitsoplossingen aan als onderdeel van hun verloningspakket. Daarvoor werken ze best samen met een onafhankelijke partij. Meer uitleg door Leomont Wouda (Managing Director) en Farrah Pedrido (Sales Manager) van TraXall Belgium.

Tekst: Joris Hendrickx

avatar

Farrah Pedrido

Sales manager bij Traxall Belgium

avatar

Leomont Wouda

Managing director bij Traxall Belgium

Pedrido: “Door onder andere de fileproblematiek, het toenemende belang van de work-life balance en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven dragen, stellen we een shift vast op het vlak van mobiliteit. Werkgevers willen zich bovendien op de arbeidsmarkt positioneren als flexibel, ook wat betreft het mobiliteitspakket.”

Wouda: “Er zijn heel wat partijen op de markt die mobiliteitsoplossingen aanbieden, maar vaak beperken zij zich tot slechts een deel van de mogelijkheden of verzorgen ze maar een beperkte geografische regio. Dat maakt het enorm complex.”

Pedrido: “Het komt er voor werkgevers dus op aan om uit al die verschillende oplossingen en partijen de juiste keuze te maken. Het is daarom cruciaal om te definiëren wat je noden zijn en wat je wil (en kan) aanbieden aan je werknemers. Voor ieder bedrijf is dat anders.”

Hoewel de wagen altijd zal blijven bestaan, stellen we een duidelijk evolutie vast van een aanpak waarbij de auto centraal staat naar een aanpak waarbij de medewerker centraal staat.

Wouda: “Bovendien moet je dat dan ook administratief onderbouwen en beheren, en dat binnen het kader van de fiscale en wettelijke bepalingen. Zeker wanneer die diensten door verschillende partijen worden geleverd, is dat een hele uitdaging. Maar er zijn vaak ook meerdere departementen binnen het bedrijf bij betrokken (HR, finance, administratie, enz.).”

Van ‘fleet management’ naar ‘fleet & mobility management’

Pedrido: “Wij halen al die complexiteit zo veel mogelijk weg door onze klanten te ontzorgen. Als SPOC connecteren we met de verschillende partijen en vereenvoudigen en automatiseren we de administratie die daarbij komt kijken. Door de groeiende waaier aan mogelijke mobiliteitsoplossingen spreken we hierbij trouwens niet meer enkel over ‘fleet management’, maar over ‘fleet & mobility management’. De flexibele mobiliteitsoplossingen komen er dus bij. Toch zal het traditionele ‘fleet’ gedeelte niet volledig verdwijnen.”

Onafhankelijke partij biedt flexibiliteit

Wouda: “Werkgevers kijken vooral naar wat er momenteel mogelijk is, maar ze willen ook weten wat er in de nabije toekomst mogelijk zal zijn. In deze continue veranderende sector is het daarom beter om samen te werken met een onafhankelijke en flexibele partij. In overleg met de klant worden de leveranciers gekozen. Wij hebben de mogelijkheid om met hen te connecteren, integreren deze dan vervolgens in onze processen en automatiseren het geheel. Daarnaast blijven we uiteraard ook een fleet management organisatie. Via een multi-supply model kunnen onze klanten met verschillende leasingorganisaties samenwerken. Maar ook daar creëren we uniformiteit, kostenbesparing en vereenvoudiging.”

Steeds een oplossing op maat

Pedrido: “We kennen onze klanten en weten wat er bij hen speelt. Desondanks blijft het belangrijk om via brainstormingsessies en interne bevragingen bij onze klanten te weten te komen wat ze echt nodig hebben. Op basis van die informatie kunnen we samen zoeken naar de juiste oplossing op maat van de klant. Dankzij ons eigen softwaresysteem kunnen we alvast inspelen op de continue veranderingen op het vlak van hun noden en wensen.”

Wouda: “Doordat onze klanten zich in alle verschillende sectoren op de markt situeren, weten we dat iedere klant anders is. Er is dus altijd weer nood aan een oplossing op maat. Vanuit onze kennis en IT slagen wij daarin.”

Werkgevers zullen meer gaan werken met een ‘flex reward tool’, waarbij o.a. ook deelauto’s en de fiscaal voordelige aanschaf van een laptop of extra vrije dagen tot de mogelijkheden behoren.

Pedrido: “One size does not fit all. Door onze flexibiliteit kunnen onze klanten gemakkelijk van leverancier veranderen zonder dat de complexiteit voor hen verhoogt.”

Allesomvattend pakket voor iedere werknemer

Pedrido: “Hoewel de wagen altijd zal blijven bestaan, stellen we een duidelijk evolutie vast van een aanpak waarbij de auto centraal staat naar een aanpak waarbij de medewerker centraal staat. Vanuit die benadering wordt gekeken hoe de medewerker zich kan verplaatsen van A naar B, of dat nu met de auto, de fiets of het openbaar vervoer is. Al die elementen worden opgenomen in het beheer.”

Wouda: “Op die manier wordt ‘fleet & mobility management’ ook toegankelijk voor werknemers die een mobiliteitsbudget of een ander arbeidsvoorwaardenpakket aangeboden krijgen. Het is dus niet meer enkel voor diegenen die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen. Werkgevers zullen hiervoor steeds meer gaan werken met een ‘flex reward tool’, waarbij o.a. ook deelauto’s en de fiscaal voordelige aanschaf van een laptop of extra vrije dagen tot de mogelijkheden behoren. Wij zullen daaronder dan het aspect van de mobiliteit centraliseren en integreren.”

“TraXall Belgium is een onafhankelijk fleet & mobility bedrijf dat zich richt op business proces outsourcing, met als uitgangspunt het zo veel mogelijk automatiseren van alle processen. Het biedt bedrijven flexibele mobiliteitsoplossingen en volledige ondersteuning aan bij het beheer van het wagenpark. Als neutrale partner staat TraXall in voor de optimalisatie van alle verschillende processen waarbij persoonlijke service op maat wordt aangeboden.”

Next article