Home » Ondernemen » Zonnepanelen blijven interessant voor Brusselse bedrijven
Sponsored

Iwein Goigne

General Manager

Eneco Solar Belgium

Hoewel de Brusselse overheid volgend jaar de subsidies voor zonnepanelen vermindert, blijft het toch een erg interessante investering. “Het is echter ook mogelijk om op alternatieve manieren te genieten van de voordelen en opbrengsten van zonne-energie”, vertelt Iwein Goigne, General Manager bij Eneco Solar Belgium.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat houdt de nieuwe Brusselse subsidieregeling voor zonnepanelen precies in?

“Voor de bedrijfsmarkt wil Brussel vanaf april 2020 de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen verlagen met 17% tot zelfs 42%. Dat wil zeggen dat je vandaag nog 2,4 certificaten per geproduceerde megawattuur (MWh) krijgt voor je installatie. Aan een marktprijs van zo’n 95 euro komt dat op een totaal van 228 euro per MWh. In april 2020 zal dat echter dalen naar 1,4 tot 2,1 certificaten per MWh. Op zich is deze daling logisch, want het huidige quotum was al in voege sinds 2013, terwijl de prijzen voor zonnepanelen en de installatie ervan intussen wel sterk zijn blijven dalen.”

“In een verstedelijkt gebied is het vaak moeilijker om een PV-installatie te realiseren. Vaak zijn er veel obstakels en schaduwobjecten of blijken bijvoorbeeld een voorafgaande dakrenovatie en/of een investering in een nieuwe elektriciteitscabine noodzakelijk. Ook na de daling in april 2020 zal de subsidie daarom hoger blijven dan die in Vlaanderen en Wallonië. Zo behoudt de Brusselse overheid een sterke stimulans om zonnepanelen te leggen, ook wanneer het gaat om moeilijkere realisaties.”

Welke impact zal deze verandering hebben?

“Door deze aankomende daling van de groenestroomcertificaten is het voor de Brusselse bedrijven momenteel uiteraard erg interessant om vandaag hun PV-plannen te realiseren. Iedere installatie die voor april 2020 wordt geplaatst en gekeurd, kan nog tien jaar lang genieten van de oude regeling van 2,4 certificaten per MWh.”

“We verwachten dus eind 2019 en begin 2020 nog wat projecten te gaan realiseren. Maar dat neemt niet weg dat zonnepanelen ook na april 2020 heel interessant blijven, want zoals gezegd blijven de Brusselse subsidies een stuk hoger dan die in de rest van het land. Na een korte stabilisatie periode in april en mei 2020 zal de markt van de zonnepanelen snel weer opnemen.”

Op welke manier trachten jullie de drempel voor zonnepanelen te verlagen?

“Eneco treedt op als een derde partij investeerder en beheerder. Dat wil zeggen dat wij het dak huren, er de door ons betaalde PV-installaties op installeren en de stroom die deze produceren vervolgens gratis ter beschikking stellen van de gebruikers van het gebouw.”

Ook na april 2020 blijven zonnepanelen heel interessant, want de Brusselse subsidies blijven een stuk hoger dan die in de rest van het land.

“Ook de hele voorbereiding, onder andere dak- en netstudies, het zoeken van een bekwame en veilige bouwpartner, het aanvragen van vergunningen, keuringen, monitoring, (preventieve) controles, reparaties, reiniging en onderhoud van het systeem nemen wij op ons. Op die manier bieden we naast drempelverlaging een totale ontzorging voor onze klanten, gratis stroom én afhankelijk van het project eventueel extra dakhuur. Na tien jaar wordt de installatie bovendien eigendom van de klant en kunnen wij deze desgewenst verder ondersteunen in het onderhoud en beheer van de PV-installatie.”

Welke mogelijkheden zijn er om te participeren in zonnepaneelinstallaties?

“Samen met het platform Ecco Nova zetten we ook in op participatie. Concreet bieden we o.a. de lokale bevolking en medewerkers van het bedrijf de kans om via crowdlending te participeren in het financiële rendement. Op deze manier hebben we bv. de installaties van ArcelorMittal en Volvo Car Gent opengesteld voor medewerkers die jaarlijks vier procent bruto rendement konden krijgen.”

“Op 1.000 euro maakt dat dus gedurende zes jaar ieder jaar een interest van 40 euro, min de roerende voorheffing dus in totaal 240 euro bruto. Na vijf jaar krijgen ze hun originele investering terugbetaald, bovenop de interest die gedurende zes jaar reeds werd uitbetaald. Tegelijk helpen werknemers zo hun eigen werkplek te verduurzamen en worden ze hopelijk aangezet om verder na te denken over wat groene energie een duurzaamheid bij hen thuis kan betekenen.”

“Het is eveneens voor huurders en inwoners van appartementen dé uitgelezen kans om toch ook mee te kunnen investeren in zonnepanelen.”

Hoe ziet u de Brusselse PV-markt verder evolueren in de komende jaren?

“Eind 2018 waren de PV-installaties in Brussel samen goed voor 83 megawattpiek (MWp). Dat komt overeen met een productie van ongeveer 75 gigawattuur, oftewel het gemiddelde verbruik van iets meer dan 20.000 gezinnen. Er werd in dat jaar voor maar liefst 16 MWp bijgebouwd. Alles wijst erop dat er in 2019 nog meer is bijgebouwd dan in 2018, waardoor we naar alle waarschijnlijkheid de kaap van 100 MWp in Brussel zullen overschrijden. Bovendien zien we dat er nog een enorm potentieel onbenut is. Volgens het ontwerp van het Nationaal Energiepact is het de ambitie voor Brussel om tegen 2030 tweeënhalf keer de productie van 2018 te realiseren.”

“De wil om voluit te gaan voor duurzame energie is er dus zeker, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend in een stedelijke omgeving. Daarom dat de keuze van een ervaren partner een essentiële keuze is om projecten succesvol te realiseren.”

3 succesverhalen in de kijker

1. Centre Sportif de la Fôret de Soignes
Voor het Centre Sportif de la Fôret de Soignes realiseerde Eneco één van de grootste PV-installaties in het Brussels gewest. Deze installatie van 966 kWp op een dakoppervlakte van 8.000 m² levert een equivalent aan stroomverbruik van bijna 300 gezinnen. De opgewekte stroom wordt lokaal ingezet om het sportcentrum van de nodige groene stroom te voorzien.

2. ArcelorMittal
Eneco plaatste ruim 27.000 zonnepanelen op het dak van ArcelorMittal in Gent, waardoor het bedrijf meteen het grootste zonnedak van België krijgt. De opgewekte stroom wordt gebruikt voor de productie in het bedrijf. De 5.000 medewerkers krijgen de kans om mee te investeren en zo van de opbrengst te genieten.

3. Volvo Car Gent
Eneco installeerde 15.000 zonnepanelen bij Volvo Car Gent. Zo komt het merk nu al tegemoet aan de Energievisie 2030. De panelen zullen jaarlijks minimaal 5,4% van het totale elektriciteitsverbruik van de fabriek produceren, wat een jaarlijkse besparing van minstens € 200.000 betekent. Ook hier kunnen de medewerkers mee genieten van de opbrengst.

Next article