Home » Ondernemen » Zo maken we vandaag de grote spelers van morgen
Ondernemen

Zo maken we vandaag de grote spelers van morgen

Hans Maertens

Van digitalisering tot verduurzaming: we staan wereldwijd voor grote transities. De aanpak daarvan zal vooral van innovaties moeten komen. En dat is goed nieuws voor een ‘innovation leader’ als ons land. Maar hoe maken we hier de komende jaren een echte internationale groeimotor van? Aan het woord is Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA vzw.

De hele wereld (of toch grote delen ervan) staat voor grote transities: de veroudering van de bevolking, de digitalisering, de verduurzaming, de energieomslag, … De aanpak van elk van die transities zal vooral moeten komen van innovaties. En dat biedt ons enorme opportuniteiten.

Want op het vlak van innovatiecapaciteit scoort België doorgaans sterk. Dat blijkt onder meer uit de kwalificatie van België als ‘innovation leader’ door de Europese Commissie, uit onze relatief hoge uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, en uit onze toponderzoekscentra (topuniversiteiten, speerpuntcusters, IMEC, VIB,…).

Schaalbare oplossingen

Het zal er de komende jaren op aankomen om innovatieve oplossingen uit te werken voor de uitdagingen die die transities met zich meebrengen waarmee bedrijven dan aan de slag kunnen. België kent in die zin al verschillende succesverhalen, met onder meer de biotech-cluster, de expertise rond chips, de blue energy en de offshore-windenergie. Op die weg moeten we veel verder gaan.

Zo hebben we heel wat scale-ups die én oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen van vandaag én snel schaalbaar zijn. Zij kunnen de grote spelers van morgen zijn, en een internationale groeimotor voor onze economie. Sinds enkele jaren zien we ook een snelle toename van het aantal scale-ups. Een goede evolutie, maar helaas onvoldoende, want in de VS en China gaat het eens zo hard.

Maak van Vlaanderen een sterk merk met één visie en één strategie. Maak daarvoor gebruik van internationale netwerken.

Onze scale-ups kampen dan ook met een aantal knelpunten die hen ervan weerhouden om echt door te stoten. Denk maar aan het vinden van voldoende talent en kapitaal. Maar vooral is onze markt gewoonweg te klein om tot een grote speler uit te groeien. Wie een wereldspeler wil worden, heeft de wereldmarkt nodig. Maar dat blijkt niet evident.

De meeste scale-ups missen kennis en ervaring om vreemde markten te betreden. Ook het gebrek aan netwerken, partners en kennis van de (handels)cultuur vormen vaak hinderpalen. Met de begeleidingsprogramma’s Bryo ScaleUp en Mercurio helpt Voka hen hierbij, naast nog een resem andere initiatieven die zichtbare vruchten zouden moeten afwerpen.

Sterk merk Vlaanderen

Maar ook het beleid kan en moet nog een tandje bijsteken. Maak van Vlaanderen een sterk merk met één visie en één strategie. Maak daarvoor gebruik van internationale netwerken. Zet onze sterktes daarbij in de spotlights: biotech, data, health, encryptie, …

Naast aandacht voor internationalisering en buitenlandse promotie moet er ook meer aandacht gaan naar het aantrekken van buitenlands talent en scale-ups. Enkel zo maak je van Vlaanderen een anker- en broedplaats van scale-ups. En dus van de grote spelers van morgen.

Next article