Home » Ondernemen » “Succesvol digitaal ondernemen is innovatief ondernemen”
Ondernemen

“Succesvol digitaal ondernemen is innovatief ondernemen”

Innovatie is cruciaal voor het concurrentievermogen en de toekomstige duurzame groei van bedrijven binnen zowat elke sector. “Belgische bedrijven hebben dat goed begrepen, aangezien meer dan de helft aangeeft bezig te zijn met innovatie. Daarmee staan we in de Europese top”, vertelt Raf Van Bulck, adjunct-adviseur bij het VBO.

Toch wordt de digitalisering vaak bestempeld als disruptief, als een breuk met het verleden. Waarom? Concurrenten komen uit onverwachte hoek, veranderingen volgen elkaar sneller op en vragen vaak een herziening van de bestaande manieren van werken. De digitaliseringsgolf beïnvloedt dan ook de volledige organisatie. Digitale innovatie kan de basis vormen voor het hertekenen van bedrijfsprocessen, het vernieuwen van producten en diensten en het opzetten van nieuwe businessmodellen.

De juiste keuzes maken

Binnen elk van die gebieden zijn er, afhankelijk van het type bedrijf en de bedrijfsomvang, nog eens verschillende digitaliseringsacties mogelijk. Binnen de bedrijfsprocessen kan het bijvoorbeeld gaan om zowel productie-, business-, als logistieke processen. Wat producten betreft, kan het dan weer gaan om slimmere geconnecteerde producten of gepersonaliseerde producten. De grote uitdaging is dan ook om de juiste keuzes te maken. Maar hoe doe je dat?

Digitale fundering

Leg om te beginnen een stevige digitale fundering. De basis van veel digitaliseringsprojecten is beschikbaarheid en kwaliteit van data. Net daar knelt vandaag in veel bedrijven het schoentje. Mensen zijn goed in het intuïtief identificeren van foute data, maar computers niet. Breng in kaart welke data u vandaag al genereert en bijhoudt en waarover u in de toekomst graag zou beschikken. Dat vormt de basis van toekomstige digitaliseringsprojecten. Zo genereren machines in heel wat maakbedrijven al veel informatie over het productieproces die vandaag niet wordt bijgehouden of gebruikt. Deze kan nochtans de basis vormen van een efficiënter productieproces.

Duidelijke strategie

Naast een stevige fundering is het noodzakelijk dat je een duidelijke strategie uitwerkt. Betrek daar van bij het begin ook klanten bij, zodat je geen onnodige ontwikkelingskosten maakt voor een product waarop niemand zit te wachten. Vergeet ook niet te kijken waar bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. Dat hoeft niet eens hoogtechnologisch te zijn.

In veel gevallen zijn start-ups en gevestigde kmo’s complementair: de ene is vertrouwd met de nieuwste digitale innovaties en kan perfect omgaan met artificiële intelligentie, de andere beschikt over ervaring, klanten en data. Samenwerken is dus de boodschap.

De technologie om elektronisch te factureren bestaat bijvoorbeeld al decennia, maar wordt nog te weinig gebruikt. Je kan met e-facturatie nochtans de kosten van papier, enveloppes en postzegels uitsparen. Bovendien bereikt een e-factuur veel sneller de bestemmeling en kunnen de facturen beter worden opgevolgd.

Het belang van open innovatie

Open innovatie is niet nieuw, maar krijgt sinds kort opnieuw meer aandacht. Het biedt immers een antwoord op de snelheid waarmee nieuwe innovaties zich aandienen. In veel gevallen zijn start-ups en gevestigde kmo’s complementair: de ene is vertrouwd met de nieuwste digitale innovaties en kan perfect omgaan met artificiële intelligentie, de andere beschikt over ervaring, klanten en data. Samenwerken is dus de boodschap.

De rol van de mens

Toch is er één cruciaal aspect in dit hele verhaal: plaats mensen centraal. Digitale innovaties maken de automatisering van heel wat repetitieve en routinematige processen mogelijk, maar mensen zullen blijven uitblinken in flexibiliteit, intuïtie, inventiviteit, creativiteit, enz. Digitale innovaties werken ondersteunend, zodat werknemers zich op kerntaken kunnen richten. Vergeet dus zeker niet te investeren in hun vaardigheden, zodat ze hun capaciteiten verder kunnen ontwikkelen en ondersteunende digitale tools optimaal kunnen benutten.

Next article