Home » Ondernemen » Regionaal ecosysteem ondersteunt innovatief ondernemerschap in Brugse regio
Ondernemen

Regionaal ecosysteem ondersteunt innovatief ondernemerschap in Brugse regio

Met dank aan
Met dank aan

Brugge heeft als derde stad van Vlaanderen veel meer troeven dan enkel zijn historisch centrum. Met Brugge.Inc wil Stad Brugge daarom ondernemerschap en innovatie in de regio in de kijker zetten, stimuleren en versterken. Het richt zich hierbij op vijf specifieke speerpuntsectoren: haven en logistiek, mechatronica, zorgeconomie, hospitality en ICT. Interview met Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken, Werk en Ondernemen.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat is de missie van Brugge.Inc?
Pablo Annys.

“Het is een ambitieus actieplan van Stad Brugge, Voka (Kamer van Koophandel West-Vlaanderen) en POM West-Vlaanderen om ondernemerschap in de Brugse regio te promoten. We doen dat met de steun van diverse gevestigde bedrijven en kennisinstellingen, en hebben bijzondere aandacht voor ondernemersprojecten die zich focussen op innovatie en digitalisering. Alle acties die Brugge.Inc neemt, doelen op het stimuleren van cocreatie en matchmaking tussen start-ups, scale-ups, corporates, kennisinstellingen en de overheid. Aansluitend fungeert de fysieke cocreatiehub ‘INC.ubator’ als een broedplaats voor ambitieuze en innovatieve starters. Dé grote troef daar is dat we tegelijk netwerking, een community, algemene en gespecialiseerde coaching én ruimte aanbieden.”

Wat doen jullie dan concreet onder deze noemer?

“Met Brugge.Inc hebben we een sprekende (koepel)benaming en een sterke visuele identiteit  opgezet waar alle bestaande initiatieven aan gekoppeld kunnen worden.”

“Ook bouwen we een groter aanbod aan huisvesting voor starters uit. Daar hoort ook een nieuwe cocreatiehub bij met internationale allure, op maat voor (tech)start-ups en scale-ups, en met focus op kruisbestuiving tussen jonge en gevestigde ondernemers. Verder voorzien we in coachingtrajecten waarbij we in een periode van vijf jaar honderd start-ups laten evolueren tot scale-up. In het kader van community building en matchmaking brengen we (tech)start-ups en scale-ups op het juiste moment in contact met de juiste corporates, hoger onderwijs- en onderzoekspartners, investeerders, internationale partners en overheidsinstanties. Tot slot zullen we tweejaarlijks ook een start-up/scale-up & innovation festival organiseren.”

Waar staan jullie vandaag, en wat willen jullie uiteindelijk bereiken?

“Ons actieplan is intussen één jaar actief. Sinds november 2020 hebben we een zeventigtal kennismakingsgesprekken gehad met start-ups. Het merendeel daarvan kwam zelf bij ons terecht dankzij onze brandingcampagne. Onze ‘INC.ubator’ telt intussen acht start-ups. Binnenkort zullen dat er tien zijn. We willen in 2025 één van de Vlaamse referenties zijn van een goed werkend regionaal ecosysteem dat innovatief ondernemerschap ondersteunt. De unieke waardepositionering van Brugge.Inc is dat het bedrijven doet groeien door maximaal in te zetten op cocreatie tussen start-ups, scale-ups, corporates, kennisinstellingen en de overheid.”

“In 2025 willen we Brugge naast Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt in de top 10 van het Vlaamse start-up-ecosysteem krijgen. We hebben dit jaar bovendien de kaap van tienduizend studenten overschreden, en dat aantal groeit jaarlijks met duizendvijfhonderd à tweeduizend studenten. Er is dus heel wat talent dicht bij huis. Door ons te branden als een ondernemende en innovatieve regio hopen we dat talent ook na hun studies te behouden.”


5 speerpuntsectoren van Brugge.Inc

1
De haven van Zeebrugge is hét economische hart van Brugge. Er werken maar liefst twintigduizend mensen en er zijn heel wat mogelijkheden om samen met innovatieve bedrijven de haven van de toekomst verder uit te bouwen.

2
Ook de zorgsector stelt twintigduizend mensen tewerk in de Brugse regio. Vooral op het vlak van digital health en preventie is er daar heel wat potentieel. Mintus, onze welzijnsvereniging gericht op ouderen, en Brugge.Inc maken deel uit van het Europese project Age’In, waarmee men door middel van technologie oudere mensen langer thuis wil laten wonen.  Dat is erg belangrijk, want tegen 2030 zal 30% van onze inwoners ouder zijn dan 65 jaar.

3
De maakindustrie (product engineering en mechatronica) is goed voor zo’n negenduizend jobs in en rond Brugge. Bedrijven zoals Alstom Bombardier, CNH, DANA, BEP Europe en Pattyn Group zijn elk in hun nichemarkt absolute wereldspelers en doen heel wat onderzoek en ontwikkeling vanuit onze stad. Brugge.Inc zet in het bijzonder in op de kruisbestuiving tussen zulke grote bedrijven en start-ups rond thema’s zoals factories of the future, machine learning, smart production, robotics, data en software innovatie en IoT.

4
Hospitality (food, gastronomie, toerisme) is de vierde grootste sector van de stad. Brugge.Inc zet sterk in op het toerisme van de toekomst, waarbij het een evenwicht tracht te vinden tussen de leefbaarheid voor de bewoners van de stad en de bloeiende toerismesector. Op drukke dagen bezoeken gemiddeld zestigduizend mensen het historische centrum, terwijl er maar twintigduizend wonen. Daarnaast huisvest de Brugse regio heel wat culinair talent, wat mee te danken is aan twee hoog aangeschreven koksscholen en een masterclass in gastronomie.

5
Tot slot bieden de creatieve en de IT-industrie ongelofelijke mogelijkheden op het vlak van innovatie en kruisbestuiving.


3 smartcity-initiatieven in de kijker

⇨ Stad Brugge heeft samen met onderzoekscentrum imec een digital twin van de stad ontwikkeld. Dat is een digitale 3D-replica van de stad die gevoed wordt met realtimedata van diverse databronnen. Hiermee zal de stad de impact van maatregelen op het vlak vanonder meer luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersstromen waarheidsgetrouw kunnen simuleren.

⇨ Om de leegstand van handelspanden tegen te gaan, zal de stad ‘Spacetinder’ maken, een platform waar vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Elk leegstaand pand wordt online geplaatst, zodat het zowel op lange termijn als met tijdelijke projecten op een creatieve manier kan worden ingevuld.

⇨ Samen met Stad Gent lanceerde Stad Brugge ‘VLOED’, een proeftuin voor nieuwe technologieën om de drukte in winkelstraten te voorspellen en te meten. Zo zullen de steden een beter zicht krijgen op het effect van een evenement op de passage in bepaalde straten, van het autoluw maken van straten op het koopgedrag, van het weer op de drukte in de stad, enz.

Next article