Skip to main content
Home » Ondernemen » “Personenvervoer over water wordt cruciale schakel in openbaar vervoer”
Ondernemen

“Personenvervoer over water wordt cruciale schakel in openbaar vervoer”

Personenvervoer over water kan een enorme bijdrage leveren aan de modal shift.

Naar je werk per boot? Dat zal in de toekomst voor steeds meer mensen een mogelijkheid worden. Personenvervoer over water kan immers een enorme bijdrage leveren aan de modal shift en wordt daarom een cruciaal onderdeel van het totale aanbod van het openbaar vervoer. Thomas Gerets, stafmedewerker personenvervoer over water bij MDK, geeft meer uitleg.

Thomas Gerets.

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) is sinds 2020 door de Vlaamse regering aangesteld als verantwoordelijke voor het openbaar personenvervoer over het water. Onze eerste uitdaging daarbij was om dat versnipperde landschap samen te brengen. Zo waren er onder onze afdeling Vloot al meerdere veerdiensten actief in Oostende, Antwerpen en op het Kanaal Gent-Terneuzen. Maar er waren ook heel wat kleinere veren van De Vlaamse Waterweg en de Waterbus van het Havenbedrijf Antwerpen. Deze initiatieven zijn we nu allemaal aan het verzamelen onder MDK, zodat we een éénvormig beleid kunnen uitwerken. In 2023 hopen we dit integratieproces te voltooien.”

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.

Cruciaal voor mobiliteitsswitch en modal shift

“Het idee van de basismobiliteit is altijd geweest dat er binnen een bepaalde maximale afstand van je woning steeds een halte van het openbaar vervoer beschikbaar moest zijn. Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en f lexibeler openbaar vervoer. Dat doen we door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen. Op plaatsen met een hogere vervoersvraag wordt de frequentie van het openbaar vervoer verhoogd. Op minder drukke plaatsen komt er flexvervoer. Door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen, rijden er bijvoorbeeld minder lege bussen en trams rond én worden drukke lijnen beter bediend.” “Deze mobiliteitsswitch vereist een samenwerking tussen diverse spelers in het openbaar vervoer van één regio, de zogenaamde vervoerregio. MDK maakt daar integraal deel van uit met zijn openbaar personenvervoer over het water. Door samen te zitten met alle spelers en de lokale besturen kunnen we de vraag beter in kaart brengen en via combimobiliteit tot betere oplossingen komen. We werken hiervoor volop aan betere en snellere aansluitingen tussen de verschillende systemen van vervoer.”

Uitbreiding aanbod

“Door alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, dragen we meteen ook bij aan de modal shift, wat één van de belangrijkste doelstellingen van de Vlaamse regering is. Het personenvervoer over het water kan hier een cruciale rol in spelen. Door veerdiensten slim in te plannen, willen we mensen stimuleren om de wagen zoveel mogelijk thuis te laten. Van gemeenten of bedrijven langs het water krijgen we ook aanvragen om nieuwe haltes te openen voor een Waterbus. Het is immers een snelle en filevrije verbinding voor een gebied waar de ontsluiting vaak enkel via de weg gebeurt en waar je bijgevolg voor een korte afstand in vogelvlucht enorm ver moet omrijden. Zo’n vraag moet dan eerst een positieve beoordeling krijgen van de lokale vervoerregio. Ze moet immers een meerwaarde zijn voor het lokale mobiliteitssysteem.”

Next article