Skip to main content
Home » Ondernemen » Iedereen duurzaam en digitaal
Ondernemen

Iedereen duurzaam en digitaal

Danny Van Assche, Gedelegeerd bestuurder UNIZO

De principes van duurzaamheid en circulariteit geraken, gelukkig, meer en meer ingebed in onze samenleving. De wil om duurzaam te investeren bij ondernemers is ook groter dan ooit. Uit een recente UNIZO-bevraging blijkt dat 90 procent van de bevraagde kmo’s vandaag al investeert, of minstens op korte termijn plant om duurzame investeringen te doen. Ik maak het ondertussen al enkele jaren mee dat ondernemers eigenlijk veel progressiever in het leven staan als het gaat over klimaat, energie, circulariteit, … dan velen denken.  Wanneer we vanuit UNIZO met ondernemers samenzitten over bijvoorbeeld het klimaatprobleem, dan hoor ik weinig ondernemers de doelstellingen in vraag stellen waar we uit moeten komen.  Wel vragen ze een duidelijk traject om er te komen en voldoende tijd om de nodige maatregelen te treffen.

Reduce-reuse-recycle 

Bevragen we de mate van circulaire investeringen,  dan meldt 57% van de kmo’s hier actief mee bezig te zijn. Circulair ondernemen betekent dat we willen produceren met zo weinig mogelijk impact op grondstoffen en afval. Klassiek spreken we over reduce-reuse-recycle.  We proberen de grondstoffen en energie die we nodig hebben zo beperkt mogelijk te houden (reduce).  Daarnaast proberen we zoveel mogelijk zaken te hergebruiken en afval te beperken (reuse).  Tot slot zorgen we ervoor dat de afval die we dan toch veroorzaken een nieuw leven kan krijgen (recycle).  Wanneer we dit consequent toepassen zal de voetafdruk op onze planeet een pak beperkter worden.

Dat lijkt misschien een hele opdracht: anders gaan produceren, gaan recycleren, zorgen dat je grondstof eigenlijk een afvalproduct is…  Soms denken we dat circulaire economie alleen voor de allergrootsten is weggelegd of, erger nog, voor de gesubsidieerde economie.  

Maar circulariteit is geen zwart-wit verhaal is. Het is een manier van denken.  We moeten niet helemaal circulair gaan, maar wel bekijken hoe we zo circulair mogelijk kunnen worden.  En dat kan iedereen doen.  Niet alleen producenten en bouwondernemers, maar evengoed kappers, advocaten, horeca-ondernemers, supermarkten of zelfs freelancers: iedereen kan voor een deeltje circulair worden. Ook al zetten we kleine stapjes, ze zijn onomkeerbaar. 

Omgaan met arbeidskrapte

Duurzaam ondernemen gaat natuurlijk verder dan louter de klimaatvriendelijke toets. Het is het opnemen van een maatschappelijke rol, naar de klanten, de leveranciers, de omgeving maar ook naar het personeel toe. Wie fysiek en mentaal gezonde en gewaardeerde medewerkers heeft, die vreugde en genoegdoening uit hun werk halen, heeft meer dan een streep voor om een gezonde onderneming te runnen. Zeker in deze tijd van een tekort op de arbeidsmarkt, met duizenden vacatures die niet ingevuld geraken, is een duurzaam personeelsbeleid waarin huidige medewerkers graag voor je blijven werken en je tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever wordt voor geschikte kandidaten onontbeerlijk.

Een andere manier om de arbeidskrapte enigszins te counteren is om, waar het kan, de digitale kaart te trekken. Digitalisering biedt vele opportuniteiten. Het maakt de bedrijfsvoering efficiënter waardoor tijd en budget vrijkomt voor andere zaken. Het opent de weg naar innovatie met nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Denk maar aan een online sessie met je dokter of kinesitherapeut, digitaal bestellen bij de bakker of frituur of het online contracteren via de notaris.  Het laat ook toe om nieuwe markten te bereiken en bestaande klanten beter van dienst te zijn.  Een online winkel is 24/7 open en producten en diensten kunnen internationaal worden aangeboden. 

Digitaal fitte ondernemingen zijn klaar voor de toekomst. Dat gaat van het hebben van een digitale strategie en de ontwikkeling van digitale vaardigheden tot het treffen van maatregelen op vlak van cybersecurity. UNIZO begeleidt ondernemers op weg naar die duurzame, circulaire en digitale toekomst. 

Next article