Home » Ondernemen » Het belang van ‘onderleren’ uitgelegd
Ondernemen

Het belang van ‘onderleren’ uitgelegd

Jolyce Demely, toekomstig algemeen directeur Agoria Vlaanderen

Freelancer, zelfstandige in bijberoep, werknemer op de platformeconomie, student-ondernemer,…  In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor iedereen meer dan ooit noodzakelijk om adaptief te zijn onafhankelijk of het gaat om een werknemer, een werkgever, student,… OnderLeren is noodzakelijk als nieuw uitgangspunt. Meer uitleg van Jolyce Demely, toekomstig algemeen directeur Agoria Vlaanderen.

Van typisch naar  atypisch

Het aantal freelancers en werknemers in atypische contracten  is sterk toegenomen. Vlaanderen kende in september 2019 ruim 135.000 freelancers. Dat is een stijging met bijna 24% ten opzichte van 2016. Bij de Europese actieve beroepsbevolking bedraagt het aantal werknemers dat een deel van het inkomen verwerft uit activiteiten op de platformeconomie ongeveer 11%.  Naast de toename in die atypische arbeidscontracten is er ook steeds meer vraag naar mobiliteit en rotatie tussen functies, bedrijven en over sectoren heen. Dit wordt veroorzaakt door verandering in gevraagde competenties en delen van jobs die wegvallen. De nood aan die verandering treedt niet voor iedere onderneming of sector binnen op hetzelfde moment en met dezelfde intensiteit.

Van collectief formeel leren naar informeel en gepersonaliseerd leren

De toename in atypische contracten en nood aan mobiliteit doen vragen rijzen over de manier waarop leren zal gestimuleerd worden en welk leerbeleid de basis vormt. Werknemers in atypische contracten leren op een andere manier leren door de aard van de tewerkstelling . In dergelijke situaties is plaats- en tijdsafhankelijk leren veel moeilijker. Werknemers in de platformeconomie of freelancers verwerven kennis op een specifieke manier. Ieder project of iedere nieuwe klant kan een nieuwe aanpak van informeel leren met zich meebrengen. Dat kan bijvoorbeeld door de vraag naar een nieuwe technologie. Hierdoor kenmerken werknemers in de platformeconomie zich hoofdzakelijk door informeel en gepersonaliseerd leren eerder dan door collectief en formeel leren.

Onderleren

Iedere burger aan zet laten van de eigen leerloopbaan is dan de logische stap, ondernemend voor het eigen leren. Op die manier kan elk individu leren op een moment dat het voor hem/haar het beste past en op een manier die het beste bij hem/haar past. Dat technologie en digitalisering jobs zullen veranderen en taken binnen jobs zullen veranderen is niet noodzakelijk negatief; ook nieuw jobs komen bij. Wanneer die impact van digitalisering merkbaar is , is niet te voorspellen. Wat wel mogelijk is, is ervoor zorgen dat er structureel handvaten zijn om tijdens de loopbaan leermogelijkheden te kunnen uitoefenen die op maat kunnen worden opgenomen. Tijd voor onderleren.

Next article