Home » Ondernemen » Het belang van ‘de mens’ in het kader van MVO
Ondernemen

Het belang van ‘de mens’ in het kader van MVO

Met dank aan
Met dank aan

Het is echt geen toeval dat bedrijven hun personeel alsmaar vaker aanduiden als hun ‘human capital’. Ja, dat klinkt misschien hip, maar het toont vooral aan dat de mensen die deel uitmaken van een bedrijf mischien wel de grootste assets zijn die dat bedrijf heeft. 

Inzetten op het ‘people’-aspect kan natuurlijk op heel wat verschillende manieren. De ontwikkeling van je personeel ondersteunen en hen de kansen geven om hun competenties aan te scherpen, is alvast een teken dat je als bedrijf zorgvuldig met je mensen omspringt. Dat is trouwens niet alleen goed voor de werknemer, ook het bedrijf zelf plukt er de vruchten van. Omdat je werknemers up to date blijven, worden ze immers innovatiever en helpen ze ook het bedrijf vooruit.

Extra troef in de war for talent

Daar stopt het echter niet. Het is ook cruciaal om zorg dragen voor de balans tussen werk en privé, stress op de werkvloer onder controle te houden of simpelweg voor een goede sfeer te zorgen. Al die aspecten zorgen voor meer betrokkenheid. En dat heeft alleen maar voordelen. Bedrijven waar werknemers zich betrokken en gewaardeerd voelen, zijn meer winstgevend dan bedrijven waar dat niet zo is. Mensen voelen zich er beter thuis en vallen minder snel uit. Ze willen ook liever werken voor een bedrijf dat strookt met de eigen waarden, en dat is niet onbelangrijk in de huidige war for talent.

Bovendien blijkt dat gelukkige werknemers ook een positieve impact hebben op de tevredenheid bij klanten en andere stakeholders. Zij voelen zich meer betrokken bij de bedrijfsvoering en zullen hierdoor sneller langetermijnrelaties aangaan.

Een diverse werkvloer zorgt vaak voor diverse en inventieve oplossingen, net omdat zaken vanuit een ander perspectief en referentiekader worden bekeken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een absolute voorwaarde om hiertoe te komen, is dat werknemers zelf van die betrokkenheid overtuigd zijn. Dat kan alleen met een intensieve, consequente en transparante communicatie, zowel intern als extern. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een proces. Je kunt niet van de ene op de andere dag zeggen: ‘en nu zijn we een bedrijf dat aan MVO doet’. Je moet de tijd nemen om die cultuur te installeren én je moet zorgen voor een draagvlak over alle diensten heen. MVO is iets dat iedereen aangaat, niet enkel de communicatiedienst, de HR-mensen of de marketingafdeling.

Inzetten op diversiteit en inclusie

Daar komt meteen ook een stuk diversiteit en inclusie bij kijken. Iedereen wil wel degelijk zeggen ‘iedereen’, dus alle mensen uit alle geledingen van de maatschappij. Ook dat is trouwens economisch perfect te staven. Een diverse werkvloer zorgt vaak voor diverse en inventieve oplossingen. Net omdat zaken vanuit een ander perspectief en referentiekader worden bekeken. Maar diversiteit creëer je niet zomaar. Je moet mensen met een andere achtergrond, leeftijd, gender of een beperking ook expliciet kansen geven. Net zoals je de talenten van je reeds aanwezige personeel optimaal moet benutten. Als je dat doet, zullen de voordelen snel zichtbaar zijn.

Op MVO Vlaanderen vind je tal van praktijkvoorbeelden, instrumenten en thema’s om je te laten inspireren om voluit in te zetten op de ‘People’ in ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’ van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Met de duurzame ontwikkelingsdoelen naar een LGBT inclusieve werkplek!

Next article