Skip to main content
Home » Ondernemen » Global Call voor energietransitie-startups
Sponsored

Martijn Koerts

Marketing & Communication Manager

InnoEnergy

De roep om duurzame energie-oplossingen klinkt steeds luider. Echte duurzaamheid betekent ook: een levensvatbare industrie. EIT InnoEnergy lanceert daarom een Global Call voor relevante startups.

Tekst: Sijmen Goossens

“De missie van EIT InnoEnergy is het versnellen van de levensnoodzakelijke energietransitie. Om dit te doen richten we ons op 3 pijlers.”

“De eerste is educatie. We bieden een aantal masteropleidingen aan op vlak van energie en energiehernieuwing, alsook professional learning voor mensen uit het bedrijfsleven zelf. Dit kan gaan van concrete zaken zoals batterij-technologie , tot de impact van Europese beleidsvorming op deze materie.”

“Een tweede element is het in de markt zetten van innovatieve ideeën als volwaardige producten.”

Ten derde is er het ondersteunen van startups, met name tijdens de vroege fases. Vandaar nu deze Global Call; een soort wedstrijd waaraan startups kunnen deelnemen om zo toegang te krijgen tot financiële ondersteuning én alle voordelen die ons uitgebreide netwerk biedt: expertise, investeerders, klanten, partners… ”

Toegevoegde waarde overstijgt het financiële

“Als grootste cleantech accelerator in Europa en de wereld, hebben we zo’n 230 startups in onze portfolio. We zijn een publiek-private organisatie.”

“Het publieke luik omvat vooral onze educatie en innovatie-inspanningen en is in grote mate gelinkt aan het European Institute for Innovation and Technology (EIT).”

“Private investeerders zoals bijvoorbeeld EDF en hier in België VITO, kiezen voor aandeelhouderschap omwille van de directe betrokkenheid bij innovatieve ideeën en de startups zelf.”

“Samen helpen we dan onze startups om te groeien. We bekijken waar hun noden liggen en bieden antwoorden en ondersteuning waar nodig. Dit kan gaan over technologie, marktpositionering, teamsamenstelling, financiering, intellectuele eigendom, industrialisering… alles wat te maken heeft met groei. We brengen de specifieke behoeftes in kaart om dan de nodige mensen en financiële middelen beschikbaar te stellen.”

Stevige duw in de rug

“Het idee is dat deze startups uiteindelijk verkocht worden en zo de ondersteuning voor nieuwe startups mee financieren. Het gaat dus niet zozeer om subsidieprojecten, waarvan er al vele zijn, maar om het succesvol maken van deze bedrijven.”

“We willen de energietransitie versnellen door expliciet in te zetten op innovatie. Door onze publiek-private insteek kunnen we vroeger dan anderen meestappen met de startups. Dit betekent meer risico, maar ons uitgebreide portfolio en vooral het diep vertakte kennisnetwerk garanderen aanzienlijk hogere overlevingskansen voor al onze startups.”

Alleen winnaars

“De Global Call die we nu organiseren is een manier om de instroom van startende bedrijven een extra injectie te geven. Niet alleen de winnaar wordt beloond. De beste 20 startups kunnen meestappen in ons programma, waarbij ze volop gebruik kunnen maken van de expertise, knowhow en financiële stimuli van onze partners. De winnaar krijgt daarbovenop ook € 100.000 om zijn groei te bespoedigen.”

“EIT InnoEnergy heeft kantoren in heel Europa, maar we lanceren deze oproep over heel de wereld. De enige voorwaarden is een directe link met duurzaamheid en de energietransitie.”

“Dit kan enorm breed gaan: van het hergebruiken van reststromen voor koolstof in waterzuivering, zoals het Belgische Act & Sorb, tot slimme toepassingen rond het opladen van elektronische wagens, zoals Ecloudcompany. Het zijn slechts twee van de vele startups die via ons programma een uiterst succesvolle groei maakten.”

Next article