Home » Ondernemen » Geïntegreerd facility management claimt zijn cruciale rol
Sponsored

Vastgoed en facility management winnen steeds meer aan belang als vector voor efficiënt ondernemen. Bart Wallyn en Isaac Eeckhout, Managing Director GWS BeLux en Business Development Manager Belux bij CBRE, verklaren deze evolutie en duiden enkele belangrijke trends.

Bart Wallyn

Managing Director GWS BeLux CBRE

Isaac Eeckhout

Business Development Manager Belux CBRE

Tekst: Sijmen Goossens

“CBRE is een geïntegreerd Facility Management bedrijf dat in 1996 ontstond op basis van de eerste outsourcing van IBM, waarbij we de volledige facilitaire staff overnamen”, opent Wallyn. “Vóór 2008 focusten we louter op het volledig ontzorgen van de klant. Met de financiële crisis is dat veranderd: kosten besparen werd noodgedwongen de belangrijkste insteek. We moesten dus onze scope uitbreiden om te zien waar we doeltreffend konden besparen. In deze context was onze grote schaal een sterke troef. De expertise, ons netwerk en onze methodologieën garanderen een diversiteit aan efficiënte opties.”

Total cost of ownership

“Elf jaar later zien we opnieuw een kentering: kostenbesparing wordt nu benaderd vanuit een total cost of ownership. Langetermijndenken en partnerschappen worden steeds belangrijker. Als geïntegreerde partner beheren we steeds vaker de volledige portefeuille van de klant. Het ondersteunen van efficiënt en geïntegreerd vastgoedbeheer, facility en project management is nu onze kerntaak. Aangezien het over een aanzienlijk deel van het budget gaat, is de meerwaarde van onze diensten eigenlijk een evidentie. Vastgoed en facility management kunnen in een duurzame visie en strategie niet los van elkaar worden gezien.”

Een boeiende evolutie

Wallyn: “Eind 2018 is de beweging waarbij vastgoed en facility management aan elkaar worden gekoppeld volop ingezet. Bij het neerzetten van nieuwe gebouwen worden beheerargumenten meegenomen in het opmaken van de plannen. Zo krijgen we een beter zicht op de kosten op lange termijn en wordt de volledige cost of ownership in overweging genomen.”

“Het op korte termijn snijden in de kosten verdwijnt en maakt plaats voor duurzamere strategieën. Goede adviseurs zijn hierbij voorlopig eerder schaars. Cost avoidance op lange termijn is complexer en minder zichtbaar dan het inschatten van de ROI op korte termijn. Zeker in België moet deze visie nog wat rijpen. Europese richtlijnen helpen ons wel om bedrijven hiervoor te mobiliseren. Ons onestopshopconcept bewijst ook steeds meer zijn meerwaarde.”

Vastgoed en facility management kunnen in een duurzame visie en strategie niet los van elkaar worden gezien.

“De verbreding van de scope maakt onze branche ook gewoon leuker doordat veel meer aspecten van bedrijfsvoering eraan worden gekoppeld: mobiliteit, innovatieve technologieën, welzijn, enz.: het wordt allemaal meegenomen in de integrale strategie. Een efficiënt en duurzaam draaiend geheel heeft ook een rechtstreekse gunstige impact op de perceptie, branding en de aanpak van de war for talent.”

Opportuniteiten voor het grijpen

“Het volledige facilitaire verhaal is één van de grootste en minst ontgonnen opportuniteiten. We hebben in België de neiging om zulke geïntegreerde uitbestedingen te overcompliceren. Alsof ze niet gerijmd kunnen worden met het garanderen van werknemersbescherming.”

“Dat klopt niet. Van onze 380 medewerkers in België is zo’n 80% overgekomen van onze klanten. In Duitsland en Nederland staan ze al een pak verder in deze denkoefening. Ook de intensieve, duurzame partnerschappen bieden beloftevolle perspectieven: met een facility management bedrijf als centrale spil, kunnen er allianties worden gevormd waar iedereen beter van wordt”, aldus Wallyn.

Veelbelovende trends

“Enkele belangrijke ontwikkelingen die nu al een invloed hebben, verdienen extra aandacht”, pikt Eeckhout in. “Zo worden sensoren als databron voor the internet of things enorm belangrijk, zullen werkplekken steeds meer gepersonaliseerd worden en aangepast aan de jobs en voorkeuren van werknemers en wordt duurzaamheid hét topic om je te onderscheiden. Dat leidt tot enkele opmerkelijke trends.”

“Ten eerste wordt toegankelijkheid voor werknemers, klanten en leveranciers uiterst belangrijk. In een context van schaarste op de arbeidsmarkt en steeds hechtere, stabielere samenwerkingen zal dit zelfs bepalend worden voor het overleven van een onderneming.”

“Een tweede groot aandachtspunt is duurzaamheid: in relaties maar ook financieel en ecologisch. De tijden van de hit and runfocus zijn voorbij. Een realistische visie, gericht op de toekomst en op veiligheid via stabiele langetermijnpartnerschappen wordt een voorwaarde om te groeien.”

“Vervolgens is er de veranderde klantoriëntatie bij outsourcing. Risico’s en verantwoordelijkheden worden veel meer gedeeld en op een correcte manier verdeeld. Ook veiligheid wint aan belang. Zowel fysieke als cyberveiligheid vallen hier nu onder. Hoe gaan we om met de massa aan soms bedrijfsgevoelige data die ons wordt aangeleverd? Hoe bewaken we de voordelen van data gestuurde besluitvorming en reduceren we tegelijk de risico’s?”

War for talent

Eeckhout: “De war for talent zal zich sterk laten voelen. Ook hierbij spelen vastgoed en facility management een cruciale rol. We moeten werkplekken voorzien die voldoen aan de eisen van vijf verschillende generaties: dat gaat over mobiliteit, afstand werken, welbevinden, gezondheid, luchtkwaliteit, enz.”

“Vanuit CBRE willen we vastgoed én medewerkers laten excelleren. Het inschatten van de impact van gebouwen op productiviteit, performantie en de geluksbeleving brengen we onder andere in kaart door de technologische innovaties zoals sensoren, AI, machine learning, enz. Ook het financiële plaatje kunnen we hierdoor veel beter beheren.”

“Technologie wordt dus zonder twijfel één van de krachtigste motoren voor de verandering. Alles is geconnecteerd. Dat levert massa’s informatie waarmee we de efficiëntie op zowat ieder vlak kunnen opvoeren. Samenwerkingen worden verduurzaamd en vergen meer dialoog, technologische compatibiliteit en vooral: het besef van gemeenschappelijke doelen.”

“Dit alles groeit ondertussen in de hele corporate wereld. De impact van geïntegreerd facility management reikt dus enorm ver: van branding en HR, over IT en productiviteit richting duurzame levensvatbaarheid. Dit uitbesteden aan experts is anno 2019 de enige logische keuze”, besluit Eeckhout.

Next article