Home » Ondernemen » Eén aanspreekpunt voor een krachtige marketingervaring
Sponsored

Om je marketing maximaal te laten renderen, moet deze zo gericht en efficiënt mogelijk worden opgezet. “Grondige analyses zijn in dat kader een onmisbaar fundament”, zeggen Lennert Dehullu en Lise-Marie Samyn, zaakvoerders van Slash Agency.

Lise-Marie Samyn en Lennert Dehullu

Zaakvoerders Slash Agency

“Slash Agency is een marketing- en brandingbureau dat bedrijven ondersteunt om een doel, service of product gedurende een bepaalde periode beter in de kijker te plaatsen. We hebben hiervoor ons eigen ’Powerplay’-concept ontwikkeld. Daarmee doorlopen we samen met jou gedurende een halfjaar meerdere fases om het vooropgestelde doel zo efficiënt mogelijk te bereiken. We werken hiervoor samen met tal van specialisten in onder meer sociale media, contentcreatie, webdesign, data-analyse en branding. Daarboven vormen wij één algemeen aanspreekpunt dat je volledig ontzorgt en alles in goede banen leidt.” 

Grondige analyse als fundament 

“In de eerste maand voeren we een analyse uit. Daarbij ontleden we je bedrijf, je sector en je doelgroep. Het bepalen van die doelgroep is enorm belangrijk, want er bestaan nu eenmaal duizenden segmenten die je kan definiëren. Op basis van die doelgroepbepaling kan je je als bedrijf dan zeer specifiek gaan richten op de personen die je echt wil bereiken. We bekijken in dat kader op welke online- en offlinekanalen zij actief zijn en hoe we hen daar zo efficiënt mogelijk kunnen bereiken, hoe we de branding kunnen vormen en hoe we de boodschap op de juiste manier kunnen laten aankomen. Dit alles vormt vervolgens de basis van ons communicatieplan en draaiboek.”

Het bepalen van je doelgroep is enorm belangrijk. Vervolgens kan je je als bedrijf dan zeer specifiek richten op de personen die je echt wil bereiken.

Tussentijdse bijsturingen en vervolgtrajecten 

“In de daaropvolgende vijf maanden start de effectieve communicatie. Iedere drie maanden voeren we een tussentijdse evaluatie uit en kijken we waar we eventueel moeten bijsturen. Na afloop tonen we je aan de hand van tastbare cijfers wat de impact is geweest en welke conclusies er mogen worden getrokken. Indien nodig of gewenst kunnen we op basis daarvan een vervolgplan opstellen om het traject opnieuw gedurende een halfjaar verder te zetten.”

Next article