Home » Ondernemen » Data als tool richting duurzame mobiliteit
Ondernemen

Data als tool richting duurzame mobiliteit

Met dank aan
Met dank aan

Steeds meer bedrijven kiezen resoluut voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Dat vertaalt zich in een vergroening van hun wagenpark met hybride en elektrische voertuigen, maar ook in een goede opvolging van het verbruik en CO2-meting. We polsten alvast bij enkele Belgische bedrijven naar hun initiatieven en hun gebruik van slimme data, en wat bleek? Veel goede initiatieven, maar ook een aantal bezorgdheden. Ingo De Schryver, business development manager bij Geotab reageert.

Ronny Van Den Driesch.

CASE 1: Carglass

Ronny Van Den Driesch, Audit & Vehicle Manager Carglass: “Op korte termijn maken we onze mensen bewust dat er een verandering gaande is. We laten hen nu alvast overstappen naar een hybride voertuig, later gevolgd door een elektrische wagen. Daarnaast installeren we een laadpaal bij al onze bestuurders thuis.”

In welke mate gebruiken jullie data/telematica om jullie doelstellingen te halen?

“We volgen het verbruik van onder meer brandstof, gas en elektriciteit op en berekenen op basis daarvan onze CO2-footprint. Daaruit weten we dat we in vergelijking met 2009 al ongeveer 40% minder CO2 uitstoten. Het gebruik van telematica is bij ons nog niet echt ingeburgerd. We vrezen dat onze werknemers het gaan zien als een soort van controle en dat willen we vermijden.”

Ingo De Schryver.

➡️ Mening van de expert

“Ik zie een aantal mooie initiatieven, zoals het installeren van laadpalen bij bestuurders thuis. Dat ze door hun verbruik op te volgen alvast 40% minder CO2 wisten uit te stoten, is top. Tegelijkertijd zouden ze misschien nog beter scoren door gebruik te maken van slimme data. Daar komt telematica van pas. In tegenstelling tot wat sommigen denken, is telematica echt geen big brother die over de schouder van een bestuurder meekijkt. Het verhoogt de productiviteit en veiligheid en voldoet volledig aan de wetgeving. Een werkgever kan trouwens voor elke wagen volledig op maat kiezen welke gegevens je wilt meten en welke niet. We bieden bijvoorbeeld een personal mode aan die een bestuurder kan inschakelen tijdens privégebruik.”

Patrick Houben.

CASE 2: Willemen Infra

Patrick Houben, Fleet Manager Willemen Infra: “Voor onze vloot van personenwagens hebben we de keuzelijsten van voertuigen aangepast. We blijven deze regelmatig vernieuwen met groenere modellen zoals plug-in hybrides of elektrische voertuigen. Ons personeel kan trouwens enkel nog voor deze opties kiezen.”

In welke mate gebruiken jullie data/telematica om jullie doelstellingen te halen?

“Onze mensen die met een plug-in hybride rijden worden via hun tankkaart gemonitord op hun verbruik. Gaan zij boven een bepaald verbruik, dan reageren we daarop. Ons streefdoel is 70% elektrisch rijden. Telematica gebruiken we enkel in onze bestelwagens. Hiermee kunnen we inzetten op analyses van het rijgedrag om risico’s te verkleinen en de hoffelijkheid te verhogen. De strenge GDPR-regels vormen op dat vlak wel een uitdaging.”

Ingo De Schryver.

➡️ Mening van de expert

“De keuze beperken tot plug-in hybrides of elektrische voertuigen is inderdaad niet meer dan logisch. Als we tegen 2026 over een volledige elektrische vloot moeten beschikken, kan je bijna niet anders dan benzine- en dieselwagens uit je gamma te schrappen. Verder lijkt dit voorbeeld me een gezonde manier om data te gebruiken en overdadig verbruik tegen te gaan. Met onze technologie kan je zelfs nagaan waar, wanneer en hoe lang elektrisch gereden werd. 70% elektrisch rijden is al heel mooi streefdoel, maar met verdere optimalisatie kan dit nog beter. Analyses van het rijgedrag zijn dan weer goed voor het milieu en de veiligheid. Inzake GDPR zijn we volledig compliant.”

Els Renders.

CASE 3: Bpost

Els Renders, Projectleider Vlootelektrificatie Bpost: “Bpost zet in op 100% uitstootvrije lastmilebelevering tegen 2030. De volledige lastmilevloot, waar momenteel de 10.000 (bestel) wagens deel van uitmaken en naast voertuigen ook reeds sterk ingezet wordt op cargotrailers, fietsen, enz., dient tegen dan volledig elektrisch te zijn. We schatten dat we tegen dan van 10.000 naar 18.000 lastmilevoertuigen zullen groeien om aan de vraag te voldoen.”

In welke mate gebruiken jullie data/telematica om jullie doelstellingen te halen?
Telematica is geen big brother die over de schouder van een bestuurder meekijkt. Het verhoogt de productiviteit en veiligheid en voldoet volledig aan de wetgeving.

“Ons wagenpark is van levensbelang in onze organisatie, zowel in termen van ‘uptime/ downtime’ als van operationeel gebruik. Telematica is daarom belangrijk om zowel de kenmerken van de auto’s als de laadinfrastructuur te begrijpen. Laadinfrastructuur zal een kritisch soft- en hardwaresysteem vormen in een 100% geëlektrificeerd wagenpark. Telematica zal ons helpen om de belasting en de stroomvoorziening ter plaatse in evenwicht te brengen, en om voorrang te geven aan laadcycli afhankelijk van de organisatorische implementatie. Het zal ook zorgen voor de nodige opvolging van de down- en uptime van alle systemen. Voor onze e-auto’s zal telematica ons helpen om een duidelijk beeld te krijgen van hoe bestuurders hun auto gebruiken en ons in staat stellen verslag uit te brengen over de uitvoering van verschillende initiatieven, zoals ons ecodrivingprogramma. Dat is trouwens al het geval voor onze bestaande dieselvloot.”

Ingo De Schryver.

➡️ Mening van de expert

“De voorbeelden die ze hier aanhalen, zijn alvast heel sterk. Bpost heeft natuurlijk een enorme vloot en moet dus goed nadenken over hoe ze die duurzame transitie aanpakken. Er zijn drie fases in zo’n transitie: de GO-fase (het overschakelen naar een elektrische vloot), de OPERATE-fase (het beheer van de vloot) en de SCALE-fase (het schalen en integreren met andere partijen zoals aanbieders van laadpalen). Als specialist begeleiden we bedrijven in elk van deze fases, op basis van data, geen giswerk.”

Next article