Skip to main content
Home » News » “Verpakkingen passen prima in een circulaire economie”
Sponsored

Verpakkingen worden al te vaak in één adem genoemd met afval, maar ze passen net prima in een circulaire economie. Meer uitleg door Marleen Calcoen, directeur bij het Belgisch Verpakkingsinstituut.

avatar

Marleen Calcoen

Directeur Belgisch Verpakkingsinstituut

Het is inderdaad zo dat consumenten wanneer ze hun producten hebben gebruikt met de verpakking achter blijven. Nochtans wordt er in België reeds heel wat gedaan aan het beleid inzake verpakkingsafval. Zo worden verpakkingen na gebruik via selectieve stromen opnieuw ingezet als secundaire grondstof of voor energierecuperatie.

Uiteraard worden er steeds nieuwe  processen en technieken ontwikkeld, ook op het vlak van afvalverwerking. Daar mogen we uiteraard niet blind voor zijn.

Van bij de start

“Verpakkingen passen prima in een circulaire economie. Een goede selectieve ophaling, sortering en verwerking van onze verpakkingsafvalstromenzorgen ervoor dat deze stromen opnieuw in de keten kunnen worden ingezet. Maar circulaire economie betekent niet alleen maar het achtergebleven afval zo veel mogelijk opnieuw inzetten.”

“Nee, we moeten van bij het begin goed doordacht met onze materialen omgaan. Reeds voor een nieuw product wordt gelanceerd, moet er worden nagedacht over de verpakking. Hierbij dient echter de hele cyclus in kaart te worden gebracht. Welk verpakkingsmateriaal is het meest geschikt? Kunnen er zich interacties voordoen tussen de verpakking en zijn inhoud?”

Stapeltest.

Essentiële functies behouden

“Daarnaast zijn er uiteraard nog een hele resem factoren die bepalend zijn voor de keuze van de verpakking. Gaat het om een vloeibaar, vast of poedervormig product? Wordt het product verspreid binnen de koude keten? Is het diepgevroren of wordt het aangeboden aan kamertemperatuur? Zal het product lokaal verkocht worden of komt het terecht op de internationale markt? Met al deze factoren moet er rekening gehouden worden bij de keuze van het optimale verpakkingsmateriaal.”

We moeten van bij het begin goed doordacht met onze materialen omgaan. Reeds voor een nieuw product wordt gelanceerd, moet er worden nagedacht over de verpakking.

“Eens de materiaalkeuze gemaakt, is het belangrijk om dat materiaal zo optimaal mogelijk in te zetten. Er mag natuurlijk niet te veel materiaal gebruikt worden, maar het is net zo belangrijk dat er niet te weinig elementen aanwezig zijn. Verpakkingen moeten namelijk te allen tijde hun essentiële functies waarmaken, met name het onbeschadigd bewaren en transporteren van producten.”

Design

“Voor het optimaal inzetten van verpakkingsmateriaal is ook het design van de verpakking van belang, en eigenlijk moeten we al meteen anticiperen op het latere gebruik van de verpakkingsmaterialen. We moeten ze niet na een eerste gebruik beschouwen als afval, maar ze revaloriseren in een nieuwe bestemming.”

“Net zoals we bij het ontwerpen van het product aandacht moeten besteden aan de combinatie van de beschikbare materialen, de beschikbare verwerkingstechnieken, de mogelijkheden op het vlak van vormgeving alsook op het vlak van end of life-opties, moeten we dit ook doen bij het ontwerp van de verpakkingen. We kunnen besluiten met het gegeven dat kennis een belangrijke factor is om verpakkingen zo optimaal mogelijk in te zetten.”

IBE-BVI is een neutraal instituut waar u terecht kunt voor info, training en het testen van verpakkingen. Onze teams staan klaar om u mee te helpen uw verpakking binnen het circulair gegeven zo rationeel mogelijk in te zetten!

Next article