Skip to main content
Home » News » Naar 100% biologisch afbreekbare voedselverpakking
Duurzaamheid

Naar 100% biologisch afbreekbare voedselverpakking

Er zijn nog veel opportuniteiten tot verduurzaming voor onze voedingssector. Duurzaamheid is dan ook een proces waarin je voortdurend een stap verder kan gaan.

Om biologisch gecertificeerd te geraken, moeten voedingsbedrijven voldoen aan een lastenboek. Dat is echter geen eindpunt, maar slechts het begin. Het idee is eenvoudig. Je neemt twee dynamieken op in je werking: één is om elk jaar minimaal één stap(je) verder te zetten dan wat opgelegd wordt, en ten tweede behoud je die stap het daaropvolgende jaar en zet je terug een extra stap.

Als de hele voedselketen dat samen kan doen, realiseert ze een progressieve vloedgolf langs alle spelers in Vlaanderen. De voedselketen heeft als doel om alle verschillende spelers met elkaar in verbinding te brengen. Deze beweging kan dus niet gerealiseerd worden als één speler niet mee is.

Biologische landbouw

Er gelden vier basiswaarden voor biologische landbouw.Ten eerste moet deze gebaseerd zijn op levende ecologische systemen die zichzelf vernieuwen. Voedingsbedrijven moeten met hen meewerken, hen behouden en versterken. Ten tweede gaat het over een systeem waarbij men voor elkaar zorgt. Elke dag opnieuw moet je met je personeel zoeken hoe je met goesting en trots kan werken en zinvolle arbeid kunt verrichten.

Gezien verpakken onder atmosfeer complexere eisen stelt, is er tot op heden geen 100% biologisch afbreekbare verpakking die voldoet aan de strenge eisen rond voedselveiligheid.

Ten derde moet je ook met je diverse stakeholders gezonde relaties opbouwen en onderhouden. Zo gaan sommigen een rechtstreekse relatie aan met lokale boeren. Daarbij betalen ze hen een prijs die voor alle partijen op lange termijn houdbaar is. Zo krijgen ze de kans om daarenboven een optimaal product te genereren, en dat is ook beter voor de eindklant. Ten vierde is er het aspect gezondheid. Plantaardige voeding die geteeld is met respect voor de gezondheid van bodem, plant, dier en planeet, is ook gezond voor de mens.

Voedselveiligheid

Om voeding veilig te kunnen bewaren, verpakken voedingsbedrijven deze vaak onder beschermde atmosfeer. Helaas zijn de daarbij gebruikte materialen gebaseerd op aardolie. Gezien verpakken onder atmosfeer complexere eisen stelt, is er tot op heden geen 100% biologisch afbreekbare verpakking die voldoet aan de strenge eisen rond voedselveiligheid. Ook voor dit probleem geldt het motto ‘duurzaamheid is een proces’.

Next article