Skip to main content
Home » News » Innovatieve biomaterialen voor 3D-printing
Future of Industry

Innovatieve biomaterialen voor 3D-printing

Additive manufacturing wordt steeds vaker gebruikt voor toepassingen in de biomedische sector. Echter is het aantal beschikbare materialen daarvoor nog beperkt. “De polymeergebaseerde biomaterialen en hydrogels die wij ontwikkeld hebben, zijn zowel biocompatibel als printbaar”, aldus An Van Den Bulcke en Ilse Christiaens, Business Developers aan de Universiteit Gent.

Dr. Bahaa Shaqour

Coördinator

platform additive manufacturing

An Van Den Bulcke

Business Developer

Universiteit Gent

Ilse Christiaens

Business Developer

Universiteit Gent

Verschillende ontwikkelingen vinden plaats in het biomedische veld, zoals het produceren van implantaten. Toch zijn er weinig materialen beschikbaar voor onder andere het printen en regeneren van zachte weefsels of botweefsels. De beschikbare materialen zijn vaak niet biocompatibel, te hard of moeilijk printbaar. “Daarom hebben wij besloten om nieuwe biomaterialen en hydrogels te ontwikkelen op moleculair niveau die wel voldoen aan die eisen”, stelt Van Den Bulcke. Zo is biocompatibiliteit en resorbeerbaarheid noodzakelijk voor bepaalde biomedische toepassingen, want het lichaam moet de materialen kunnen opnemen en vervangen door eigen weefsel. De ontwikkelde fotovernetbare materialen zijn tevens geschikt voor de nieuwe hoge resolutie lasergebaseerde printtechnologieën. 

Productlancering

De universiteit heeft al twee spin-offs opgericht om de nieuwe polymeerontwikkelingen op de markt te brengen. Avroxa ontwikkelt en produceert polyoxazolines, polymeren die gebruikt worden voor medische toepassingen. Bio-INX biedt formulaties voor 3D-printing aan, met een focus op bio-inkten voor diverse printtechnieken. UGent blijft ook nieuwe biomaterialen ontwikkelen en academische en industriële samenwerkingen opzetten in het kader van regeneratieve geneeskunde, medische hulpmiddelen en medicijnafgiftesystemen.

De polymeergebaseerde biomaterialen en hydrogels die wij ontwikkeld hebben, zijn zowel biocompatibel als printbaar.

Kennis en expertise bundelen 

Meerdere onderzoeksgroepen aan de UGent werken rond additive manufacturing, waardoor er veel expertise aanwezig is gaande van verschillende types materialen (polymeren, metalen, cementgebonden materialen, voeding…) tot ontwerp, modellering, proces- en kwaliteitscontrole. Om al deze kennis te bundelen, heeft UGent samen met de hogescholen een platform opgericht, gecoördineerd door dr. Bahaa Shaqour. Dat laat bedrijven toe om snel toegang te vinden tot de juiste kennis rond additive manufacturing, maar ook om synergiën tussen de verschillende onderzoekslijnen uit te werken. Zo wordt ook specifiek de samenwerking met het UZ Gent en de ontwikkeling van medische toepassingen versneld. 

Next article