Skip to main content
Home » News » “De hele keten moet samenwerken om te kunnen komen tot circulariteit”
Sponsored

De hoogwaardige recyclage van verpakkingen biedt enorm veel potentieel, maar dat vereist dan wel een samenwerking door de hele waardeketen heen. Francis Huysman, CEO van Valipac, licht toe.

Tekst: Joris Hendrickx – Foto’s: Kris Van Exel

“België is altijd een exportland geweest wat betreft de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen. Veel van ons verpakkingsafval ging in het verleden naar het Verre Oosten, maar dat was geen duurzame oplossing. Het betekende een verlies van grondstoffen én van arbeidsmogelijkheden. Afval is namelijk de enige grondstof die we in België hebben. We zijn er daarom van overtuigd dat we dat afval beter recycleren in Europa, in plaats van het weg te voeren. Zo creëren we tewerkstelling én promoten we de circulaire economie.”

“Valipac zet zich al jaren in voor een betere recyclage, maar sinds 2017 zetten we nog meer in op echte circulariteit. Dat heeft zich onder meer vertaald in een vernieuwde missie en visie. Een volledige herpositionering dus, waarbij we samen met onze stakeholders beslisten om aan een circulaire economie te gaan werken.”

Samenwerking is cruciaal

“Recyclage in Europa is technisch perfect mogelijk. Dé grote vraag is in welke toepassingen het granulaat kan worden gebruikt. Liefst streven we daarbij naar een zo hoogwaardig mogelijke materialenketen. Daarom willen we zo veel mogelijk verpakkingsafval omzetten in nieuwe verpakkingen. Maar dat vergt dan wel een nauwe samenwerking tussen alle partners in de waardeketen.”

Afval is de enige grondstof die we in België hebben. We zijn er daarom van overtuigd dat we dat afval beter recycleren in Europa, in plaats van het weg te voeren. Zo creëren we tewerkstelling én promoten we de circulaire economie.

“Bedrijven die bedrijfsmatige verpakkingen gebruiken, moeten bereid zijn om over te schakelen naar verpakkingen die deels bestaan uit gerecycleerde materialen. Verpakkingsproducenten moeten die verpakkingen willen maken, sorteercentra moeten zich afstemmen op wat deze producenten daarvoor nodig hebben en bedrijven moeten hun verpakkingsafval beter sorteren, zodat de sorteercentra voldoende kwalitatieve aanvoer hebben. De hele keten moet samenwerken om te kunnen komen tot circulariteit. Valipac is alvast ideaal geplaats om op te treden als regisseur van die materialenketen.”

Selectieve sortering aan de bron als prioriteit

“In het bijzonder de sortering van kunststoffen kan nog veel beter. Als Valipac genereren we veel inzichten op basis van de data die we binnenkrijgen uit ons netwerk. Zo zien we waar er nog veel potentieel is op het vlak van selectieve inzameling. Dat communiceren we dan aan de afvalophalers, zodat zij die bedrijven gericht kunnen contacteren om tot een meer selectieve inzameling te komen.”

“We koppelen deze informatie ook terug aan de federaties, zodat ook zij weten bij welke leden er nog opportuniteiten zijn. Op onze website iksorteerinmijnbedrijf.be vinden bedrijven bovendien heel wat nuttige info over hoe ze selectieve inzameling best aanpakken en hoe ze hun medewerkers daarover kunnen sensibiliseren.”

Krimphoezen zijn plastic omhulsels die, nadat ze over een pallet worden getrokken, krimpen door verwarming en zo de stabiliteit van de goederen tijdens het transport verzekeren. De nieuwe circulaire krimphoezen bestaan voor 50% uit recyclaat en zijn toch even stevig en veilig als andere hoezen.

Design vanuit een circulair oogpunt

“Een ander belangrijk aspect is het design van verpakkingen, dat meer rekening zou moeten houden met de recycleerbaarheid ervan. We moeten verpakkingen ontwikkelen die goed recycleerbaar zijn. Vooral de bedrukking op de tertiaire verpakking is een cruciaal aandachtspunt, sterk bedrukte verpakkingen vormen namelijk een groot probleem voor het recyclageproces.”

“Kleur is een hindernis voor hoogwaardig recyclage: van gekleurde verpakkingsfolie krijg je een grijze brij waarvan enkel nog zwarte vuilzakken kunnen worden gemaakt. We bekijken daarom samen met enkele bedrijven hoe ze hun verpakkingen en gebruikte kleuren kunnen aanpassen zodat ze beter recycleerbaar worden in een circulaire context.”

Francis Huysman, CEO van Valipac.

Innovatieve ontwikkelingen creëren vraagmarkt

“Innovatie is een andere prioriteit. Ook op dat vlak is onze centrale positie in de waardeketen een troef. Zo hebben we het initiatief genomen om samen met enkele partners een project op te zetten om circulaire krimphoezen te ontwikkelen. Dat zijn plastic omhulsels die, nadat ze over een pallet worden getrokken, krimpen door verwarming en zo de stabiliteit van de goederen tijdens het transport verzekeren.”

“Deze nieuwe krimphoezen bestaan voor 50% uit recyclaat en zijn toch even stevig en veilig als andere hoezen. Het dus een grote innovatie die haar voordelen alvast heeft bewezen tijdens de eerste tests, en die we nu verder willen bekendmaken. Hiervoor zoeken we vijftig bedrijven die de hoezen gratis willen testen.”

“De totale markt van de krimphoezen in België bedraagt ongeveer 20.000 ton, dus het potentieel voor de afzet van gerecycleerd materiaal is alvast enorm. Er is dankzij deze innovatie geen enkele reden waarom bedrijven nog klassieke krimphoezen zouden gebruiken.”

“Aansluitend kijken we met andere partners ook naar innovaties in de recyclage van stretchfolie. Zo creëren we een nieuwe afzet- en vraagmarkt voor recyclaat en zorgen we ervoor dat hoogwaardige recyclage in België en Europa wordt gestimuleerd. Door de vraag te vergroten zal ook de selectieve inzameling toenemen, en zo komen we tot een positieve spiraal.”

Next article