Skip to main content
Home » Ondernemen » Bart Verhaeghe: “Bied ondernemers rechtszekerheid”
De Kracht van Vlaanderen

Bart Verhaeghe: “Bied ondernemers rechtszekerheid”

credit: Joost De Bock

Vlaanderen staat bekend als een regio waar ondernemerschap volop gestimuleerd en ondersteund wordt. Volgens Bart Verhaeghe moeten we wel nog een aantal noodzakelijke stappen zetten.

Als geboren ondernemer en voorzitter van Club Brugge en Uplace, licht Bart Verhaeghe het Vlaamse ondernemerslandschap door aan de hand van vier thema’s:

1. Het Vlaamse ondernemersklimaat

“Ik stel vast dat er een enorme markt openligt voor wie wil ondernemen in Vlaanderen. Dat goede nieuws hebben we te danken aan het feit dat men in Vlaanderen eigenlijk niet graag risico’s neemt. Men speelt hier graag op safe – ambitieuze plannen uitspreken is een beetje on-Belgisch.”

“Laat dat nu net de enorme opportuniteit zijn om wél te springen. Er is enorm veel ruimte om te ondernemen! Durf te dromen, en durf deze te realiseren. Je moet daarvoor niet eens een nieuwe onderneming uit de grond stampen.”

“Er zijn heel wat ondernemers die een stapje terug willen zetten en hun bedrijf willen overlaten. Het voordeel is dat je op die manier gebruik kan maken van de reeds opgebouwde naamsbekendheid en het netwerk van het bedrijf.”

We hebben enorm veel talent in onze kleine regio, we zijn enorm toonaangevend met al onze kennis. Alleen hebben we ruimte nodig om te groeien, en die krijg je door rechtszekerheid te bieden.

“Uiteraard kunnen we ons voor Vlaanderen geen betere ligging wensen. In het hart van Europa zijn we letterlijk een kruispunt van allerlei activiteiten: economische, maar ook sociale activiteiten.”

“Die mobiliteit moeten we omarmen. Natuurlijk vloeken we er ook op als we in de file staan. We ervaren die enorme mobiliteit in ons land vaak als een probleem, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Met slimme investeringen en met oog voor de evoluties die op til staan bij de verschillende vervoersmodi, is die mobiliteit een echte kracht in Vlaanderen.”

2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 “Een ondernemer draagt zeer veel maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij of zij neemt initiatief om een project of bedrijf op te starten. Daar zijn jobs aan verbonden. De economische activiteit levert de overheid heel wat inkomsten op, die ze gebruikt om scholen en ziekenhuizen te bouwen, lonen en uitkeringen te betalen, enz.”

“Het is dankzij privé-investeerders dat het sociale systeem zoals we dat vandaag kennen, bestaat. Ondernemers zorgen dus voor welvaart en welzijn in de samenleving. Vandaar mijn oproep om respect te tonen voor het ondernemerschap en hen vooral rechtszekerheid te bieden. Dat is voor ondernemers het belangrijkste goed: weten of en wanneer je je project kan realiseren, binnen een aanvaardbare termijn.”

Men speelt hier graag op safe – ambitieuze plannen uitspreken is een beetje on-Belgisch. Laat dat nu net de enorme opportuniteit zijn om wél te springen. Er is namelijk enorm veel ruimte om te ondernemen.

“Daartegenover staat inderdaad dat een ondernemer zijn projecten zo verantwoordelijk mogelijk moet realiseren. Hij kan het zich trouwens niet permitteren om zonder grondig studiewerk en zonder langetermijnvisie te gaan ondernemen. Dat betekent ook dat je altijd moet streven naar zo min mogelijke hinder voor de omgeving en het leefmilieu.”

“Dat zijn zaken die uiteraard gecontroleerd worden door tal van overheidsadministraties, die positieve en negatieve adviezen formuleren voor een project op vlak van mobiliteit, leefmilieu, enz. Je krijgt simpelweg geen vergunningen als je daar niet voldoende rekening mee houdt.”

3. Rechtszekerheid voor ondernemers

“Zoals ik al aangehaald heb, is de grootste uitdaging het bereiken van rechtszekerheid. Ik stel vast dat ondernemers, maar ook burgers en de overheid zelf, geen zekerheid meer hebben of en wanneer ze een plan, project of droom kunnen ontwikkelen.”

“Volgend jaar kiezen we een nieuwe Vlaamse, Federale en Europese regering. De verkozen meerderheid zal dan een beleid uitstippelen voor de komende vijf jaar. We moeten echter vaststellen dat zo’n beleid vaak niet realiseerbaar is, omdat ons systeem te complex is. Minderheden kunnen het beleid van een verkozen meerderheid vertragen en zelfs blokkeren, omdat ons rechtssysteem daar allerlei mogelijkheden voor biedt.”

“Het gevolg is dat een overheid haar werk vaak twee tot drie keer opnieuw moet doen, bijvoorbeeld als ze een ruimtelijk uitvoeringsplan opstelt dat vaak wordt aangevochten in beroep.”

credit: Ann De Kelver

“We moeten streven naar meer rechtszekerheid. Dat kan door te verhinderen dat lagere overheden de beslissingen van een hogere overheid mogen aanvechten. Ook zou je een voldoende groot belang moeten hebben om een project tegen te houden, zodat niet elk individueel belang, hoe gering ook, een stop op het vat vol projecten kan vormen.”

“Laten we ook een vervaltermijn invoeren, niet alleen voor het afleveren van vergunningen maar ook voor uitspraken in de beroepsprocedures. Dat zal het ondernemerschap ook ten goede komen in onze samenleving.”

“We hebben enorm veel talent in onze kleine regio, we zijn enorm toonaangevend met al onze kennis. Alleen hebben we ruimte nodig om te groeien, en die krijg je door rechtszekerheid te bieden. Anders plant de nieuwe generatie ondernemers haar zaadjes wel in het buitenland en zullen we onze huidige welvaart niet kunnen behouden.

4. Club Brugge

“Toen ik in 2011 gevraagd werd om de werking van Club Brugge door te lichten, moest ik vaststellen dat de club gerund werd door gepassioneerde mensen, waarvan een groot deel vrijwilligers.”

“Om de status van topclub in België te kunnen behouden – en een subtopper in Europa te worden – was er nood aan een professioneel management. Ik heb daar toen een visie voor uitgeschreven, en dat hebben we voorgelegd aan alle medewerkers en de algemene vergadering van de club. Enkele maanden nadat het professioneel management aan het werk was, is de vzw omgevormd tot een nv. Anders was het nooit mogelijk geweest om onze langetermijnvisie te ontwikkelen.”

Het leiden van een voetbalclub is bijna identiek aan het besturen van een ander bedrijf. Alleen moet je in de eerste plaats wel rekening houden met de emotionele betrokkenheid van je fans.

“Het resultaat is dat we nu een stabiele club zijn die als een professioneel bedrijf gerund wordt. Er is ook ruimte voor grote investeringen, alleen is het wachten tot de overheid een rechtszekere locatie biedt zodat we ons stadion met eigen middelen kunnen bouwen.”

“Het leiden van een voetbalclub is dus bijna identiek aan het besturen van een ander bedrijf. Alleen moet je in de eerste plaats wel rekening houden met je fans, die een grote emotionele betrokkenheid hebben met de club. Die grote emotionele factor, net als de wekelijke rangschikking waar velen je op afrekenen, vind je niet terug in een ander bedrijf. Daarom is het des te belangrijker om de lange termijn voor ogen te houden, en de focus niet te verliezen na één minder goede wedstrijd.”

“Mijn algemene vaststelling is wel dat de hele voetbalwereld eerder conservatief is. Er is enorm veel ruimte om te professionaliseren. We zijn daar met Club Brugge een echte voortrekker in en heel wat clubs volgen ons voorbeeld.”

“Het is voor mij een soort missie om de professionele, transparante, moderne en integere werking van mijn bedrijven mee te nemen naar de voetbalwereld, dat hoop ik te bereiken via mijn rol als bestuurder van de KBVB. Alleen krijg je zo’n verandering moeilijker gerealiseerd in een sportfederatie van die omvang. Het is een werk van lange adem, maar we geraken er wel.”

Next article