Skip to main content
Home » Mobiliteit » Telematica volgt auto’s, geen chauffeurs
Sponsored

Een precieze locatie, de tijd die een chauffeur erover doet van punt A naar punt B, de snelheid waarmee er gereden wordt, het aantal keren dat de wagen start en stopt: telematica kan vandaag heel wat data tracken. Maar hoe zit dat met de privacy van jouw bedrijfsdata? En die van je chauffeurs? Gelukkig wordt er ook bij telematica belang gehecht aan GDPR. Big Brother is not watching you.

De opkomst van trackingsystemen

Naar schattingen zullen er tegen 2025 470 miljoen auto’s met een trackingsysteem rondrijden wereldwijd. Een groot deel zijn bedrijfswagens waarvan de gegevens intern opgeslagen en verwerkt kunnen worden. Maar hoe zijn deze gegevens bewaard? En wie heeft er toegang tot die data?  

Het belang van telematica voor wagenparken

Data tracken van je wagenvloot is om verschillende redenen interessant. Telematica…

 • bevordert de veiligheid van chauffeurs
 • werkt kostenbesparend
 • zorgt voor een betere klantenservice
 • verhoogt de productiviteit

Maar het helpt je als bedrijf ook verduurzamen. De transportsector is goed voor de uitstoot van 22% van de broeikasgassen in België. Om dat percentage naar beneden te halen, en in lijn te zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, stellen veel bedrijven vandaag groene doelstellingen op. Zo ook met betrekking tot hun wagenvloot. Dankzij telematica kunnen zij proactief maatregelen nemen om het rijgedrag van hun chauffeurs te verduurzamen, brandstofverbruik te optimaliseren, wagens en chauffeurs efficiënter in te zetten en het aantal afgelegde kilometers per wagen te verminderen.

Telematica en GDPR

Transparantie is cruciaal bij het verzamelen van data uit je wagenvloot. Jij moet als bedrijf verzekerd zijn van je privacy. Maar je chauffeurs moeten ook weten hoe hun gegevens verwerkt worden, en welke data bijgehouden wordt. Een goede telematica-provider, zoals Geotab, neemt daarom de nodige maatregelen opdat de dataverwerking voldoet aan de GDPR-wetgeving. En hij ondersteunt bedrijven om hun verantwoordelijkheden rond de privacywetgeving ten opzichte van hun personeel na te komen. 

Hoe zijn jouw gegevens beschermd? 

Kwalitatieve telematica-systemen zorgen ervoor dat data van bedrijven ten alle tijden beschermd zijn door bijvoorbeeld: 

 • Veilige verwerking
  dankzij geavanceerde beveiligingstechnologie en -processen worden gegevens beschermd door: end-to-end encryptie, dagelijkse back-up van gegevens en continue gegevensbewaking. Bedrijven kunnen ook zelf – met een hoge mate van flexibiliteit en transparantie – hun gegevens verwerken en eventueel maatregelen nemen voor dataminimalisatie. 

 • Gedocumenteerde gegevensverwerking
  door te voldoen aan de vereisten van de GDPR wordt er ingezet op het veilig, transparant en doeltreffend verwerken van gegevens. 

Maar je kan er als bedrijf ook voor zorgen dat je chauffeurs zich beschermd voelen door: 

 • data enkel beschikbaar te maken voor geautoriseerde gebruikers; 
 • een privé-modus aan te bieden waarbij gegevens tussen bepaalde tijdstippen niet worden opgeslagen (bijvoorbeeld na de werkuren); 
 • of chauffeurs de mogelijkheid te geven hun gegevens in te kijken. 

Niet alleen de data verzameld door het bedrijf zijn dus beschermd en versleuteld, maar ook de persoonlijke gegevens van je chauffeurs.  


Meer weten over duurzame mobiliteit? Beluister hieronder de podcast!

Next article