Skip to main content
Home » Mobiliteit » Opinie – Zien we vandaag de echte doorbraak van het mobiliteitsbudget?
Opinie

Opinie – Zien we vandaag de echte doorbraak van het mobiliteitsbudget?

Joost Kaesemans, Directeur Communicatie van FEBIAC vzw.
Joost Kaesemans, Directeur Communicatie van FEBIAC vzw.
Joost Kaesemans, Directeur Communicatie van FEBIAC vzw.

De coronacrisis heeft ons leven danig dooreengeschud. Naast alle zorgen, alle leed en het economische verlies dat burgers, organisaties en bedrijven nog steeds ervaren, heeft deze crisis van ons een weerbaarheid en een veerkracht gevraagd om ons leven te herorganiseren. Joost Kaesemans, Directeur Communicatie van FEBIAC vzw, deelt zijn kijk op de zaken met ons.

Die nieuwe organisatie, bijvoorbeeld door thuiswerk, veranderde onze mobiliteitsgewoontes. Anders werken, winkelen en ontspannen heeft een aanzienlijke invloed op het aantal verplaatsingen die we hebben gemaakt én op de manier waarop we dat – bij voorkeur in eigen bubbel -hebben gedaan. De vorige lente- en zomermaanden tekenden voor de doorbraak van de elektrische fiets; in de herfst en winter zagen we hoe stelselmatig het autoverkeer weer aantrok.

Mobiliteitsverschuiving

Uit de covid-periode worden sowieso lessen getrokken: in veel organisaties is gedeeltelijk thuiswerk een blijver. Contacten met klanten en relaties gebeuren vaker digitaal. En waar communicatiemiddelen geen passend antwoord bieden, blijven fysieke verplaatsingen de regel, al worden die verplaatsingen steeds minder voorspelbaar en nog meer volgens individuele noden. Die nieuwe dynamiek in ons verplaatsingsgedrag kan mogelijks een sterke impuls geven aan een vernieuwde mobiliteitsaanpak: het wordt immers steeds meer noodzakelijk om eenieder een oplossing op maat te kunnen bieden. Zien wij vandaag de echte doorbraak van het mobiliteitsbudget?

In die mobiliteitsverschuiving huizen trouwens kansen die we niet mogen laten schieten. Onze bedrijven en organisaties moeten kunnen meegaan in en profiteren van de technische en conceptuele ontwikkelingen die in de mobiliteitsbranche aan de gang zijn. Twee pistes eisen daarbij de meeste aandacht op: die van emissievrije mobiliteit en die van mobiliteitsdiensten.

1 – e-revolutie

Wij zijn vandaag de bevoorrechte getuigen van een zeer ingrijpende ‘E-revolutie’. Het is meer dan bemoedigend om te kunnen vaststellen hoe het in de eerste plaats de bedrijven zijn die elektrische auto’s en vrachtvoertuigen een kans geven. Dat bedrijven aan de basis liggen van een duurzame mobiliteit, is een aspect dat al te vaak onderbelicht blijft.

2 – mobiliteistdiensten

De tweede opportuniteit die zich dankzij de vooruitgang in telecommunicatie aandient, is die van mobiliteitsdiensten en geconnecteerde voertuigen. De flexibiliteit die een mobiliteitsdienst biedt om voor elke verplaatsing en geschikt vervoermiddel te kunnen gebruiken zonder het te moeten aanschaffen, wordt in steeds grotere mate op prijs gesteld door stadsbewoners die kunnen terugvallen op een rijk en veelzijdig lokaal mobiliteitsnetwerk. Maar ook bedrijven ontdekken er de voordelen van: wie zijn mobiliteit wendbaar en veerkrachtig organiseert, die heeft een voetje voor!   

Next article