Home » Mobiliteit » Lydia Peeters: “We moeten veel ambitieuzer zijn”
Mobiliteit

Lydia Peeters: “We moeten veel ambitieuzer zijn”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit.
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit.
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit.

De manier waarop we ons verplaatsen, heeft een enorme impact op het milieu. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters benadrukt dan ook het belang van een modal en mental shift waarbij we volop inzetten op duurzame vervoerssystemen.

E-mobiliteit is een van de belangrijkste en meest duurzame transities van vandaag en de toekomst. Elektrische wagens kennen eindelijk een opgang, maar vormen nog een te kleine groep. We moeten veel ambitieuzer zijn als het aankomt op de verdere uitrol van publieke laadpalen voor personenwagens.

Daarom streef ik naar 30.000 extra laadpunten (CPE) tegen 2025. Op korte termijn worden de strategische hubs en grote verkeersassen – zoals park & rides en snelwegparkings – eveneens voorzien van snellaadinfrastructuur. Ook het infrastructuurnetwerk van (semi-)publieke laders wordt verder ontwikkeld.

Mobility as a Service

Naast het milieuvriendelijker maken van voertuigkilometers via zero-emissievoertuigen moeten we ook nadenken om deze kilometers anders af te leggen, denk bijvoorbeeld aan de (deel)fiets en het collectief of openbaar vervoer voor particulieren en de waterweg als alternatief voor het goederenvervoer.

De mobiliteit van morgen veronderstelt een meer vraaggerichte combi- en deelmobiliteit, waarbij we duurzame vervoersmodi combineren en delen. Centraal hierbij staat Mobility as a Service (MaaS), waarmee we evolueren van het bezit van een wagen naar het gebruik van mobiliteitsdiensten – zoals bijvoorbeeld een deelauto – wanneer je ze nodig hebt.

Er is zeker nog groeipotentieel voor de fiets, aangezien meer dan de helft van de Vlamingen op minder dan vijftien kilometer van het werk woont. Bovendien zijn fietsende werknemers gezonder en productiever.

‘Hoppin’

Om reizigers vlot te laten schakelen tussen de verschillende vervoersmodi, investeren we in herkenbare ‘Hoppin’-vervoersknooppunten langs gemeente- en gewestwegen en aan bedrijventerreinen. ‘Hoppin’ is een initiatief van de Vlaamse overheid dat vervoersoplossingen bundelt en de mensen uitdaagt om anders en bewuster om te gaan met mobiliteit.

Via de website, app én een mobiliteitscentrale zal alle informatie over de beschikbare vervoersoplossingen beschikbaar zijn.

‘Fietsboost’

Een positieve trend als gevolg van de huidige pandemie is dat we merken dat mensen zich steeds meer met de fiets verplaatsen. Deze ‘fietsboost’ wil ik verder stimuleren door versneld veilige, ruime en comfortabele fietspaden te realiseren. Voor het woon-werkverkeer bekijken we, in overleg met werkgeversorganisaties, lokale besturen en fietsactoren, de werking van het Pendelfonds. Ongeveer een vijfde van de woon-werkverplaatsingen gebeurt per fiets. Ook fietsdeelsystemen kennen een opmars en vormen een ideale oplossing in combinatie met bijvoorbeeld collectief en openbaar vervoer.

Er is zeker nog groeipotentieel voor de fiets, aangezien meer dan de helft van de Vlamingen op minder dan vijftien kilometer van het werk woont. Bovendien zijn fietsende werknemers gezonder en productiever.

Modal en mental shift

Samen kunnen we meer dan alleen. Ik reik dan ook de hand naar bedrijven om samen werk te maken van de modal én mental shift en van een slim en duurzaam mobiliteitsbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarstomen voor de mobiliteit van morgen, dit met als doel minder files en meer veiligheid, in het belang van onze leefbaarheid en Vlaamse economie.

Next article